Кафедра дзяржаўнага кіравання

[Главная страница кафедры государственного управления. Информация на русском языке, новости, материалы. ]

БГУ.Юрфак. Кафедра государственного управления. 2015. Увеличить.

Кафедра як самастойнае навукова-педагагічнае падраздзяленне Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта створана ў 2015 г. загадам рэктара № 185-ОД ад 10.04.2015 г.

 

Першым загадчыкам кафедры стала доктар юрыдычных навук, прафесар Чупрыс Вольга Іванаўна (з верасня 2015 года па студзень 2018 года).

 

 З студзеня 2018 года кафедру ўзначальвае кандыдат юрыдычны навук, дацент Чарвякова Таццяна Анатольеўна.


На кафедры працуюць  Чарвякова Таццяна Анатольеўна дацэнт, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт; Абламейко Марыя Сяргееўна дацэнт, кандыдат юрыдычных навук; Валюшка Орса Наталля Віктараўна дацэнт, кандыдат юрыдычных навук; Лапуцька Ксенія Вячаславаўна выкладчык; Шэўко Надзея Мiхайлаўна выкладчык, Чупрыс Вольга Іванаўна доктар юрыдычных навук, прафесар;а таксама сумяшчальнікі: Талочка Вольга Мікалаеўна прафесар, доктар юрыдычных навук, дацэнт; Антонава Вольга Аляксандраўна дацэнт, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт; Барэль Юлія Сяргееўна дацэнт, кандыдат юрыдычных навук; Лепяшкоў Юрый Аляксеевіч дацэнт, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт; Орса Аляксандр Яўгенавіч дацэнт, кандыдат юрыдычных навук; Постовалова Таццяна Аляксандраўна дацэнт, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт; Старавойтаў Алег Міхайлавіч дацэнт, кандыдат юрыдычных навук; Целяціцкая Таццяна Валер'еўна дацэнт, кандыдат юрыдычных навук, дацэнт;  Малашэвіч Вікторыя Сяргееўна старшы выкладчык; Петухова Вераніка Яўгенаўна выкладчык; Махнач Міхаіл Міхайлавіч выкладчык.


За кафедрай замацавана выкладанне наступных вучэбных дысцыплiн: «Адміністратыўнае права», «Міжнароднае публічнае права», «Еўрапейскае права», «Параўнальнае адміністратыўнае права», «Дзяржаўная служба».


Кафедра забяспечвае падрыхтоўку студэнтаў па спецыяльнасцях «Правазнаўства», «Эканамічнае права», «Паліталогія» (юрыдычны факультэт), «Мытная справа», «Міжнароднае права» (факультэт міжнародных адносін), «Дакументазнаўства» (гістарычны факультэт).

 

Кафедра рыхтуе неабходныя вучэбна-метадычныя матэрыялы, у тым ліку тыпавыя навучальныя праграмы, электронныя вучэбна-метадычныя комплексы па вучэбных дысцыплінах кафедры.

Выкладчыкі кафедры актыўна выкарыстоўваюць у адукацыйным працэссе інавацыйныя метады навучання, у тым ліку праводзяць лекцыі з выкарыстаннем камп'ютэрных праграм, ўкараняюць дыстанцыйныя формы навучання.

Навукова-даследчая работа кафедры ажыццяўляецца па навуковых спецыяльнасцях: 
• 12.00.14 - адміністратыўнае права, адміністратыўны працэс,

• 12.00.10 - міжнароднае права.

Вынікі навукова-даследчай работы кафедры выкарыстоўваюцца ў адукацыйным працэсе пры падрыхтоўцы падручнікаў і вучэбна-метадычных дапаможнікаў

 

Кафедра вядзе тэму НІР “Удасканаленне нарматыўных прававых асноў і механізму дзяржаўнага кіравання ва ўмовах прававой інтэграцыі дзяржаў” у рамках праграмы “Эканоміка і гуманітарнае развіццё навукова-даследчай работы на 2016-2020 гг. (навуковы кіраўнік доктар юрыдычных навук, прафесар Чупрыс Вольга Іванаўна

 

Супрацоўнікамі кафедры падрыхтаван шэраг манаграфій, у тым ліку:
• Чупрыс, В.І. Тэарэтыка-прававыя праблемы дзяржаўнай службы Рэспублікі Беларусь / В. І.Чупрыс; Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь. - Мінск: Права і эканоміка, 2009. - 310 с.

