Віншаванне ад Старшыні Эканамічнага Суда Садружнасці Незалежных Дзяржаў Людмілы Эдуардаўны Камянковай

Дни факультета - 2015. Юбилей 90 лет. Увеличить.Дни факультета - 2015. Юбилей 90 лет. Увеличить.Ад iмя Эканамiчнага Суда Садружнасцi Незалежных Дзяржаў i сябе асабiста сардэчна вiншую прафесарска-выкладчыцкi склад, аспiрантаў, студэнтаў, выпускнiкоў i супрацоўнiкаў з 90-годдзем з дня заснавання юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўнiверсiтэта.

Юрыдычны факультэт заўсёды славiўся моцным выкладчыцкiм складам. У розны час у iм працавалi i працягваюць працаваць высокаквалiфiкаваныя спецыялiсты, энтузiясты сваёй справы.

Асабiста патрэбна адзначыць навуковую дзейнасць факультэта, вынiкi якой не толькi садзейнiчаюць удасканаленню навучальнага працэсу, але i актыўна ўкараняюцца ў развiццё прававой навукi i практыкi Рэспублiкi Беларусь.

Безумоўна, сваю ролю ў такiх значных дасягненнях iграе цеснае супрацоўнiцтва з замежнымi вышэйшымi навучальнымi ўстановамi, у якiх праходзяць стажыроўку студэнты i выкладчыкi юрыдычнага факультэта.

Жадаю калектыву факультэта шчасця, здароўя, дабрабыту i далейшай плённай працы на карысць прававой навукi краiны.

Старшыня Эканамiчнага Суда Садружнасцi Незалежных Дзяржаў Л.Э. Камянкова (выпускнік юрыдычнага факультэта 1980 г.)