Мельников Адам Петрович. Избранные статьи.

Мельников, А.П. Политическая культура Китая / А.П. Мельников // Весн. Брэсц. ун-та. Сер. 1, Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2012. – № 1.

Мельников, А.П. О борьбе с коррупцией в Республике Беларусь на современном этапе / А.П. Мельников // Весн. Брэсц. ун-та. Сер. 1, Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. – 2011. – № 2.- С. 76-81.

Мельников, А.П. Новое в Законе "О местном управлении" от 4 января 2010 / А.П. Мельников // Праблемы гісторыі дзяржавы і права Беларусі : матэрыялы міжнар. навук.-практ. канф., прысвечанай 90-годдзю з дня нараджэння І. А. Юхо. Мінск, 18–19 сак. 2011 г. / рэдкал.: С. А. Балашэнка (адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2011. – 199 с.

Мельников, А.П. Национальные особенности политической культуры / А.П. Мельников // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. Навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс. - 2010. - №3- С. 199.

Мельников, А.П. Местное самоуправление в Японии / А.П. Мельников // Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні. Навукова-практычны і інфармацыйна-метадычны часопіс. - 2008. - №2- С. 214.