Кафедра экалагічнага і аграрнага права

[ Информация о кафедре (на русском языке) ]
Environmental and Agrarian Law Department  (english) ]

25 2022 01

 

 «Мы работаем для спасения мира»

25 2015 1Кафедра экалагічнага і аграрнага права як самастойнае навукова-педагагічнае падраздзяленне Беларускага дзяржаўнага універсітэта была створана ў 1991 годзе.

На працягу двух гадоў кафедру ўзначальваў доктар юрыдычных навук, прафесар Анатолій Іванавіч Бабылёў  (1939-2010 г.г.).

У перыяд з 1993 года і па 2004 год кафедрай кіраваў вядомы вучоны-юрыст, доктар юрыдычных навук, прафесар, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь Мікалай Васільевіч  Сторажаў  (1934-2004 г.г.).

З 2004 года па снежань 2017 года загадчыкам кафедры з’яўляўся  дэкан юрыдычнага факультэта, доктар юрыдычных навук, прафесар Сяргей Аляксандравіч Балашэнка.

У цяперашні час кафедру ўзначальвае доктар юрыдычных навук, прафессар Макарава Тамара Іванаўна.
 

На кафедры выкладаюцца асноўныя курсы для студэнтаў аддзяленняў «Правазнаўства», «Эканамічнае права», «Паліталогія»:

 Экалагічнае права;
Прыродарэсурснае права;
Аграрнае права;
Абарона насельніцтва і аб’ектаў ад надзвычайных сітуацый. Радыяцыйная бяспека.

 

Для спецыяльнасці вышэйшай адукаціі другой ступені (магістратуры) выкладаюцца курсы:
Аграрнае права ў ЕАЭС (дацэнт І.П.Кузьміч);
Прававое забеспячэнне бяспекі на тэррыторыях радыеактыўнага забруджвання (дацэнт Жлоба А.А.);
Устойлівае развіцце і бяспека чалавека (дацэнт Жлоба А.А.);
Міжнародныя працэсы ў галіне радыяцыйнай бяспекі (прафесар Макарава Т.І.);
Правы чалавека на тэрыторыях радыяцыйнага забруджвання (прафесар Макарава Т.І.);
Вырашэнне зямельных спрэчак (дацэнт Шахрай І.С.)
Эканоміка-прававы механізм аховы навакольнага асяроддзя (дацэнт Лізгара В.Я., дацэнт Мароз А.В.)
Эколага-прававое суправаджэнне гаспадарчай дзейнасці (дацэнт Лізгара В.Я., дацэнт Мароз А.В.)
Прававое забеспячэнне харчовай бяспекі (дацэнт Саскевіч В.В.)
Энергетычнае права ў ЕАЭС (дацэнт Ваньковіч Я.Э.)


Кафедра забяспечвае выкладанне курса «Экалагічнае права» для студэнтаў  біялагічнага факультэта.
 

Кафедра экологического и аграрного права. Увеличить.
Кафедра экалагічнага і аграрнага права. 2015 год.

Выкананне вучэбнай нагрузкі па вучэбных дысцыплінах кафедры забяспечваюць тры доктары і дзесяць кандыдатаў юрыдычных навук, тры выкладчыкі: доктар юрыдычных навук, прафесар Балашэнка Сяргей Аляксандравіч, доктар юрыдычных навук, прафесар Макарава Тамара Іванаўна, доктар юрыдычных навук, прафесар Карповіч Наталля Аляксандраўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Шынгель Наталля Адамаўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Лізгара Вікторыя Яўгенаўна (Экалагічнае права), кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Шахрай Ірына Сяргееўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Кузьміч Ірына Пятроўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Жлоба Альберт Анатольевіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Мароз Алег Васільевіч, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Саскевіч Вераніка Васільеўна, кандыдат юрыдычных навук, дацент Самусенка Лідзія Анатольеўна, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Хацько Вольга Аляксандраўна, выкладчык Курыловіч Марыя Пятроўна, выкладчык Міхнюк Аляксандра Ігараўна, дацэнт Макарава Надзея Уладзіславаўна.

Кафедра з'яўляецца адзіным у краіне спецыялiзаваным структурным падраздзяленнем ўстановы адукацыі, якое забяспечвае ажыццяўленне адукацыйнай і навуковай дзейнасці, а таксама вучэбна-метадычнай работы ў галіне экалагічнага, зямельнага, прыродарэсурснага і аграрнага права.


