Віншуем Таісію Іванаўну Доўнар з Днём нараджэння!

> Таісія Іванаўна Доўнар. Увеличить.Букет.15 кастрычніка – Дзень нараджэння прафесара кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктара юрыдычных навук, прафесара >Таісіі Іванаўны Доўнар.

Таісія Іванаўна – гэта чалавек, лёс якога цесна звязаны з лёсам Айчыны, менавіта таму і сферай навуковых даследаванняў з’яўляецца гісторыя дзяржавы і права.

Таісія Іванаўна Доўнар нарадзілася ў вёсцы Шацк Пухавіцкага раёна ў партызанскай сям’і ў той час, калі Беларусь ужо была вызваленая ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, але вайна яшчэ грымела. Цяжкае пасляваеннае, але ўсё роўна незабыўнае і шчаслівае дзяцінства: расла і набіралася сілаў маленькая дзяўчынка і адначасова падымалася і загойвала свае раны родная Беларусь. З 1951 па 1961 гады – вучоба ў Шацкай сярэдняй школе, потым, трэба ж набраць пэўны працоўны стаж і дапамагчы бацькам, – праца медыцынскім рэгістратарам у Шацкай участковай бальніцы.

Праца юрыста і праца медыка вельмі падобныя, нават маюць агульную дысцыпліну – Судовую медыцыну, і наш юбіляр таксама не мінуў медыцынскай сферы. З 1962 па 1964 гады Таісія Іванаўна вучыцца ў медыцынскім вучылішчы № 1 г. Мінска, а потым працуе фельчарам-лабарантам у вёсцы Раванічы Чэрвеньскага раёна. Хоць месца працы знаходзілася даволі далёка ад дома, трэба сучаснай моладзі ўлічваць асаблівасці траспартнага злучэння ў тагачаснай Беларусі, наша імянінніца рэгулярна наведвала бацькоў і родную вёску, акая была яшчэ больш роднай, бо туды часта прыязджаў малады інжынер Пятро. І ў 1966 годзе было вяселле, якое змяніла ўсё ў жыцці: і месца жыцця (маладыя перабіраюцца ў Мінск), і месца працы (Інстытут удасканальвання ўрачоў), і прафесійную сферу.

У 1968 годзе імянінніца паспяхова здае ўступныя іспыты і становіцца студэнткай дзённага аддзялення юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, з якім будзе звязана ўсё яе далейшае жыццё (за выключэннем невялікага часу, калі зноў яна паедзе за мужам, які будзе камандзіраваны ў Камерун). Адной з яскравых рысаў асобы Таісіі Іванаўны з’яўляецца выключная працаздольнасць, і яна, як і іншыя студэнты, не толькі паспяхова вучыцца, але і працягвае працаваць фельчарам-лабарантам 5-й клінічнай бальніцы г. Мінска. Але гэтыя падработкі скончыліся з нараджэннем у 1970 годзе сына, што зноў не адбілася на вучэбнай дзейнасці.

Т.И. Довнар со своим Учителем – Иосифом Александровичем Юхо. Конференция. 2002. Увеличить. Вучоба таксама дала тую важную сустрэчу, якая вызначыла далейшы лёс будучага прафесара, сустрэчу са шчыра закаханым у гісторыю Бацькаўшчыны загадчыкам кафедры гісторыі дзяржавы і права Іосіфам Аляксандравічам Юхо.

Навуковы гурток па гісторыі дзяржавы і права Беларусі, вычарпальныя кансультацыі – і Таісія Іванаўна застаецца супрацоўнікам юрыдычнага факультэта. Спачатку працуе лабарантам кафедры крыміналістыкі, а ў 1976 годзе становіцца выкладчыкам кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права.

Навуковая праца стала даваць свае вынікі ўжо ў другой палове 80-х, хоць і трэба было выхоўваць дзяцей і ехаць на два гады ў Афрыку. У 1986 годзе ў Ленінградскім дзяржаўным універсітэце паспяхова абараняецца дысертацыя на суісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук на тэму «Пераемнасць у канстытуцыйным будаўніцтве Беларускай ССР» (навуковы кіраўнік – прафесар І. А. Юхо). У 1988 годзе прысуджаецца вучонае званне “дацэнт”.

Старонка Статута ВКЛ 1588 г. Павялічыць.Т.И. Довнар. Увеличить. Але сапраўдны ўклад у гісторыю дзяржавы і права Беларусі, які і заклаў асновы будучай доктарскай работы, – гэта ўдзел у падрыхтоўцы юбілейнага выдання Статута Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага 1588 года. Гэтае выданне – даўняя мара прафесара І.А. Юхо і яго школы – фактычна заклала асновы сучасных даследаванняў у галіне гісторыі айчыннай дзяржаўнасці. Як зараз цяжка ўявіць тых, хто не ведае пра статуты, пра беларускі ўклад у прававую гісторыю, пра дзяржаўнасць Літвы, так і тады было цяжка знайсці тых, хто ведаў пра гэта. Ведаў, што гэта наша, БЕЛАРУСКАЯ, спадчына, што беларусы ўнеслі свой уклад у развіццё права, раней за агульнавядомых лібералаў сфармуляваўшы ідэі прававой дзяржаўнасці, абмежавання ўлады, незалежнасці судовай улады. І вось у гэтым вялікая заслуга нашага прафесара, якая рупліва і цярпліва, паступова і метадычна вывучала прававую спадчыну, рабіла абагульненні, друкавалася і, самае галоўнае, прапагандавала веды аб гісторыі Беларусі.

