Законы не мешали бы каждому жить, как ему удобно,
если бы один не вредил другому (Демокрит)

65 год Мікалаю Уладзіміравічу Сільчанку. Віншуем! (4.03.2019г.).

5174 сакавіка спраўляе свой дзень нараджэння прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар юрыдычных навук, прафесар  Мікалай Уладзіміравіч Сільчанка.

11907 1Прафесар М. У. Сільчанка – гэта сапраўдны дыямент у сузор’і беларускай і постсавецкай тэарэтычнай юрыспрудэнцыі, і нам вельмі прыемна павіншаваць нашага калегу з днём народзінаў.

Дыямент – гэта адна з форм звычайнага і шырокараспаўсюджанага вугляроду, якая, пры гэтым, сустракаецца вельмі і вельмі рэдка. Неабходныя асаблівыя ўмовы: высокія тэмпературы і ціскі, каб адбылася  трансфармацыя простага рэчыва ў каштоўнасць. Такімі ўмовамі сталі асабістыя якасці нашага імянінніка, якія паступова прывялі звычайнага сельскага хлопца з Гомельшчыны да вышынь юрыдычнай прафесіі.

Мікалай Уладзіміравіч нарадзіўся ў простай сям’і ў пасёлку  Чырвовы Свет Буда-Кашалёўскага раёна Гомельскай вобласці, атрымаў адукацыю ў Пянчынскай і Глазаўскай школах. І гэты далёкі шлях ад роднага дома да школы, які даводзілася праходзіць кожны дзень, быў адной з тых умоў, якія пачалі загартоўваць характар будучага юрыста.

Далёкія дарогі паманілі і потым – паспяховае заканчэнне сярэдняй школы ў 1971 годзе спалучылася з не менш паспяховым паступленнем на эканоміка-прававы факультэт Калінінградскага дзяржаўнага ўніверсітэта. Малады студэнт адразу ўзяўся за вучобу – і граніт навукі паддаўся нават хутчэй, чым на гэта адводзілася навучальным планам, бо ўжо ў 1975 годзе Мікалай Уладзіміравіч паспяхова і датэрмінова атрымаў дыплом з адзнакай з прысваеннем кваліфікацыі “юрыст” і накіраванне ў аспірантуру Інстытута дзяржавы і права Акадэміі навук СССР. Адначасова  з абаронай дыплома Мікалай Уладзіміравіч здаў і іншы “экзамен” – стаў бацькам сына Андрэя.

Вучоба ў аспірантуры пачалася ў 1976 годзе і паспяхова скончылася ў 1981 годзе. І зноў дуплет – выбітная абарона дысертацыі, падрыхтаванай пад кіраўніцтвам доктара юрыдычных навук, прафесара, Заслужанага юрыста РСФСР Святланы Васільеўны Паленінай, і нараджэнне дачкі Кацярыны. Трэба было вяртацца назад, у родную Альма Матэр, але незадоўга да гэтага ў Беларусі адбылася важная падзея – быў створаны юрыдычны факультэт Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта, другой пасля БДУ навучальнай установа, якая пачала рыхтаваць юрыстаў. І з 1981 года Мікалай Уладзіміравіч пачаў паступова праходзіць усе кар’ерныя прыступкі ў каралеўскай Гародні, якая амаль што 1000 год красуецца над высокімі берагамі Нёмана.

Спачатку старшы выкладчык, потым дацэнт. Плённае супрацоўніцтва з навуковым кіраўніком вылілася не толькі ў манаграфію “Навуковыя асновы тыпалогіі нарматыўна-прававых актаў у СССР”  , але і стварыла станоўчы навуковы задзел на будучыню – у 1989 годзе імяніннік паступае ў вочную дактарантуру Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, дзе яго навуковым кансультантам становіцца выбітны савецкі, беларускі і постсавецкі карыфей юрыспрудэнцыі, “хросны бацька” не аднаго пакалення  вучоных-юрыстаў загадчык кафедры дзяржаўнага права і савецкага будаўніцтва доктар юрыдычных навук, прафесар, Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь Анатоль Аляксандравіч Галаўко.