Асаблівая ўвага на кафедры надаецца ўдасканаленню вучэбнага працэсу і распрацоўцы навуковай і вучэбнай літаратуры ў галінах экалагічнага, прыродарэсурснага і аграрнага права: выдадзены падручнікі і вучэбныя дапаможнікі, распрацаваны тыпавыя вучэбныя праграмы для юрыдычных ВНУ Рэспублікі Беларусь па асноўных курсах, якія выкладаюцца кафедрай (Экалагічнае права, Аграрнае права, Прыродарэсурснае права).

Выдадзены дапаможнікі і падручнікі: С.А. Балашэнка, Т.І. Макарава «Международно-правовая охрана окружающей среды и права человека» (1999); С.А. Балашэнка, Д.М. Дземічаў «Экологическое право» (1999, 2000); М.В. Сторажаў, І.П. Кузьміч «Аграрное право» (2003); Н.А. Шынгель «Земельное право Республики Беларусь. Общая часть» (2004) і «Правовой режим земель в Республике Беларусь» (2006); С.А. Балашэнка, Т.І. Макарава, В.Я. Лізгара, І.С. Шахрай, Н.А. Шынгель i iнш. «Экологическое право» (2008, 2009, 2013); С.А. Балашэнка, Т.І. Макарава, В.Я. Лізгара «Экологическое право» (2016); А.А.Жлоба «Право окружающей среды Европейского Союза» (2010); С.А. Балашэнка, Т.І. Макарава, В.Я. Лізгара, А.А.Жлоба, А.В. Мароз, В.В. Саскевіч «Правовое обеспечение безопасности на территориях радиоактивного загрязнения» (2017); Н.А. Шынгель, І.С. Шахрай «Природоресурсное право» (2017), Экологическое право / С.А.Балашенко, Т.И.Макарова, В.Е.Лизгаро (2021 г.).


Супрацоўнікі кафедры паспяхова выкарыстоўваюць у вучэбным працэссе інавацыйныя метады навучання i iнфармацыйна-камунікацыйныя тэхналогіі, у тым ліку ствараюць, размяшчаюць i абнаўляюць электронны адукацыйны кантэнт, задзейнiчаюць адукацыйны партал БДУ i электронныя сродкi навучання, суправаджаюць лекцыi мультымедыйнымi прэзентацыямi.


Навуковыя даследаванні кафедры ажыццяўляюцца па навуковай спецыяльнасці 12.00.06 – «зямельнае права; прыродарэсурснае права; аграрнае права; экалагічнае права» .
 

Супрацоўнікамі кафедры праводзілася навуковае даследаванне ў рамках дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў (ДПНД) «Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства» (падпраграма «Права») на 2016-2020 гады па наступным тэмам:

  1. «Эфектыўнасць экалагічнага права і заканадаўства аб ахове навакольнага асяроддзя ў свеце ўдзелу Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных працэсах»

«Удасканаленне аграрнага  заканадаўства ў кантэксце правядзення ўзгодненнай аграрнапрамысловай палітыкі ў Еўразійскім  эканамічным саюзе».

У цяперашні час навуковае даследаванне праводзіцца па тэмах:
1. «Экалагічны правапарадак як аснова фарміравання эколага-бяспечнага прасторы: міжнародны, міждзяржаўны, нацыянальны аспекты»
2. «Прыярытэты прававога рэгулявання аграрных адносін у кантэксце забеспячэння нацыянальнай харчовай бяспекі і ўстойлівага рэгіянальнага развіцця».

Вынікі навуковай дзейнасці супрацоўнікаў знаходзяць адлюстраванне ў шматлікіх навуковых публікацыях, у тым ліку манаграфіях.(С.А. Балашэнка «Государственное управление в области охраны окружающей среды» (2000); Т.І. Макарава «Эколого-правовой статус граждан Республики Беларусь» (2004); І.С. Шахрай «Право специального лесопользования» (2006); Н.А. Карповіч «Экологическая функция государства: в 2-х ч.» (2011); Л.А. Самусенка «Право рекреационного природопользования» (2014); Т.І. Макарава, С.А. Балашэнка, В.Я. Лiзгара, А.В. Мароз «Правовые механизмы охраны окружающей среды и обеспечения экологической безопасности” (2016); I.П. Кузьмiч, I.С. Шахрай, Н.А. Шынгель, В.В. Саскевiч, А.I. Михнюк i iнш. «Теоретико-правовые аспекты развития аграрного законодательства Республики Беларусь в области растениеводства и животноводства» (2017), «Проблемы эффективности аграрного и экологического права в условиях интеграционных процессов» (2022))

По случаю 30-летия кафедры экологического и аграрного права БГУ прошел круглый стол «Традиции и перспективы развития науки экологического, природоресурсного и аграрного права».

