Кіраўнікі факультэта

Дэканы факультэта грамадскіх навук
прафесар У. М. Ігнатоўскі (1921-22)
прафесар С. З. Кацэнбоген (1922-24)

Дэкан факультэта права і гаспадаркі

прафесар С. Я. Вальфсон (1925 – 1930)Дырэктары Мінскага (Беларускага дзяржаўнага) юрыдычнага інстытута
дацэнт А. Н. Юрашкевіч (1937-1938)
М. Н. Цвяткоў (1938)
прафесар Штэйнгарт (1938-41)
дацэнт І. С. Андрэйчык (1944-45)
Г. А. Павецьеў (1945-54)

Дэканы юрыдычнага факультэта
дацэнт Я. М. Семярыхін (1954-55, 58-59)
дацэнт В. А. Дарогін (1956-57, 59-64)
М. Н. Меркушаў (1957-58)
выконваў абавязкі Я. А. Юхо (верасень 1957)
прафесар І. М. Ігнаценка (1964-65)
дацэнт В. А. Шкурко (1965-72)
прафесар В. Ф. Чыгір (1973-83)
дацэнт В. Г. Ціхіня (1983-89)
дацэнт В. М. Гадуноў (1989-2002)
дацэнт С.А. Балашэнка (з 2002)

Старонкі віртуальнага музея юрыдычнага факультета:
-- Вытокі юрыдычнай школы на землях Беларусі
-- Першыя крокі па аднаўленню вышэйшай юрыдычнай адукацыі на Беларусі
-- Установа вышэйшай юрыдычнай адукацыі БССР
-- Пасляваенная адбудова і ўздым беларускай прававой навукі
-- Сучаснае развіццё юрыдычнага факультэта Белдзяржуніверсітэта
-- Знакамітыя выпускнікі юрыдычнага факультэта
-- Кіраўнікі факультэта