Симановский Сергей Иванович. Избранные статьи.

Внимание! Все документы - в формате pdf

При нажатии на ссылку документ начинает открываться, при этом требуется время на запуск Adobe Acrobat Reader (на компьютере должна быть установлена версия 5.0. и выше)

Вы можете щелкнуть на ссылке правой кнопкой мыши, выбрать "Сохранить объект как" и сохранить файл себе на компьютер и потом уже запускать Acrobat.


1) Симановский, С.И. Права человека в системе образования Республики Беларусь / С.И.Симановский // Грамадазнаўчыя навукі: метадалогія, праблемы, перспектывы. Штогоднік навуковых даследванняў кафедр грамадазнаўчых навук БДПУ. Выпуск першы. – 2001. – С. 118–124.

2) Симановский, С.И. Сравнительный анализ как метод исследования в политической науке / С.И.Симановский // Весці БДПУ. – 2002. – № 4. С. 165-171.

3) Мельнікаў, А.П., Сіманоўскі, С.І. Мясцовае самакіраванне у Іспаніі / А.П.Мельнікаў, С.І. Сіманоўскі // Весці БДПУ. –2003. – № 4. – С. 98-100.

4) Сіманоўскі, С.І. Тыпалогія параўнальных палітычных даследванняў / С.І.Сіманоўскі // Весці БДПУ. – №1. – 2004. – С. 40-43.

5) Сіманоўскі, С. I. Метадалагічныя праблемы параўнальнага аналізу ў палітычнай навуцы / С.І.Сіманоўскі // Весці БДПУ. – № 4. – 2004. – С. 50-53.

6) Сіманоўскі, С.І., Сіманоўскі, І.С. Метадалагічнае значэнне параўнальнага метаду у навуковым пазнанні / С.І.Сіманоўскі, І.С.Сіманоўскі // Весці БДПУ. – 2005. – № 1. – С. 85-87.

7) Сіманоўскі, С. I. Інстітуцыялізацыя вучэбнай дысцыпліны “Правы чалавека” / С.І.Сіманоўскі // Весці БДПУ. – № 3. – 2010. – С. 7-10.

8) Сіманоўскі, С.І., Самкова, С.Л. Дзяржаўная палітыка ў галіне энергетыкі ў Рэспубліцы Беларусь / С.І.Сіманоўскі, С.Л.Самкова // Весці БДПУ. – 2011. – № 1. – С. 11-13.

9) Зенчанка, В.А., Сіманоўскі, С.І. Знешняя палітыка Рэспублікі Беларусь ва ўмовах глабалізацыі / В.А.Зенчанка, С.І.Сіманоўскі // Весці БДПУ. – 2011. – № 1. – С. 3-7.

10) Сіманоўскі, С.І., Сіманоўскі, І.С. Станаўленне палітычнага прагназавання як навуковага кірунку / С.І.Сіманоўскі, І.С.Сіманоўскі // Весці БДПУ. – 2011. – № 3. – С. 8-10.

11) Сіманоўскі, С. І. Палітыка калектыўнай бяспекі / С.І.Сіманоўскі // Весці БДПУ. – № 1. – 2012. – С. 7-10.