Мероприятие состоялось 20 мая 2021 года на юридическом факультете БГУ и, благодаря очно-заочному формату, смогло объединить как представителей отечественной правовой науки, так и зарубежных ученых, увлеченных эколого- и аграрно-правовой проблематикой. Среди участников круглого стола – сотрудники, аспиранты, соискатели и докторанты кафедры экологического и аграрного права и других кафедр юридического факультета БГУ, Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, Института повышения квалификации и переподготовки кадров Гродненского государственного университета имени Я. Купалы, Казанского (Приволжского) федерального университета (г. Казань, Республика Татарстан, Российская Федерация), Полоцкого государственного университета (г. Новополоцк), Российского университета транспорта (Москва, Российская Федерация), Северо-Кавказского федерального университета (г. Ставрополь, Российская Федерация), Таразского регионального университета имени М.Х. Дулати (Республика Казахстан), Южно-Уральского государственного университета (г. Челябинск, Российская Федерация).

По итогам проведения мероприятия запланировано издание электронного варианта сборника материалов круглого стола. Ссылка на сборник
 

25 2020 1Рэктар БДУ Кароль А.Д. уручае Ганаровую грамату Міністэрства адукацыі загадчыку кафедры Макаравай Т.І. 2020 г.

Адным з накірункаў навукова-даследчай працы кафедры з'яўляецца каментаванне дзеючага заканадаўства. Выкладчыкамі кафедры выдадзены навукова-практычныя каментарыі да Законаў Рэспублікі Беларусь «Аб ахове навакольнага асяроддзя» (2005 г.),«Аб сялянскай (фермерскай) гаспадарцы» (2006 г.), «Аб асабістых падсобных гаспадарках грамадзян» (2009 г.), Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб зямлі (2009 г.); да Палаження аб садовым таварыстве (2014 г.). Супрацоўнікі кафедры прынялі удзел у падрыхтоўцы Навукова-практычнага каментарыя да Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністратыўных правапарушэннях (2017 г.).


Калектыў кафедры актыўна працуе над удасканаленнем дзеючага экалагічнага, прыродарэсурснага, аграрнага заканадаўства, цесна супрацоўнічае з Нацыянальным Сходам Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным цэнтрам заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь.
 

Супрацоўнікі кафедры прымаюць актыўны ўдзел у падрыхтоўцы законапраектаў.

С.А.Балашэнка, Т. І. Макарава, В. Я. Лізгара, І. П. Кузьміч, А.А. Жлоба, А.В. Мароз, І. С. Шахрай з’яўлялісь членамі рабочых груп па распрацоўцы і ўнясенню змяненняў і дапаўненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб зямлі, Лясны кодэкс Рэспублікі Беларусь, законы Рэспублікі Беларусь «Аб ахове навакольнага асяроддзя», «Аб дзяржаўнай экалагічнай экспертызе», «Аб сялянскай (фермерскай) гаспадарцы», «Аб дзяржаўнам рэгуляванні аграпрамысловай вытворчасці», «Аб раслінным свеце», «Аб ахове азонавага слоя», «Аб абыходжанні з жывёламі» і інш.

Члены кафедры прынялі удзел у распрацоўцы праекта Экалагічнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.
 

Кафедра экалагічнага і аграрнага права сумесна з Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь і іншымі органамі дзяржаўнага кіравання ўдзельнічае ў міжнародных і нацыянальных праграмах і праектах у галіне аховы навакольнага асяроддзя і ўстойлівага развіцця, такіх як «Падрыхтоўка Стратэгічнай праграмы дзеянняў для басейна Дняпра і распрацоўка механізмаў яе рэалізацыі» (Праграма ПРААН-ГЭФ); «Развіццё патэнцыяла па забеспячэнню выканання экалагічнага заканадаўства ў Рэспубліцы Беларусь. Распрацоўка дапаможніка аб парадку арганізацыі і правядзення праверак, выканання заканадаўства аб ахове навакольнага асяроддзя і рацыянальным выкарыстанні прыродных рэсурсаў» (Сусветны банк); «Праграма па ўзмацненню інстытуцыянальнага развіцця Рэспублікі Беларусь. Распрацоўка канцэпцыі аптымізацыі Нацыянальнай сістэмы маніторынгу навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь» (Сусветны банк); «Экалагічнае інфармаванне ў судовай сістэме» (АБСЕ); «Распрацоўка Праекта Нацыянальнага плана дзеянняў па рацыянальнаму выкарыстанню прыродных рэсурсаў і ахове навакольнага асяроддзя на 2006–2010 гг.»; «Развіццё механізмаў рэгулявання пытанняў пакрыцця экалагічнай шкоды і доступу да экалагічнай інфармацыі»; «Стварэнне ўмоў для ўстойлівага функцыянавання сістэмы ахоўваемых водна-балотных угоддзяў у Беларускім Палессі (ПРААН-ГЭФ)»; «Устойлівае развіццё на мясцовым узроўні» (ПРААН-ЕС); «Садзейнічанне развіццю ўсёабдымнай структуры міжнароднага супрацоўніцтва ў галіне аховы навакольнага асяроддзя ў Рэспубліцы Беларусь» (ПРААН-ЕС) і інш.
На кафедры створана арыгінальная беларуская навуковая школа экалагічнага і аграрнага права, якая аказвае свой уплыў на развіццё адпаведных галін юрыдычнай навукі ў Беларусі і за мяжой. Вядзецца работа па падрыхтоўцы навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі. За час існавання кафедры падрыхтаваны тры дактары і пятнаццаць кандыдатаў юрыдычных навук. У межах міжнароднага навуковага абмену выкладчыкі прымаюць удзел у экспертызах дысертацый, аценьваюць вынікі дысертацыйных даследаванняў замежных калег.

