Савет юрыдычнага факультэта

Для разгляду і прыняцця рашэнняў па асноўных пытаннях дзейнасці факультэта створаны Савет юрыдычнага факультэта.
Старшыня Савета – дэкан юрыдычнага факультэта А.В. Шыдлоўскі, намеснікі старшыні: Р. А. Васілевіч і А. А. Данілевіч, сакратар – Т. С. Маслоўская.

Дзейнасць Савета рэгулюецца Палажэннем аб Савеце юрыдычнага факультэта, зацверджаным загадам рэктара БДУ 07.10.2021 № 543-ОД. Загадам зацвярджаецца і склад Савета юрыдычнага факультэта ў колькасці 36 чалавек.


Пасяджэнні Савета юрыдычнага факультэта праводзяцца па плану работы  на бягучы год не радзей 6 пасяджэнняў у год. На пасяджэннях разглядаюцца планавыя пытанні вучэбнай, вучэбна-метадычнай, навукова-даследчай, ідэалагічнай і выхаваўчай работы на юрыдычным факультэце. Напрыклад, за апошнія два гады на Савеце былі абмеркаваны наступныя пытанні:

- Вынікі папярэдняга навучальнага года і задачы калектыва юрыдычнага факультэта на наступны навучальны год;
- Аб вучэбнай, вучэбна-метадычнай, навукова-даследчай, ідэалагічнай і выхаваўчай рабоце кафедраў юрыдычнага факультэта;
- Аб стане падрыхтоўкі навукова-педагагічных кадраў на юрыдычным факультэце і рабоце кафедраў па падрыхтоўцы аспірантаў і магістрантаў;
- Вынікі навукова-даследчай работы прафесарска-выкладчыцкага складу юрыдычнага факультэта за бягучы год і задачы на наступны год;
- Аб стане вучэбна-метадычнай работы на юрыдычным факультэце ва ўмовах укаранення інавацыйных форм адукацыйнага працэсу;
- Аб рабоце навуковых гурткоў на юрыдычным факультэце і навукова-даследчай дзейнасці студэнтаў;
- Аб удасканаленні формаў і метадаў кантролю за вучэбнай дзейнасцю студэнтаў і іх самастойнай працай;
- Вынікі экзаменацыйных сесій за адпаведныя навучальныя гады;
- Аб стане рэалізацыі пастаноў Савета БДУ і Савета юрыдычнага факультэта па выхаваўчай і ідэалагічнай рабоце студэнтаў і падрыхтоўцы спецыялістаў на юрыдычным факультэце;
- Аб выніках здачы дзяржаўных экзаменаў і абароны дыпломных работ;
- Аб рэкамендацыі выпускнікоў юрыдычнага факультэта для паступлення ў аспірантуру і магістратуру;
- Аб правядзенні штогадовай Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды.

На пасяджэннях Савета таксама абмяркоўваюцца бягучыя пытанні навучальнага працэсу, праводзяцца абранні па конкурсе, вылучэнне кандыдатур на атрыманне надбавак і стыпендый за значныя дасягненні ў навуковай і педагагічнай дзейнасці і інш.
На сайце размяшчаецца інфармацыя:

План работы Савета юрыдычнага факультэта на 2023-2024 навучальны год
План работы Савета юрыдычнага факультэта на 2022-2023 навучальны год
План работы Савета юрыдычнага факультэта на 2021-2022 навучальны год
План работы Савета юрыдычнага факультэта на 2020-2021 навучальны год
- План работы Савета юрыдычнага факультэта на 2019-2020 навучальны год
- План работы Савета юрыдычнага факультэта на 2018-2019 навучальны год
План работы Савета юрыдычнага факультэта на 2017-2018 навучальны год
План работы Савета юрыдычнага факультэта на 2016-2017 навучальны год
План работы Савета юрыдычнага факультэта на 2015-2016 навучальны год
План работы Савета юрыдычнага факультэта на 2014-2015 навучальны год
- Палажэнне аб Савеце юрыдычнага факультэта
- Пратаколы пасяджэнняў Савета факультэта
- Пастановы Cавета юрыдычнага факультэта (2012-2022)
Рашэнне Cавета юрыдычнага факультэта
- Cправаздачы юрыдычнага факультэта