Пасяджэнне Савета юрыдычнага факультэта БДУ 21 чэрвеня 2018 г. (Пратакол № 10)

Пытанні, разгледжаныя на пасяджэнні Cавета юрыдычнага факультэта 21 чэрвеня 2018 г. (пратакол № 10) 

ПАРАДАК  ДНЯ: 

1. Аб выніках здачы дзяржаўных экзаменаў і абароны дыпломных работ у 2017/2018 навучальным годзе.

Інфармацыя старшынь (членаў) дзяржаўных экзаменацыйных камісій.

ПАСТАНАВІЛІ:

1.1. Прыняць справаздачы старшынь дзяржаўных экзаменацыйных камісій «Аб выніках здачы дзяржаўных экзаменаў і абароны дыпломных работ у 2017-2018 навучальным годзе» да ведама.

1.2. Вучэбна-метадычнай камісіі, кафедрам факультэта да 15 верасня 2018 г. абмеркаваць на сваіх пасяджэннях прапановы і заўвагі дзяржаўных экзаменацыйных камісій (дадатак № 1). Распрацаваць планы мерапрыемстваў па рэалізацыі прапаноў і выпраўленні заўваг дзяржаўных экзаменацыйных камісій.

1.3. Выкладчыкам кафедраў пры падрыхтоўцы і абароне студэнтамі факультэта курсавых, дыпломных работ і магістэрскіх дысертацый кіравацца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, «Правилами проведения аттестации студентов, курсантов, слушателей при освоении содержания образовательных программ высшего образования», зацверджанымі пастановай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 29.05.2012 № 53, «Положением об организации подготовки и защиты курсовой работы, итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ высшего образования I ступени в Белорусском государственном университете», зацверджаным загадам рэктара БДУ ад 02.02.2014 № 47-ОД і «Положением об организации итоговой аттестации при освоении содержания образовательных программ высшего образования II ступени в Белорусском государственном университете», зацверджаным загадам рэктара БДУ ад 07.02.2014 № 48-ОД.

1.4. Кантроль за выкананнем дадзенай пастановы ўскласці на намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

 

2. Аб рэкамендацыі выпускнікоў юрыдычнага факультэта 2018 года для паступлення ў аспірантуру і магістратуру.

Інфармацыя загадчыкаў кафедраў.

ПАСТАНАВІЛІ:

2.1.1. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года БУБНОВА Міхаіла Васільевіча. Магістэрская дысертацыя БУБНОВА М.В. на тэму «Эволюция методологии принятия решений в политической науке» абаронена на 9 балаў. Здадзены кандыдацкія экзамены і залікі (асновы інфармацыйных тэхналогій – 6 балаў, філасофія і метадалогія навукі – 9 балаў, замежная мова – 7 балаў). За перыяд вучобы ў БДУ прымаў удзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, дзе выступаў з дакладамі, мае 3 публікацыі.

2.1.2. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года СЦЕФАНОВІЧА Максіма Сяргеевіча. Магістэрская дысертацыя СЦЕФАНОВІЧА М.С. на тэму «Теоретические проблемы классификаций правовых идеологий» абаронена на 10 балаў. Здадзены кандыдацкія экзамены і залікі (асновы інфармацыйных тэхналогій – 9 балаў, філасофія і метадалогія навукі – 10 балаў, замежная мова – 8 балаў). За перыяд вучобы ў БДУ прымаў удзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, дзе выступаў з дакладамі, мае 8 публікацый.

2.1.3. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ФРАНЦІШЧЫКА Рамана Іванавіча. Магістэрская дысертацыя ФРАНЦІШЧЫКА Р.І. на тэму «Формирование и реализация государственной инновационной политики Республики Беларусь» абаронена на 9 балаў. Здадзены кандыдацкія экзамены і залікі (асновы інфармацыйных тэхналогій – 9 балаў, філасофія і метадалогія навукі – 9 балаў, замежная мова – 9 балаў). За перыяд вучобы ў БДУ прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях, мае 2 публікацыі.