• Рэгістрацыя суб'ектаў прадпрымальніцкай дзейнасці: Расія і СНД: Адк. рэд. Засл. юрыст РФ, д.ю.н. Р.А.Адельханян. - М .: Статут ФБУ ГРП пры Мінюсце Расіі, 2012. - сс. 2 гл. 3 (Чупрыс, В.І., Салей, А.А. Асаблівасці дзяржаўнай рэгістрацыі суб'ектаў гаспадарання ў Рэспубліцы Беларусь)

• Чупрыс, В.І., Гасан, Л.І. Тэорыя меры адміністратыўнага спагнанне і яе нарматыўна-прававая рэалізацыя. - Мінск: БДУ, 2014 - 99 с.

• Адміністрацыйна-прававыя спрэчкі ў сацыяльнай сферы: тэарэтыка-прыкладныя пытанні / О. І. Чупрыс [і інш.]; пад агул. рэд. О. І. Чупрыс. - Мінск: БДУ, 2016. - 267 с.

• Чарвякова, Т.А. Тэарэтыка-прыкладныя праблемы ліцэнзавання ў Рэспубліцы Беларусь / Т.А. Чарвякова. Мінск: БДУ, 2014. - 155 с.

• Талочка В.М. Міжнародны камерцыйны арбітраж. - Гродна: выд-ць Гродзенскага філіяла «Недзяржаўнага Інстытута сучасных ведаў», 1997. - 76 с.

• Талочка В.М. Ўвядзенне ў тэорыю прававога рэгулявання знешнеэканамічных адносін. - Гродна: ГрДУ, 2003. - 184 с.

• Талочка В.М. Механізм прававога рэгулявання знешніх эканамічных адносін. - Гродна: ГрДУ, 2007. - 262 с.

• Талочка В. М. Узаемадзеянне міжнароднага эканамічнага і нацыянальнага права. - LAP Lambert Academic Publishing, 2012. - 408 с.

• Талочка, В.М. Міжнароднае эканамічнае права і імплементацыя яго нормаў у нацыянальнае заканадаўства (на прыкладзе Рэспублікі Беларусь) / В.М. Талочка. - СПб .: СКФ «Расія-Нява», 2012. - 320 с.

 

Калектыў кафедры ўдзельнічае ў працуеце над удасканаленнем заканадаўства, супрацоўнічае з Нацыянальным цэнтрам заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, Міністэрствам юстыцыі Рэспублікі Беларусь, Вярхоўным Судом Рэспублікі Беларусь і іншымі дзяржаўнымі органамі.

 

Члены кафедры прымаюць актыўны ўдзел ў арганізацыі юрыдычнай адукацыі і юрыдычнай навукі ў Рэспубліцы Беларусь. В.І. Чупрыс у 2004-2005 г.г. з'яўлялася намеснікам дырэктара Юрыдычнага каледжа БДУ па вучэбнай рабоце, у 2005-2006 г.г. - намеснікам дэкана юрыдычнага факультэта па выхаваўчай рабоце, у 2010-2015 г.г. - намеснікам дэкана юрыдычнага факультэта па адукацыйных інавацыях і вучэбна метадычнай рабоце. Т.А.Чарвякова з 2013 г. з'яўляецца намеснікам дэкана юрыдычнага факультэта па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці. В.І. Чупрыс таксама з'яўляецца членам савета па абороне дысертацый пры Нацыянальным цэнтры заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь, членам экспертнага савета па юрыдычных навуках Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь. В.І. Чупрыс, Т.А.Чарвякова, В.М.Талочка ўваходзяць у склад рэдакцыйных саветаў (калегій) навуковых і навукова-практычных часопісаў і навуковых зборнікаў па праву.

Спіс дысцыплін, замацаваных за кафедрай па спецыяльнасцях:
«Правазнаўства». Дзённая, завочная (1-е вышэйшае і паралельнае) і завочная (2-е вышэйшае) формы навучання

«Эканамічнае права». Дзённая форма навучання.

«Паліталогія» . Дзённая форма навучання.

 

Спіс дысцыплін, замацаваных за кафедрай на іншых факультэтах

Тэматыка дыпломных работ

Тэматыка курсавых работ

Тэматыка магістарскіх дысертацый

 

Кантакты:
Телефон: +375 (17) 209-59-69

E-mail: Гэты адрас электроннай пошты абаронены ад спам-ботаў. У вас павінен быць уключаны JavaScript для прагляду.
Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Ленінградская, д. 8, пакой 315

 

Загадчык кафедры: 
Чарвякова Таццяна Анатольеўна - кандыдат юрыдычны навук, дацэнт

 

Інфармацыя на старонцы адноўлена 25.01.2018