Законы не мешали бы каждому жить, как ему удобно,
если бы один не вредил другому (Демокрит)

История факультета. Музей факультета.

Музей юридического факультета БГУ. Увеличить5 мая 1986 г. быў адкрыты музей гісторыі юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Яго заснавальнікі – выкладчыкі факультэта начале з прафесарам І. І. Гарэлікам, дацэнтам кафедры крымінальнага права М. А. Бабіем і студэнцкай групай «Пошук». Яны па крупінках збіралі матэрыял, архіўныя дакументы, фотаздымкі, якія адносяцца да далёкіх дваццатых, трыццатых, саракавых, пяцідзесятых, шасцідзесятых, сямідзесятых гадоў.

Стэнды музея ў храналагічнай паслядоўнасці раскрываюць гісторыю юрыдычнага факультэта.

Першы з іх прысвечаны гісторыі ўзнікнення і пачатку функцыяніравання факультэта ў якасці прававога аддзялення факультэта грамадскіх навук, затым прававога факультэта права, пазней факультэта савецкага будаўніцтва і права. Усе гэтыя падзеі складаюць гісторыю 1921–1931 гг.
Юрфак БГУ. 2007. Выпуск 1952. Увеличить.
Наступны стэнд (1932–1941 гг.) адлюстроўвае перыяд станаўлення і дзейнасці Беларускага дзяржаўнага юрыдычнага інстытута. На стэндзе першае выданне «Ученых записок» інстытута. «Яны змагаліся ў дзеючай арміі. У інстытут не вярнуліся» – надпіс на наступным стэндзе, і далей спіс студэнтаў, якія скончылі інстытут у 1941 г., пад назвай «Агнявы выпуск». Матэрыялы стэнда апавядаюць аб студэнтах, якія з універсітэцкай аўдыторыі ступілі ў агонь вайны і аддалі жыццё за свабоду і незалежнасць сваёй Радзімы. Наведвальнікі музея заўсёды затрымліваюцца каля стэнда, дзе змешчаны напісаныя родным першыя пісьмы з фронту.

Ёсць у музеі і матэрыялы, прысвечаныя пасляваенным выпускнікам, аднаўленню разбураных вучэбных будынкаў, студэнцкім будаўнічым атрадам, дзяржаўным і грамадскім дзеячам.

У музеі адлюстравана дзейнасць дэканата, дзеcяці кафедр факультэта і лабараторый.

23 февраля. Юрфак. 2008. Увеличить.Музей юридического факультета БГУ. Заведующая музеем Максимова Л. П. 2006 год.Менавіта з наведвання музея па традыцыі пачынаецца на юрфаку кожны новы навучальны год. Такая сустрэча з мінулым дае магчымасць кожнаму непасрэдна дакрануцца да старонак летапісу юрфака, адчуць дух, атмасферу мінулых гадоў, даведацца аб тых, хто «рабіў» гэту гісторыю, «пісаў» гэты каштоўны летапіс і пакінуў у ёй свой след. Гэта дае кожнаму новаму студэнту юрфака дадатковы імпульс, настройвае на сур’ёзныя адказныя адносіны да вучобы і абранай спецыяльнасці, выклікае пачуццё гонару за сваіх папярэднікаў, пачуццё патрыятызму, любові да сваёй альма-матэр, жаданне працягваць і памнажаць закладзеныя папярэднімі пакаленнямі студэнтаў і выкладчыкаў юрфака добрыя традыцыі і славу факультэта.

У цяперашні час загадчыцай музея з’яўляецца кандыдат гістарычных навук, дацэнт Л. П. Максімава. Сустрэчы з мінулым у сцянах музея ладзіць менавіта яна. У кнізе водгукаў шмат цёплых словаў у адрас музея.

Запрашаем Вас у мінулае і сучаснае юрыдычнага факультэта:
-- Вытокі юрыдычнай школы на землях Беларусі
-- Першыя крокі па аднаўленню вышэйшай юрыдычнай адукацыі на Беларусі
-- Установа вышэйшай юрыдычнай адукацыі БССР
-- Пасляваенная адбудова і ўздым беларускай прававой навукі
-- Сучаснае развіццё юрыдычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта
-- Знакамітыя выпускнікі юрыдычнага факультэта
-- Кіраўнікі факультэта
-- Кароткая гісторыя факультэта

(Матэрыялы старонак падрыхтаваў выкладчык кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду - В.І. Самарын)
Выкарыстаныя крыніцы:
1. Балашэнка С.А. Станаўленне і развіццё прававой школы Беларускага дзяржаўнага універсітэта // Веснік БДУ. Серыя 3: Гіст. Філас. Псіхал. Паліт. Сацыял. Экан. Права. – 2006. - № 3. – Стар. 118-127.
2. Вялікае княства Літоўскае: Энцыклапедыя. У 2 т. Т. 1: Абаленскі-Кадэнцыя / Рэдкал.: Г.П. Пашкоў (гал. рэд.) і інш.; Маст. З.Э. Герасімовіч. – Мн.: БелЭн, 2005. – 688 с.
3. Голубева Л.Л. Канспект лекцый дацэнта кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Беларускага дзяржаўнага універсітэта.
4. Доўнар Т.І., Юхо І.А. Універсітэтская юрыдычная навука ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць // Юрыдычны факультэт: Гісторыя. Сучаснасць. Імёны / Адк. рэд. С.А. Балашэнка. – Мн.:БДУ, 2004. – 134 с.
5. Максимова Л.П. Alma mater юристов Беларуси: История и современность юридического факультета Белорусского государственного университета. – Мн.: Изд-во «Право и экономика», 2001. – 171 с.
6. Яновский О.А. Первые профессора БГУ В.И. Пичета и Д.П. Кончаловский: позиции и судьбы ученых «старой» формации // Веснік БДУ. Серыя 3: Гіст. Філас. Псіхал. Паліт. Сацыял. Экан. Права. – 2006. - № 3. – Стар. 3-9.
7. Law faculty of the Vilnius University in 1641-2010 / Compiled by J.
Machovenko. – Vilna: Vilnius University, 2011. – 136 p.

Тэлефоны:

209-55-82 (дэканат)

209-52-30 (прыёмная, факс)

 

Адрас:

220030,  г. Мінск, Ленінградская 8

E-mail:

dekanatlaw@bsu.by

law@bsu.by