2.1.4. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніцу магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2017 года СІНЮК Кацярыну Віктараўну. Магістэрская дысертацыя СІНЮК К.В. «Теория и практика судопроизводства по делам, возникающим из публично-правовых отношений» абаронена на 8 балаў. Здадзены кандыдацкія экзамены і залікі (асновы інфармацыйных тэхналогій – 9 балаў, філасофія і метадалогія навукі – 8 балаў, замежная мова – 9 балаў). За перыяд вучобы ў БДУ прымала актыўны ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях, мае 6 публікацый.

2.1.5. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніцу магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года НІЧЫПАРУК Вольгу Эдуардаўну. Магістэрская дысертацыя НІЧЫПАРУК В.Э. «Правовое регулирование льгот по социальному обеспечению в государствах-членах Евразийского экономического союза» абаронена на 9 балаў. Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 9,0. Прымала ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях.

2.1.6. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніцу магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года БІЧУН Вераніку Мечыславаўну. Магістэрская дысертацыя БІЧУН В.М. «Развіццё канстытуцыйнага права Беларусі ў XVI-XVIII стагоддзях» абаронена на 10 балаў. Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 9,3. Прымала ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях, мае 13 публікацый.

2.1.7. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ВАСІЛЕЎСКАГА Андрэя Вітальевіча. Магістэрская дысертацыя ВАСІЛЕЎСКАГА А.В. «Механизм правового регулирования инвестиционной деятельности: теоретико-правовой анализ» абаронена на 10 балаў. Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 9,0. Прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях, мае 21 публікацыю, 29 сертыфікатаў (пасведчанняў) дыплмаў за актыўны ўдзел у навуковай дзейнасці.

2.1.8. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ГАДЛЕЎСКАГА Роберта Іосіфавіча. Магістэрская дысертацыя ГАДЛЕЎСКАГА Р.І. «Средства правовой защиты по Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров» абаронена на 8 балаў. Прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях, у складзе каманды на Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе ў 2017 годзе заняў 2-е месца. У 2016-2017 гадах быў студэнтам-кансультантам юрыдычнай клінікі БДУ.

2.1.9. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ГРУНТОВА Святаслава Алегавіча. Магістэрская дысертацыя ГРУНТОВА С.А. «Акционерные соглашения по законодательству Республики Беларусь» абаронена на 10 балаў. Прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях, мае публікацыі. Здадзены кандыдацкія экзамены і залікі (асновы інфармацыйных тэхналогій – 8 балаў, філасофія і метадалогія навукі – 6 балаў, замежная мова – 9 балаў). Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 7,6.

2.1.10. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ТЫСЕВІЧА Уладзіслава Васільевіча. Магістэрская дысертацыя ТЫСЕВІЧА У.В. «Прекращение деятельности хозяйственных обществ по законодательству Республики Беларусь» абаронена на 8 балаў. Прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях. Здадзены кандыдацкія экзамены і залікі (асновы інфармацыйных тэхналогій – 8 балаў, філасофія і метадалогія навукі – 7 балаў, замежная мова – 8 балаў). Сярэдні бал паспяховасці за перыяд навучання ў магістратуры – 8,4.

2.1.11. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніцу магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года КАБЗАР Вольгу Сяргееўну. Магістэрская дысертацыя КАБЗАР В.С. на тэму «Правовое регулирование допинговых споров» абаронена на 9 балаў. За перыяд вучобы ў БДУ прымала ўдзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, дзе выступала з дакладамі, у адукацыйных праграмах, мае 6 публікацый. Мае пасведчанне медыятара ад 05.04.2018 № 539.

