Даведнік па будынку юрыдычнага факультэта (Ленінградская,8)

У будынку 2 крыла. Тое, у якое вы трапляеце адразу з холла з ліфтамі - ПРАВАЕ. З левага боку ад ліфтоў - ЛЕВАЕ.
Крылы нашай птушкі розныя. Левае вышыней усяго 4 паверхі, правае - 6 паверхаў. Калі не лічыць цокальны паверх.
Прыбіральні знаходзяцца у левым крыле будынка.
У добры шлях!!!


Цокальны паверх (0 паверх)

0 паверх, Правае крыло
002 Кнігасховішча
005, 006 Вучэбная лабараторыя кафедры крыміналістыкі

0 паверх, Левае крыло
009 Тэхнічныя службы
014 БУФЕТ


1 паверх

1 паверх, Правае крыло
101 службовае памяшканне
102, 103  Абанемент
104 Чытальная зала для групавой работы
105, 106 Чытальная зала для індывідцальнай работы
107 службовае памяшканне
108 Загадчык аддзела абслугоўвання юрыдычнай літаратурай Фундаментальнай бібліятэкі БДУ


1 паверх, Левае крыло
109 Камендант
110 ЦІТ БДУ. Выраб персаніфікаваных дакументаў

111 Загадчык вучэбнай лабараторыі кафедры крыміналістыкі

112 Кафедра крыміналістыкі
113 Загадчык кафедры крыміналістыкі

114 Юрыдычная клiнiка
115 Юрыдычная клiнiка


2 паверх
201 Намеснік дэкана па завочнаму навучанню на атрыманне 2-ой вышэйшай адукацыі
202 аўдыторыя

2 паверх, Правае крыло
203 Загадчык кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці
204 Кафедра фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

205 Кабінет крыміналістыкі

206 аўдыторыя

207 Намеснік дэкана па вучэбна-выхаваўчай рабоце

208 Прыёмная дэкана юрыдычнага факультэта
209 Дэкан юрыдычнага факультэта

210 Загадчык кафедры паліталогіі
211 Кафедра паліталогіі, Вучэбная лабараторыя палітычных тэхналогій пры кафедры паліталогіі
Загадчык вучэбнай лабараторыі палітычных тэхналогій пры кафедры паліталогіі

212 Загадчык кафедры грамадзянскага права
213 Кафедра грамадзянскага права

214, 215 аўдыторыі

216 Кабінет крыміналістыкі


2 паверх. Левае крыло
217 Кабінет крыміналістыкі

218 Намеснік дэкана па вучэбнай рабоце

219 Сэктар пажарная бяспекі БДУ

220 Вучэбная лабараторыя заканадаўства
220-а Загадчык вучэбнай лабараторыі заканадаўства
220-б Лабаранцкая ТСН

221 Дэканат дзённага навучання


3 паверх
301 Выкладчыкі замежных моў
302 аўдыторыя

3 паверх, Правае крыло
303 Загадчык вучэбнай лабараторыі інфарматыкі і ТСН

304 Камп'ютарны клас

305 аўдыторыя

306 Лабаранцкая

307 Кафедра канстытуцыйнага права

308, 309 аўдыторыі

310 Кафедра экалагічнага і аграрнага права
311 Загадчык кафедры экалагічнага і аграрнага права


3 паверх. Левае крыло

312, 313 аўдыторыі

314 Загадчык кафедры канстытуцыйнага права

315 Кафедра дзяржаўнага кіравання

316, 317 аўдыторыі


4 паверх
401, 402 аудыторыя

403 студсавет

4 паверх, Правае крыло
404 Відэаклас
405 Лабаранцкая
406 Лінгафонны кабінет

407 Зала абароны дысертацый БДУ, Савет юрыдычнага факультэта
408 Намеснік дэкана па завочнаму навучанню
409 Дэканат па завочнаму навучанню і дэканат па 2-ой вышэйшай адукацыі

410 Камп'ютарны клас
411 Лабаранцкая
412 Камп'ютарны клас

413 Кафедра грамадзянскага працэсу і працоўнага права
414 Загадчык кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права

4 паверх. Левае крыло
415  аўдыторыя

416 Загадчык кафедры дзяржаўнага кіравання
417 Намеснік дэкана юрыдычнага факультэта па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці

418, 419 аўдыторыі


5 паверх
501 Сакратары Саветаў па абароне дысертацый БДУ

502, 503 аўдыторыі

504 Загадчык кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду
505 Кафедра крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду

506 Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права
507 Загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

508-513 аўдыторыі

514 Адміністрацыя афіцыйнага сайта https://law.bsu.by/


6 паверх
601 Музей правазнаўства

602 Загадчык кафедры крымінальнага права
603 Кафедра крымінальнага права

604-607 аўдыторыі

608 Лабаранцкая

609, 610 - аўдыторыі


адноўлена  4.06.2019