Законы не мешали бы каждому жить, как ему удобно,
если бы один не вредил другому (Демокрит)

Кафедра экалагічнага і аграрнага права

[ Информация о кафедре (на русском языке) ]
Environmental and Agrarian Law Department  (english) ]

Кафедра экологического и аграрного права. Увеличить.
«Мы работаем для спасения мира»

Кафедра экалагічнага і аграрнага права як самастойнае навукова-педагагічнае падраздзяленне Беларускага дзяржаўнага універсітэта была створана ў 1991 годзе.

На працягу двух гадоў кафедру ўзначальваў доктар юрыдычных навук, прафесар Анатолій Іванавіч Бабылёў (1939-2010 г.г.).

У перыяд з 1993 года і па 2004 год кафедрай кіраваў вядомы вучоны-юрыст, доктар юрыдычных навук, прафесар, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь Мікалай Васільевіч  Сторажаў (1934-2004 г.г.).

З 2004 года па снежань 2017 года загадчыкам кафедры з’яўляўся  дэкан юрыдычнага факультэта, доктар юрыдычных навук, прафесар Сяргей Аляксандравіч Балашэнка.

У цяперашні час кафедру ўзначальвае доктар юрыдычных навук, прафессар Макарава Тамара Іванаўна.
 

На кафедры выкладаюцца асноўныя курсы для студэнтаў аддзяленняў «Правазнаўства», «Эканамічнае права», «Паліталогія»:

 «Экалагічнае права;
«Прыродарэсурснае права»;
«Аграрнае права”;
«Абарона насельніцтва і аб’ектаў ад надзвычайных сітуацый. Радыяцыйная бяспека».

 

Для спецыяльнасці вышэйшай адукаціі другой ступені (магістратуры) выкладаюцца курсы:
«Прававое регуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці ў галіне аграпрамысловай вытворчасці» (дацэнт І.П.Кузьміч);
Прававое забеспячэнне бяспекі на тэррыторыях радыеактыўнага забруджвання” (дацэнт Жлоба А.А.);
“Міжнародныя працэсы па забеспячэнню радыяцыйнай бяспекі” (прафесар Макарава Т.І.);
“Спрэчкі ў галіне прыродакарыстання і аховы навакольнага асяроддзя” (дацэнт Шахрай І.С.);
«Параўнальнае экалагічнае права»  (дацэнт Мароз А.В.)
«Міжнароднае права навакольнага асяроддзя» (прафесар Макарава Т.І.)
«Прававое забеспячэнне харчовай бяспекі» (дацэнт Саскевіч В.В.)
«Дазвол зямельных спрэчак» (дацэнт Шахрай І.С.)
«Параўнальнае экалагічнае права»  (дацэнт Мароз А.В.)
Міжнароднае права навакольнага асяроддзя» (прафесар Макарава Т.І.)
«Прававое забеспячэнне харчовай бяспекі» (дацэнт Саскевіч В.В.)
«Дазвол зямельных спрэчак» (дацэнт Шахрай І.С.)


Кафедра забяспечвае выкладанне курса «Экалагічнае права» для студэнтаў  біялагічнага факультэта.
 

Кафедра экологического и аграрного права. Увеличить.
Кафедра экологического и аграрного права. 2015 год.

Выкананне вучэбнай нагрузкі па вучэбных дысцыплінах кафедры забяспечваюць тры доктары і дзевяць кандыдатаў юрыдычных навук: доктар юрыдычных навук, прафесар Балашэнка Сяргей Аляксандравіч (Экалагічнае права), доктар юрыдычных навук, прафесар Макарава Тамара Іванаўна (Экалагічнае права; Міжнародныя працэсы па забеспячэнню радыяцыйнай бяспекі), доктар юрыдычных навук, дацэнт Карповіч Наталля Аляксандраўна (Экалагічнае права), кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Шынгель Наталля Адамаўна (Прыродарэсурснае права), кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Лізгара Вікторыя Яўгенаўна (Экалагічнае права), кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Шахрай Ірына Сяргееўна (Прыродарэсурснае права; Спрэчкі ў галіне прыродакарыстання і аховы навакольнага асяроддзя), кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Кузьміч Ірына Пятроўна (Аграрнае права; Прававое рэгуляванне знешнеэканамічнай дзейнасці ў галіне аграпрамысловай вытворчасці), кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Жлоба Альберт Анатольевіч (Экалагічнае права; Прававое забеспячэнне бяспекі на тэрыторыях радыеактыўнага забруджвання), кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Мароз Алег Васільевіч (Прыродарэсурснае права), кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Саскевіч Вераніка Васільеўна (Аграрнае права), кандыдат юрыдычных навук, дацент Самусенка Лідзія Анатольеўна (Абарона насельніцтва і аб’ектаў ад надзвычайных сітуацый. Радыяцыйная бяспека; Прыродарэсурснае права), кандыдат юрыдычных навук, дацэнт Хацько Вольга Аляксандраўна (Абарона насельніцтва і аб’ектаў ад надзвычайных сітуацый. Радыяцыйная бяспека), старэйшы выкладчык Ваньковіч Яўген Эдуардавіч (Экалагічнае права; Абарона насельніцтва і аб’ектаў ад надзвычайных сітуацый. Радыяцыйная бяспека).