2.1.12. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ЯРАША Антона Святаслававіча. Магістэрская дысертацыя ЯРАША А.С. на тэму «Правовой статус Национального банка Республики Беларусь и Центрального банка России: сравнительно-правовой анализ» абаронена на 9 балаў. Сярэдні бал за перыяд навучання ў магістратуры – 8,5 балаў. Здадзены кандыдацкія экзамены і залікі (асновы інфармацыйных тэхналогій – 8 балаў, філасофія і метадалогія навукі – 7 балаў, замежная мова – 10 балаў). За перыяд вучобы ў БДУ прымаў удзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, дзе выступаў з дакладамі, мае 4 публікацыі.

2.1.13. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніка магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года КРАСОЎСКАГА Пятра Сяргеевіча. Магістэрская дысертацыя КРАСОЎСКАГА П.С. на тэму «Правовое регулирование сделок с земельными участками и правами на них» абаронена на 9 балаў. Сярэдні бал за перыяд навучання ў магістратуры – 8,8;

2.1.14. Рэкамендаваць для паступлення ў аспірантуру выпускніцу магістратуры юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ПАПОВУ Кацярыну Алегаўну. Магістэрская дысертацыя ПАПОВАЙ К.А. на тэму «Правовое регулирование экономического стимулирования охраны окружающей среды» абаронена на 9 балаў. За перыяд вучобы ў БДУ прымала ўдзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, дзе выступала з дакладамі, мае публікацыі. Мае практычны досвед работы ў галіне падаткавага права. Прымала ўдзел у XXIV Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў.


2.2.1. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніка юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года РЫЖАГА Аляксандра Сяргеевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Сепаратизм как политический феномен в современном мире» абаронена на 10 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,62. Прымаў удзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, мае публікацыі.

2.2.2. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніка юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года БОГДАНА Дзмітрыя Алегавіча. Яго дыпломная работа на тэму «Политическая культура современной России» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7.

2.2.3. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніка юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года КАЛІШУКА Уладзіслава Алегавіча. Яго дыпломная работа на тэму «Современный терроризм как социально-политическое явление» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,94. Прымаў удзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, мае публікацыі.

2.2.4. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніка юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года КАТАРЖЭЎСКАГА Паўла Мікалаевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Идеологическая трансформация коммунистических партий стран Европы: сравнительный анализ» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,15. Прымаў удзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, дзе выступаў з дакладамі, мае публікацыі.

2.2.5. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ГЕРАСІМОВІЧ Крысціну Аляксандраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Компаративные исследования в политическом и правотворческом процессах» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,21. Прымала удзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, мае публікацыі.

2.2.6. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года СКШЫДЛЕЎСКУ Эльжбету Вітольдаўну. Яе дыпломная работа на тэму «Медиация в уголовном процессе» абаронена на 10 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,2. Прымала удзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, конкурсах і алімпіядах, мае публікацыі. Узнагароджана дыпломам пераможцы конкурса «Студент года-2017» у намінацыі «Навука» і дыпломам пераможцы конкурса на прыз У.Д. Спасовіча ў 2018 годе ў намінацыі «Студэнцкая навука».

2.2.7. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ГАЎРЫЛОВІЧ Юлію Юр’еўну. Яе дыпломная работа на тэму «Следственные действия, их виды, система и порядок производства в Республике Беларусь» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 6,7.

2.2.8. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніка юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года РУДЗЕНЕ Юрыя Яўгеньевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Налоговая оптимизация и уклонение от уплаты налогов: понятие, соотношение, ответственность» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,9.

2.2.9. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніка юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года АНАНІЧА Арцёма Анатольевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,08. За перыяд вучобы прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях і іншых мерапрыемствах, мае публікацыі.

2.2.10. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніка юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года КАЛОМЕНСКАГА Уладзіслава Дзмітрыевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Общество с ограниченной ответственностью как юридическое лицо» абаронена на 7 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,0. За перыяд вучобы прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях і іншых мерапрыемствах, мае публікацыі. Прымаў удзел і быў пераможцам Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды і прызёрам Юрыдычнай алімпіяды Гродненскага дзяржаўнага ўніверсітэта.