Перыяд уласнай незалежнай дзяржавы быў вельмі плённы для навуковых даследаванняў. Таісія Іванаўна – ужо прызнаны спецыяліст, да думкі якога прыслухоўваюцца мэтры беларускай гісторыка-прававой навукі (І. А. Юхо, А. Ф. Вішнеўскі, В. А. Круталевіч і інш.). Назапашаныя веды былі ў 1997 годзе выкладзеныя ў манументальную дысертацыю, прадстаўленую на суісканне навуковай ступені доктара юрыдычных навук, падрыхтаваную на тэму «Развіццё агульназемскага права Беларусі ў ХV–ХVI стагоддзях» (навуковы кансультант – І.А. Юхо). У 2000 годзе ВАК Беларусі адзначыў дасягненні Т.І. Доўнар і прысвоіў ёй вучонае званне “прафесар”.

Т. І. Доўнар – аўтар шматлікіх твораў, артыкулаў, манаграфій і падручнікаў, яна актыўна ўдзельнічала ў публікацыі крыніц права (Статут 1566 г., юбілейнае выданне Статута 1588 г. і інш.) і энцыклапедычных выданняў («Юрыдычны энцыклапедычны слоўнік» (1992), «Мысліцелі і асветнікі Беларусі: Энцыклапедычны даведнік» (1995), «Энцыклапедыя гісторыі Беларусі» (Т.1-6, 1993-2003) і інш.).

Т.И. Довнар со студентами. Увеличить. Школа прафесара Т. І. Доўнар шырока вядомая ў Беларусі, пад яе кіраўніцтвам ужо абаронена 6 кандыдатаў юрыдычных навук. Практычна ўсе аспіранты і суіскальнікі кансультуюцца з ёй па праблемах гістарычнага развіцця асноўных галін і інстытутаў нацыянальнага права. Адначасова ўсе кандыдаты і дактары юрыдычных навук па спецыяльнасцях 12.0.01, 12.00.02, 12.0010, 12.00.14 абараніліся дзякуючы добраму стаўленню да іх і іх прац Намесніка старшыні Савета па абароне дысертацый БДУ.

29 октября 2010г. «День рождения Юрфака». Увеличить.Прафесар таксама выконвае абавязкі сакратара Савета факультэта, з’яўляецца членам рэдакцыйных калегій шэрагу навуковых часопісаў, удзельнікам шматлікіх канферэнцый і круглых сталоў, кіраўніком навуковага гуртка і г.д. Заслугі Т. І. Доўнар прызнаныя і дзяржаўнымі органамі, якія ўзнагародзілі яе Нагрудным Знакам “Выдатнік адукацыі Рэспублікі Беларусь” і Граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, і юрыдычнай супольнасцю, якая прысудзіла Таісіі Іванаўне прыз ім. Уладзіміра Спасовіча ў намінацыі “Навука і права”, і Універсітэтам, які адзначыў яе заслугі Ганаровым званнем “Заслужаны работнік БДУ”, а таксама шэрагам Ганаровых грамат, і факультэтам, які прысвоіў прафесару Ганаровы знак “Залаты Статут”.

Добразычлівасць і ўдзячнасць, працавітасць і адказнасць – гэта адметныя рысы нашай імянінніцы. Таісія Іванаўна – душа нашай кафедры, яе гумар, бадзёрасць, адкрытасць і гатоўнасць заўсёды прыйсці на дапамогу і падтрымліваць належны мікраклімат ў калектыве. Імянінніца таксама шчаслівая жонка, маці і бабуля. І што прыемна адзначыць, дзеці і ўнукі паспяхова рэалізуюць сябе ў юрыдычнай сферы: сын – вядомы адвакат, дачка – кандыдат навук, дацэнт, выкладае на юрыдычным факультэце, унучка – магістрант юрыдычнага факультэта, унук – студэнт першага курса юрыдычнага факультэта.

Букет. Кафедра тэорыі і гісторыі дзяржавы і права.Букет.Дарагая і любімая Таісія Іванаўна!

Дазвольце нам шчыра павіншаваць Вас з Днём нараджэння і пажадаць Вам моцнага здароў’я, доўгіх гадоў жыцця і працы на юрыдычным факультэце, вясёласці і бадзёрасці, а таксама рэалізацыі Вашых далейшых творчых планаў.


Калектыў кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Фота:
-- А. Юркевіч - з матэрыяла Сказка, которая стала реальностью. День рождения Юридического факультета-2010. Праздничный концерт.
-- з архіваў факультэта і кафедры,
-- з альбома «Цветы»

Апрацоўка – В.М. Знак


Адміністрацыя сайта ад імя ўсіх супрацоўнікаў юрыдычнага факультэта далучаецца да шчырага віншавання калег з кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, а таксама нагадвае, што ўсе, хто жадае, маюць магчымасць павіншаваць Таісію Іванаўну Доўнар ў гасцёўні сайта.