Асаблівая ўвага на кафедры надаецца ўдасканаленню вучэбнага працэсу і распрацоўцы навуковай і вучэбнай літаратуры ў галінах экалагічнага, прыродарэсурснага і аграрнага права: выдадзены падручнікі і вучэбныя дапаможнікі, распрацаваны тыпавыя вучэбныя праграмы для юрыдычных ВНУ Рэспублікі Беларусь па асноўных курсах, якія выкладаюцца кафедрай (Экалагічнае права, Аграрнае права, Прыродарэсурснае права).

Выкладчыкі кафедры актыўна выкарыстоўваюць у вучэбным працэссе іннавацыйныя метады навучання, у тым ліку чытанне лекцый з выкарыстаннем камп'ютэрных праграм.


Навуковыя даследаванні кафедры ажыццяўляюцца па навуковай спецыяльнасці 12.00.06 – «зямельнае права; прыродарэсурснае права; аграрнае права; экалагічнае права» .
 

У цяперашні час супрацоўнікамі кафедры праводзіцца навуковае даследаванне ў рамках дзяржаўнай праграмы навуковых даследаванняў (ДПНД) “Эканоміка і гуманітарнае развіццё беларускага грамадства” (падпраграма “Права”) на 2016-2020 гады па наступным тэмам:

  1. “Эфектыўнасць экалагічнага права і заканадаўства аб ахове навакольнага асяроддзя ў свеце ўдзелу Рэспублікі Беларусь у інтэграцыйных працэсах”
  2. “Удасканаленне аграрнага  заканадаўства ў кантэксце правядзення ўзгодненнай аграрнапрамысловай палітыкі ў Еўразійскім  эканамічным саюзе”.

Вынікі навуковай дзейнасці супрацоўнікаў знаходзяць адлюстраванне ў шматлікіх навуковых публікацыях, у тым ліку манаграфіях.
 

Адным з накірункаў навукова-даследчай працы кафедры з'яўляецца каменціраванне дзеючага заканадаўства. Выкладчыкамі кафедры выдадзены навукова-практычныя каментарыі да Законаў Рэспублікі Беларусь «Аб ахове навакольнага асяроддзя» (2005 г.), “Аб сялянскай (фермерскай) гаспадарцы” (2006 г.), “Аб асабістых падсобных гаспадарках грамадзян” (2009 г.), Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб зямлі (2009 г.); да Палаження аб садовым таварыстве (2014 г.). Супрацоўнікі кафедры прынялі удзел у падрыхтоўцы Навукова-практычнага каментарыя да Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адміністратыўных правапарушэннях (2017 г.).


Калектыў кафедры актыўна працуе над удасканаленнем дзеючага экалагічнага, прыродарэсурснага, аграрнага заканадаўства, цесна супрацоўнічае з Нацыянальным Сходам Рэспублікі Беларусь, Нацыянальным цэнтрам заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь.
 

Супрацоўнікі кафедры прымаюць актыўны ўдзел у падрыхтоўцы законапраектаў.

С.А.Балашэнка, Т. І. Макарава, В. Я. Лізгара, І. П. Кузьміч, А.А. Жлоба, А.В. Мароз, І. С. Шахрай з’яўлялісь членамі рабочых груп па распрацоўцы і ўнясенню змяненняў і дапаўненняў у Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб зямлі, Лясны кодэкс Рэспублікі Беларусь, законы Рэспублікі Беларусь «Аб ахове навакольнага асяроддзя», “Аб дзяржаўнай экалагічнай экспертызе”, “Аб сялянскай (фермерскай) гаспадарцы”, “Аб дзяржаўнам рэгуляванні аграпрамысловай вытворчасці”, “Аб раслінным свеце”, “Аб ахове азонавага слоя”, “Аб абыходжанні з жывёламі” і інш.

Члены кафедры прынялі удзел у распрацоўцы праекта Экалагічнага кодэкса Рэспублікі Беларусь.
 

