31 кастрычніка 2019 г. - пасяджэнне навуковага гуртка па гісторыі дзяржавы і права Беларусі

31 кастрычніка 2019 г. у 12.30 у аўдыторыі 506 адбудзецца пасяджэнне навуковага гуртка па гісторыі дзяржавы і права Беларусі.

Пытанні:
Абмеркаванне навуковых дакладаў, прадстаўленых на Міжнародную навуковую канферэнцыю студэнтаў, аспірантаў, магістрантаў “Государство и право в условиях глобализации» (1 – 2 лістапада 2019 г.).


Будуць абмеркаваны наступныя даклады:

 1. Уз’яднанне Заходняй Беларусі з Беларускай ССР
  Бянько Антона Андрэевіча, студ. 2 к. БДУ; навуковы кіраўнік д.ю.н., прафесар Доўнар Т.І.
 1. Обретение Республикой Беларусь независимости в конце XX в.
  Отрак Даніла Уладзіміравіч, студ. 2 к. БДУ, навуковы кіраўнік д.ю.н., прафесар Доўнар Т.І.
 1. Причины проведения кодификации гражданcкого процессуального законодательства Белорусской ССР в 60-х гг.
  Голубева Арына Ігараўна – асп. 3 года навуч. БДУ, навуковы кіраўнік д.ю.н., прафесар Доўнар Т.І.
 1. Змены ў сістэме органаў дзяржаўнай улады і кіравання па Канстытуцыі 1937 г.
  Базекіна Марыя Уладзіміраўна – студ. 2 к. БДУ, навуковы кіраўнік к.ю.н., дацэнт Голубева Л.Л.
 1. Статут 1529 года - першы сiстэмызаваны звод законаў Вялiкага Княства Лiтоускага
  Біч Андрэй Дзмітрыевіч, студ. 3 к. БДУ, навуковы кіраўнік, к.ю.н., дацэнт Голубева Л.Л.
 1. Институт наказания в уголовном праве XVI в.
  Скуратовіч Вераніка Валер’еўна, студ. 3 к. БДУ, навуковы кіраўнік к.ю.н., дацэнт Голубева Л.Л.

Запрашаюцца ўсе жадаючыя.

Інфармацыю падрыхтавала - стараста навуковага гуртка Марыя Тукай
Апрацоўка – В.М. Знак