2.2.11. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года НЕСЦЯРОВІЧ Алесю Андрэеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование приобретения долей (акций) в хозяйственных обществах» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,7. За перыяд вучобы прымала ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях і іншых мерапрыемствах, мае публікацыі. Лаўрэат спецыяльнага фонда Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцай і студэнтаў.

2.2.12. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ПРАКАПЕНКА Алену Васільеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование общей совместной собственности супругов» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,3. За перыяд вучобы прымала ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях і іншых мерапрыемствах, мае публікацыі.

2.2.13. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года МОРГУН Анастасію Уладзіміраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Гражданская правоспособность: доктринальные подходы и отдельные вопросы правоприменения» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,4. За перыяд вучобы прымала ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях і іншых мерапрыемствах, мае публікацыі. Прымала актыўны ўдзел у рабоце студэнцкага навуковага гуртка па Грамадзянскаму праву. Частцы 1, была старастай гуртка.

2.2.14. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ДЗЕЛІБАЗОГЛАВУ Валянціну Вітальеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Свидетельские показания в гражданском процессе» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,1. За перыяд вучобы прымала ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях і іншых мерапрыемствах, мае публікацыі.

2.2.15. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года АРЛОВІЧ Ганну Юр’еўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование отпусков по беременности и родам и уходу за ребёнком до 3-х лет по законодательству Беларуси и России» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,5. За перыяд вучобы прымала ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях і іншых мерапрыемствах, мае публікацыі.

2.2.16. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ШКУДА Юлію Віктараўну. Яе дыпломная работа на тэму «Конституционно-правовой статус республиканского главы государства: Республика Беларусь и зарубежные страны» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,6. За перыяд вучобы прымала ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях і іншых мерапрыемствах, мае публікацыі. У 2017 годзе заняла першае месца ў конкурсе на лепшую навуковую работу па натарыяльнай дзейнасці, які праводзіцца юрыдычным факультэтам БДУ і Беларускай натарыяльнай палатай.

2.2.17. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ПІСАРЧУК Ангеліну Яўгеньеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Судовыя рэформы XVI і XIX стагоддзяў у Беларусі: параўнальны аспект» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,0. За перыяд вучобы прымала ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях і іншых мерапрыемствах.

2.2.18. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года КАРПІЕВІЧ Юлію Мікалаеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Правовые системы современности» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,0. За перыяд вучобы прымала ўдзел у навукова-практычных канферэнцыях і іншых мерапрыемствах.

2.2.19. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніка юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года СПІРЫНА Арцёма Яўгеньевіча. Яго дыпломная работа на тэму «Модели элитарного правления в Афинах: история и современное осмысление» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 9,0. За перыяд вучобы прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях і іншых мерапрыемствах.

2.2.20. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніка юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года РЭУТА Аляксандра Міхайлавіча. Яго дыпломная работа на тэму «Правовое положение населения Беларуси в XIV- XVII веках» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыў юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,7. За перыяд вучобы прымаў удзел у навукова-практычных канферэнцыях і іншых мерапрыемствах, мае публікацыі.

2.2.21. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года КАСЦЮК Анастасію Сяргееўну Яе дыпломная работа на тэму «Исполнение исполнительных документов о конфискации имущества» абаронена на 8 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,5.

2.2.22. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ЦЯРЭШКА Сабіну Дзмітрыеўну. Яе дыпломная работа на тэму «Принципы уголовной ответственности» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,9. Прымала ўдзел у шэрагу навукова-практычных канферэнцый, круглых сталоў, мае публікацыі.

2.2.23. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года СЯМАШКА Галіну Уладзіміраўну. Яе дыпломная работа на тэму «Международная защита прав беженцев» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 8,49.

2.2.24. Рэкамендаваць для паступлення ў магістратуру выпускніцу юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ФІЛІПЕНКА Лізавету Паўлаўну.Яе дыпломная работа на тэму «Правовое обеспечение разрешения земельных споров» абаронена на 9 балаў. Паспяхова скончыла юрыдычны факультэт, сярэдні бал – 7,22.