Кафедра экалагічнага і аграрнага права ўдзельнічае ў міжнародных і нацыянальных праграмах і праектах у галіне аховы навакольнага асяроддзя сумесна з Міністэрствам прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Рэспублікі Беларусь і іншымі органамі дзяржаўнага кіравання (праекты ПРААН-ГЭФ, АБСЕ, ПРААН-ЕС, TEMPUS і інш.).

У межах міжнароднага навуковага абмену выкладчыкі кафедры чытаюць лекцыі ў замежных універсітэтах, прымаюць удзел у якасці апанентаў у экспертызах дысертацый за межамі, рэцэнзіруюць навуковыя працы замежных калег, з’яўляюцца членамі рэдакційных калегій замежных навуковых журналаў.
 

На кафедры праводзіцца работа па падрыхтоўцы навуковых кадраў вышэшай кваліфікацыі як для Беларускага дзяржаўнага універсітэта, так і для іншых навуковых і вучэбных устаноў Рэспублікі Беларусь. За час існавання кафедры падрыхтавана тры доктары і пятнаццаць кандыдатаў юрыдычных навук.
 

На кафедры паспяхова функцыянуе студэнцкі навуковы гурток па экалагічнаму, аграрнаму і прыродарэсурснаму праву, удзельнікі якога выступаюць з паведамленнямі і дакладамі на універсітэцкіх, рэспубліканскіх і міжнародных канферэнцыях, прымаюць удзел у конкурсах студэнцкіх навуковых работ. Навуковае кіраўніцтва студэнцкім гуртком ажыццяўляе дацэнт А.В. Мароз.
 

У 2013 годзе быў створаны і пачаў функцынаяваць філіял кафедры экалагічнага і аграрнага права юрыдычнага факультэта на базе Рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства “Мінскае гарадское агенцтва па дзяржаўнай рэгістрацыі і зямельнаму кадастру” (куратарамі філіяла ад кафедры з’яўляюцца дацэнты І.С. Шахрай, А.В. Мароз).
Наяўнасць філіяла кафедры забяспечвае арганізацыю і правядзенне практычных заняткаў, праходжанне вучэбнай і вытворчай (пераддыпломнай) практыкі студэнтаў, прадстаўляе дадатковыя магчымасці па размеркаванню выпускнікоў кафедры. .
 

Супрацоўнікі кафедры актыўна ўдзельнічаюць у дзейнасці грамадскіх арганізацый, у тым ліку адзінага ў рэспубліцы грамадскага аб’яднання юрыстаў-эколагаў «Экаправа».

Па ініцыятыве і пры ўдзеле супрацоўнікаў на афіцыйным сайце юрыдычнага факультэта https://law.bsu.by/ створаны Інтэрнэт-цэнтр “Экаправа” па навучэнню студэнтаў эколага-прававому кансультаванню грамадзян.
Аб дзейнасці Інтэрнэт-цэнтра “Экаправа”.


Спіс дысцыплін, замацаваных за кафедрай па спецыяльнасцях:
«Правазнаўства»
. Дзённая, завочная (1-е вышэйшае і паралельнае) і завочная (2-е вышэйшае) формы навучання.
«Эканамічнае права». Дзённая форма навучання.
«Паліталогія». Дзённая форма навучання

Спіс дысцыплін, замацаваных за кафедрай на іншых факультэтах

Тэматыка дыпломных работ
Тэматыка курсавых работ


Аспирантура

12.00.06 – земельное право; природоресурсное право; экологического право; аграрное право

Программа вступительного экзамена в аспирантуру БГУ по специальности 12.00.06 – земельное право; природоресурсное право; экологического право; аграрное право (2019/2020)

Примерный перечень вопросов к вступительному экзамену по специальности 12.00.06 – земельное право; природоресурсное право; экологического право; аграрное право (2019/2020)


Кантакты:

адрас: 220030, г. Мінск, вул. Ленінградская, д. 8, пакой 310
тэлефон: 375 (17) 2095577
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.


Загадчык кафедры:
Макарова Тамара Ивановна 
- доктар юрыдычных навук, прафесар.

[Інфармацыя на старонцы адноўлена 19.02.2019
Фота 1 - дадана 11.10.2017
Фота 2 - адноўлена 18.03.2015]

Cупрацоўнікі - Кафедра экалагічнага і аграрнага права

+375 (17) 209 52 30
Должность:Декан юридического факультета, профессор
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 77
Должность:доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
375 (17) 209 55 77
Должность:доцент
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
2095577
Должность:прафесар
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
2095577
Должность:дацэнт
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
+375 (17) 209 55 77
Должность:преподаватель
Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.

Тэлефоны:

209-55-82 (дэканат)

209-52-30 (прыёмная, факс)

 

Адрас:

220030,  г. Мінск, Ленінградская 8

E-mail:

dekanatlaw@bsu.by

law@bsu.by