2017. Беларускі дзяржаўны ўнiверсiтэт аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад дацэнтаў і старшых выкладчыкаў кафедраў

Газета “Універсітэт”  16.10.2017  № 14 (2182)

 

Беларускі  дзяржаўны ўнiверсiтэт

аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:

  • дацэнтаў кафедраў:

грамадзянскага права,

грамадзянскага працэсу і працоўнага права,

канстытуцыйнага права,

крыміналістыкі.
 

  • старшых выкладчыкаў кафедраў:

грамадзянскага працэсу і працоўнага права,

крыміналістыкі.

 

Тэрмiн конкурсу −   адзiн месяц з дня апублiкавання аб'явы.

 

Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5-а,

 упраўленне кадраў, тэл. 209-54-36.

 

Заявление на имя ректора и подписанный заведующим кафедрой список научных работ за период, который предшествует конкурсу‚ подаются в управление кадров БГУ в течение месяца со дня опубликования объявления о конкурсе.

 

Информация предоставлена – Г.И. Головко

Обработка – О.Н. Знак