2.2.25. Адказаць у рэкамендацыі для паступлення ў магістратуру выпускніку юрыдычнага факультэта БДУ 2018 года ШАХНОВУ Іллі Сяргеевічу з-за нізкага сярэдняга бала паспяховасці – 6,65. Дыпломная работа на тэму «Правовое регулирование контроля в области охраны использования земель» абаронена ШАХНОВЫМ І.С. на 9 балаў.

 

3. Аб зацвярджэнні справаздачы юрыдычнага факультэта за 2017/2018 навучальны год.

Інфармацыя намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

ПАСТАНАВІЛІ:

3.1. Зацвердзіць справаздачу юрыдычнага факультэта за 2017/2018 навучальны год (у матэрыялах СМЯ).

 

4. Аб выніках размеркавання выпускнікоў юрыдычнага факультэта 2018 года.

Інфармацыя намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

ПАСТАНАВІЛІ:

4.1. Інфармацыю намесніка дэкана Сатоліна У.М. прыняць да ведама.

 

5. Аб выкананні Плана мерапрыемстаў па рэалізацыі Канцэпцыі развіцця юрыдычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь да 2025 года.

Інфармацыя загадчыка кафедры фінансавага права и прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці В.С. Камянкова, намесніка дэкана У.М. Сатоліна, старшыні вучэбна-метадычнай камісіі факультэта В.М. Раманавай, загадчыкаў кафедраў.

ПАСТАНАВІЛІ:

5.1. Лічыць выкананне Плана мерапрыемстаў па рэалізацыі Канцэпцыі развіцця юрыдычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь да 2025 года здавальняючым.

 

6. Аб зацвярджэнні планаў работы (юрыдычнага факультэта, ідэалагічнай і выхаваўчай работы, Савета факультэта, вучэбна-метадычнай камісіі) на 2018/2019 навучальны год.

ПАСТАНАВІЛІ:

6.1. Зацвердзіць планы работы (юрыдычнага факультэта, ідэалагічнай і выхаваўчай работы, Савета факультэта, вучэбна-метадычнай камісіі) на 2018/2019 навучальны год (у матэрыялах СМЯ).

 

7. Абранне па конкурсе (Слуцкая Л.У. – на пасаду дацэнта кафедры паліталогіі, Захілько К.С. – на пасаду старшага выкладчыка кафедры крымінальнага права).

 

8. Аб выкананні на юрыдычным факультэце дагавора № Г18Р-054 ад 30 мая 2018 г., заключанага паміж Беларускім рэспубліканскім фондам фундаментальных даследаванняў і Беларускім дзяржаўным універсітэтам па тэме «Модернизация системы государственного управления в условиях научно-технического развития в Республике Беларусь и Российской Федерации» (кіраўнік – д.ю.н., прафесар Р.А. Васілевіч).

Інфармацыя загадчыка кафедры канстытуцыйнага права Р.А. Васілевіча.

ПАСТАНАВІЛІ:

8.1. Лічыць мэтазгодным выкананне работ па дадзенаму дагавору на юрыдычным факультэце БДУ пад кіраўніцтвам доктара юрыдычных навук прафесара Р.А. Васілевіча.

 

9. Аб мэтазгоднасці выканання дагавора № Г18Р-054 ад 30 мая 2018 г., заключанага паміж Беларускім рэспубліканскім фондам фундаментальных даследаванняў і Беларускім дзяржаўным універсітэтам па тэме «Модернизация системы государственного управления в условиях научно-технического развития в Республике Беларусь и Российской Федерации», з прыцягненнем ЧНК.

Інфармацыя загадчыка кафедры канстытуцыйнага права Р.А. Васілевіча.

