Рэспубликанская канферэнцыя «Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 года – падмурак развіцця беларускай дзяржаўнасці і канстытуцыяналізму»

Юрфак БГУ. 2009. Увеличить.Юрфак БГУ. 2009. Увеличить.10 чэрвеня 2009г. на юрыдычным факультэце БДУ адбылася Рэспубліканская навукова – практычная канферэнцыя “Статут Вялікага княства Літоўскага 1529 года – падмурак развіцця беларускай дзяржаўнасці і канстытуцыяналізму (да 480 – годдзя прыняцця)”.
На канферэнцыі выступілі:
-- д.ю.н., прафесар Доўнар Т. І.;
-- заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь, д.ю.н., прафесар Драбязка С. Р.;
-- д.ю.н., прафесар Галаўко А. А.;
-- к.ю.н., дацэнт Сатолін У. М.; старшы выкладчык Хаткевіч Н. М.

На канферэнцыі прысутнічалі і выступілі выкладчыкі іншых вышэйшых навучальных устаноў:
-- к.г.н., прафесар Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь Саракавік І. А.;
-- к.г.н., дацэнт Беларускага дзяржаўнага эканамічнага універсітэта Ермаловіч В. І.;
-- к.г.н., старшы навуковы супрацоўнік Інтстытута гісторыі НАН Беларусі Шавялеў Д. Л.;
-- к.ю.н., прафесар Акадэміі МУС Шаўкапляс В. А.;
-- к.ю.н., прафесар Міжнароднага інстытута працоўных і сацыяльных адносін Калініна Э. А.

Вынікі праведзенай канферэнцыі падвеў загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права юрыдычнага факультэта БДУ, к.ю.н., дацэнт Калінін С. А.
Па вынікам канферэнцыі плануецца выданне зборніка навуковых прац.