У межах міжнароднага навуковага абмену выкладчыкі кафедры чытаюць лекцыі ў замежных універсітэтах, прымаюць удзел у якасці апанентаў у экспертызах дысертацый за межамі, рэцэнзіруюць навуковыя працы замежных калег, з’яўляюцца членамі рэдакційных калегій замежных навуковых журналаў.
 

На кафедры паспяхова функцыянуе студэнцкі навуковы гурток па экалагічнаму, аграрнаму і прыродарэсурснаму праву, удзельнікі якога выступаюць з паведамленнямі і дакладамі на універсітэцкіх, рэспубліканскіх і міжнародных канферэнцыях, прымаюць удзел у конкурсах студэнцкіх навуковых работ. Навуковае кіраўніцтва студэнцкім гуртком ажыццяўляе дацэнт А.В. Мароз.

 

У 2013 годзе быў створаны і пачаў функцынаяваць філіял кафедры экалагічнага і аграрнага права юрыдычнага факультэта на базе Рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства “Мінскае гарадское агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельнаму кадастру” (куратарамі філіяла ад кафедры з’яўляюцца дацэнты І.С. Шахрай, А.В. Мароз).
Наяўнасць філіяла кафедры забяспечвае арганізацыю і правядзенне практычных заняткаў, праходжанне вучэбнай і вытворчай (пераддыпломнай) практыкі студэнтаў, прадстаўляе дадатковыя магчымасці па размеркаванню выпускнікоў кафедры. .
 

Спіс дысцыплін, замацаваных за кафедрай па спецыяльнасцях:
«Правазнаўства»
. Дзённая, завочная (1-е вышэйшае і паралельнае) і завочная (2-е вышэйшае) формы навучання.
«Эканамічнае права». Дзённая форма навучання.
«Паліталогія». Дзённая форма навучання

Спіс дысцыплін, замацаваных за кафедрай на іншых факультэтах

Тэматыка дыпломных работ
Тэматыка курсавых работ


Аспірантура

12.00.06 – зямельнае права; прыродарэсурснае права; экалагічнае права; аграрнае права

Праграма ўступнага іспыту ў аспірантуру БДУ па спецыяльнасці 12.00.06 – зямельнае права; прыродарэсурснае права; экалагічнае права; аграрнае права (2021/2022)

Прыблізны пералік пытанняў да ўступнага іспыту па спецыяльнасці 12.00.06 – зямельнае права; прыродарэсурснае права; экалагічнае права; аграрнае права (2021/2022)


Кантакты:

адрас: 220030, г. Мінск, вул. Ленінградская, д. 8, пакой 310
тэлефон: 375 (17) 2095577
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.


Загадчык кафедры:
Макарова Тамара Ивановна 
- доктар юрыдычных навук, прафесар.

Фота 1 - дадана 10.02.2021
Фота 1 - дадана 11.10.2017
Фота 2 - адноўлена 18.03.2015

Cупрацоўнікі - Кафедра экалагічнага і аграрнага права

+375 (17) 209 50 57
Должность:профессор
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
375 (17) 209 55 77
Должность:доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 17 209 55 77
Должность:специалист по обеспечению учебного процесса 1 категории
 
+375 (17) 209 55 77
Должность:профессор
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 77
Должность:доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 77
Должность:преподаватель
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 77
Должность:ведущий специалист по обеспечению учебного процесса