ПАСТАНАВІЛІ:

9.1. Дазволіць выкананне этапа 2018 года па дагавору № Г18Р-054 ад 30 мая 2018 г. з прыцягненнем ЧНК.

 

10. Аб уключэнні ў вучэбную нагрузку падрыхтоўку да выдання і навуковае рэдагаванне манаграфій, падручнікаў, навучальных дапаможнікаў.

Інфармацыя старшыні Савета С.А. Балашэнкі.

ПАСТАНАВІЛІ:

10.1. Зацвердзіць наступнае паніжэнне вучэбнай нагрузкі выкладчыкам факультэта:

№№

п/п

Віды работ

Адзінка вымярэння

Колькасць гадзін

Заўвага

1

2

3

4

5

1

Напісанне і падрыхтоўка да выдання манаграфіі

Аўтарскі ліст

25

(за 1 ліст)

 

2

Напісанне і падрыхтоўка да выдання падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў

Аўтарскі ліст

40

(за 1 ліст)

 

3

Навуковае рэдагаванне падручнікаў, вучэбных дапаможнікаў, манаграфій

Аўтарскі ліст

4-5

(за 1 ліст)

 

4

Работа ў якасці куратара групы

Вучэбная група

50

 

5

Распрацоўка курса лекцый па вучэбнай дысцыпліне на англійскай мове

1 час лекцыйных заняткаў

2

 

6

Кіраўніцтва праектамі start-up

Праект

40 (у год)

 

7

Распрацоўка заданняў адкрытага тыпу пры выкарыстанні інтэрактыўных тэхналогій у навучанні

Заданне

30

 

8

Удзел у рабоце вучэбна-метадычнага аб’яднання ў галіне вышйшай адукацыі

Старшыня (намеснік), член ВМА

30

 

 

11. Аб рэкамендацыі для назначэння стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на першы семестр 2018-2019 навучальнага года студэнтам юрыдычнага факультэта.


Інфармацыя намесніка дэкана Сатоліна У.М.

ПАСТАНАВІЛІ:

11.1. Рэкамендаваць для назначэння стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь на першы семестр 2018-2019 навучальнага года студэнтку 4 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» юрыдычнага факультэта Бяжок Паліну Аляксандраўну.

 

12. Аб рэкамендацыі для назначэння імянных стыпендый на першы семестр 2018-2019 навучальнага года студэнтам юрыдычнага факультэта.

Інфармацыя намесніка дэкана Сатоліна У.М.

ПАСТАНАВІЛІ:

12.1. Рэкамендаваць для назначэння імянной стыпендыі на першы семестр 2018-2019 навучальнага года студэнта 4 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» Краўчанку Ягора Аляксандравіча.

12.2. Рэкамендаваць для назначэння імянной стыпендыі на першы семестр 2018-2019 навучальнага года студэнта 3 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» Гарадніка Мацвея Андрэевіча.

12.3. Рэкамендаваць для назначэння імянной стыпендыі на першы семестр 2018-2019 навучальнага года студэнтку 4 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» Максімаву Карыну Уладзіміраўну.

12.4. Рэкамендаваць для назначэння імянной стыпендыі на першы семестр 2018-2019 навучальнага года студэнтку 4 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» Адзінцову Алену Уладзіміраўну.

12.5. Рэкамендаваць для назначэння імянной стыпендыі на першы семестр 2018-2019 навучальнага года студэнтку 4 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» Траццяк Аляксандру Алегаўну.

12.6. Рэкамендаваць для назначэння імянной стыпендыі на першы семестр 2018-2019 навучальнага года студэнтку 4 курса дзённай формы навучання спецыяльнасці «Правазнаўства» Тунёву Лізавету Аляксандраўну.

 

13. Аб дазволе на чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедраў.

Інфармацыя намесніка дэкана Сатоліна У.М.

ПАСТАНАВІЛІ:

13.1. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права:

Хаткевіч Наталлі Мікалаеўне

Вячорка Віталію Юр’евічу

Фіронаву Анатолію Мікалаевічу.

