10 чэрвеня 2019 г. – папярэдняя экспертыза дысертацыі Жука Д.С. у межах аб’яднанага навуковага семінара

10.06.2019 у 15.00 у аўд. 506
адбудзецца пасяджэнне аб’яднанага навуковага семінара кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права і кафедры канстытуцыйнага права.

 

Парадак дня:

  1. Папярэдняя экспертыза дысертацыі Жука Дзмітрыя Сяргеевіча
    на тэму «Уплыў рэфармацыйнага руху на развіццё палітыка-прававой думкі і заканадаўства Вялікага Княства Літоўскага другой паловы XVI стагоддзя»
    на саісканне вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук па спецыяльнасці 12.00.01 – тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя вучэнняў аб праве і дзяржаве.

 

Запрашаюцца выкладчыкі кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права і кафедры канстытуцыйнага права.

 

Інфармацыю падрыхтавала – Казбяровіч Ю.У.
Апрацоўка – Знак В.М.