Законы не мешали бы каждому жить, как ему удобно,
если бы один не вредил другому (Демокрит)

Ціхановіч Віктар Віктаравіч (1939–1991)

Юрфак БГУ. Ціхановіч Віктар Віктаравіч (1939–1991). Увеличить.Нарадзіўся 26 лютага 1939 г. у г. Мінску.

Пасля заканчэння школы працаваў рыхтоўшчыкам, служыў у арміі. У 1966 г. скончыў з адзнакай юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэта і паступіў у аспірантуру. З 1968 г. працаваў выкладчыкам, старшым выкладчыкам, дацэнтам кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права юрыдычнага факультэта БДУ. У 1976 г. абараніў кандыдацкую дысертацыю на тэму: «Прынцыпы працэсуальнай эканоміі ў савецкім грамадзянскім працэсуальным праве». Займаўся даследаваннем праблем грамадзянскага працэсуальнага права.

Прымаў актыўны удзел у дзяржаўнай і грамадскай дзейнасці: выбіраўся засядацелем народнага суда Кастрычніцкага раёна г. Мінска, доўгі час выбіраўся старшынёй таварыскага суда Беларускага дзяржаўнага універсітэта.

Аўтар каля 30 навуковых прац.

Асноўные працы: Сборник нормативных актов по гражданскому процессу. Мн., 1978 (у сааўт.); Конституция БССР и принципы судебной защиты гражданских прав. Мн., 1980 (у сааўт.); Как обжаловать постановления суда по гражданским делам. Мн., 1981 (у сааўт.); Рассмотрение в суде гражданских дел. Мн., 1982 (у сааўт.); Гражданский процесс БССР: В 4 ч. Мн., 1979–1982 гг. (у сааўт.); Научно-практический комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Белорусской ССР. Мн., 1989 (у сааўт.).

Юрыдычны факультэт. Гісторыя. Сучаснасць. Імёны / рэдсавет : С.А. Балашэнка (старш.) [і інш.] ; рэдкал. : С.А. Балашэнка (акд. рэд.), А.В. Шыдлоўскі (нам. адк. рэд.) [і інш.]. – Мінск : БДУ, 2015. – 263 с.

Тэлефоны:

209-55-82 (дэканат)

209-52-30 (прыёмная, факс)

 

Адрас:

220030,  г. Мінск, Ленінградская 8

E-mail:

dekanatlaw@bsu.by

law@bsu.by