Заканчэнне працы над дысертацыяй супадае з сур’ёзным кадравым рашэннем – 13 сакавіка 1993 года Мікалай Уладзіміравіч становіцца загадчыкам кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта.  І новы навучальны год прынёс сапраўдны і даўно чаканы поспех – абарону 9 снежня 1993 года дысертацыі   ў спецыялізаваным савеце БДУ Д.057.03.07  ў спецыялізаваным савеце БДУ Д.057.03.07.

І гэта таксама было лёсавызначальным знакам, бо Мікалай Уладзіміравіч у недалёкай будучыні праявіў сябе як сапраўдны арганізатар навукі. З аднаго боку, ён сваімі ведамі ўзмацніў  будучы спецыялізаваны савет БДУ Д.02.01.01, а з другога боку стварыў і ўзначаліў спецыялізаваны савет К.02.14.01  Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта, які дзейнічаў з 17 мая 1995 па 30 верасня 2005 года.

Любы дыямент мае шмат граняў, і новы прамень яскрава праявіўся ў 2010 годзе – Мікалай Уладзіміравіч быў прызначаны дэканам юрыдычнага факультэта Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта з захаваннем пасады загадчыка кафедры тэорыі дзяржавы і права. Сінтэз навуковых, педагагічных і арганізацыйных якасцяў, узмоцнены асабістымі рысамі характару і незвычайным талентам, дазволілі падняць на высокі ўзровень імя Гродзенскай юрыдычнай школы.

Прафесар М. У. Сільчанка заснаваў і працягвае паспяхова кіраваць навукова-педагагічнай школай па тэорыі права і прыкладных прававых даследаваннях, ім распрацаваны:

 тэорыя ідэальнага тыпу нарматыўных прававых актаў і здзейснена тыпалогія нарматыўных прававых актаў у іерархічнай, галіновай і федэратыўнай структурах заканадаўства; сфармулявана ідэя і абгрунтаваны механізм утварэння шматструктурнасці сістэмы заканадаўства;

 тэорыя вяршэнства закона ва ўмовах падзелу ўлады, вызначаны суадносіны аб'ектыўнага сацыяльнага закона і закона юрыдычнага, сфармуляваны гнасеалагічныя і логіка-дагматычныя параметры вяршэнства закона, вызначаны межы дзеяння заканадаўца і суадносіны закона з актамі выканаўчай улады;

тэорыя крыніц сучаснага беларускага права, праведзена іх універсальная класіфікацыя, сфармуляваны асновы канстытуцыйнага інстытута крыніц права і прапанавана новая тыпалогія прававых сістэм, вызначаны асноўныя кірункі развіцця і сістэматызацыі крыніц беларускага права, абгрунтаваны асноўныя шляхі ўдасканалення адзінага прававога класіфікатара.

Мікалай Уладзіміравіч падрыхтаваў трынаццаць кандыдатаў юрыдычных навук, трох лаўрэатаў і дзесяць пераможцаў рэспубліканскага конкурсу студэнцкіх навуковых прац.

З 2014 года прафесар М. У. Сільчанка ўвайшоў ў калектыў кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта, дзе працягвае весці заняткі са студэнтамі і магістрантамі, кіраваць дыпломнымі работамі, магістарскімі і кандыдацкімі дысертацыямі, кансультаваць суіскальнікаў  навуковай ступені доктара юрыдычных навук, удзельнічаць у навуковых дыскусіях і рыхтаваць навуковыя працы.

31 201411907 2

 

 

 

 

 

 

 

 Шаноўны Мікалай Уладзіміравіч, шчыра віншуем Вас з Днём народзінаў і ад ўсёй душы жадаем Вам доўгіх год жыцця, шчасця, сямейнага дабрабыту, здароўя і творчага натхнення.

 

З павагай, калектыў кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права

Фота  В.М.Бічун
Апрацоўка: Л.В.Бяляева

Тэлефоны:

209-55-82 (дэканат)

209-52-30 (прыёмная, факс)

 

Адрас:

220030,  г. Мінск, Ленінградская 8

E-mail:

dekanatlaw@bsu.by

law@bsu.by