13.2. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці:

Дубовік Эвяліне Георгіеўне

Міхалоўскаму Аляксею Міхайлавічу

Лазарэнкавай Вользе Валер’еўне

Корсаку Аляксандру Мікалаевічу

Крыўчык Ларысе Раманаўне

Ульянавай Кацярыне Сяргееўне

Швед Юліі Мікалаеўне

Кірыльчыку Аляксандру Анатольевічу

Ермаловічу Аляксею Уладзіміравічу

Кавалей Зінаідзе Алегаўне.

13.3. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права:

Гуцко Паліне Аляксандраўне

Дубаўцу Аляксандру Пятровічу

Унуковіч Алене Анатольеўне

Саўкінай Юліі Міхайлаўне

Ніхайчык Вользе Леанідаўн

Клачковай Таццяне Вячаславаўне

Арэхаву Аляксандру Юр’евічу

Наумовіч Таццяне Уладзіміраўне

Скарадуліну Дзмітрыю Уладзіміравічу.

13.4. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры крыміналістыкі:

Лагун Надзеі Іванаўне

Кату Яраславу Ігаравічу

Руткевічу Уладзіміру Мікалаевічу

Будкевічу Аляксандру Андрэевічу

Старажэнку Сяргею Мікалаевічу.

13.5. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры грамадзянскага права:

Аўдзеевай Таццяне Уладзіміраўне

Храпуцкаму Аляксандру Фёдаравіч

Белавусу Сяргею Мікалаевіч

Басалай Алене Іванаўне

Траццяковай Ганне Пятроўне

Дубіцкаму Вадзіму Міхайлавічу

Янцікавай Кацярыне Уладзіміраўне.

13.6. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду:

Мялешку Уладзіміру Мікалаевічу

Бураку Руслану Валянцінавічу

Зыль Святлане Сяргееўне

Хірэвіч Ірыне Леанідаўне.

13.7. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры крымінальнага права:

Шэпелеву Ігару Валер’евічу

Гарэцкаму Аляксею Станіслававічу

Леановіч Асі Рысікаўне

Верхаводка Ірыне Іванаўне

Плецянёвай Дар’і Аляксандраўне

Захілько Кірылу Сяргеевічу

Благарэнка Вользе Віктараўне.

13.8. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры канстытуцыйнага права:

Куневічу Георгію Георгіевічу

Арцем’еву Сяргею Юр’евічу

Петуховай Вераніцы Яўгеньеўне

Наумовіч Таццяне Уладзіміраўне

Сакалоўскай Таццяне Мікалаеўне.

13.9. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры дзяржаўнага кіравання:

Шэўко Надзеі Міхайлаўне

Петуховай Вераніцы Яўгеньеўне

Лапуцька Ксеніі Вячаславаўне.

13.10. Дазволіць чытанне лекцый старшым выкладчыкам кафедры паліталогіі:

Астрога Галіне Аляксандраўне

Казловай Святлане Анатольеўне

Праяненкаву Кірылу Уладзіміравічу.

 

14. Аб вылучэнні дацэнта кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права Мялешка Хелены-Тэрэсы Тамашаўны.

Інфармацыя загадчыка кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права Здрок А.М.

ПАСТАНАВІЛІ:

14.1. Аб вылучэнні дацэнта кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права Мялешка Хелены-Тэрэсы Тамашаўны на ганаровае званне «Заслужаны работнік БДУ».

 

15. Аб рэкамендацыі да друку матэрыялаў міжнароднага круглага стала «Актуальные впросы развития практики медиации: опыт Республики Беларусь и России»

Інфармацыя загадчыка кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права Здрок А.М.

ПАСТАНАВІЛІ:

15.1. Рэкамендаваць да дэпаніравання сборнік матэрыялаў міжнароднага круглага стала «Актуальные впросы развития практики медиации: опыт Республики Беларусь и России».

 

16. Аб рэкамендацыі да друку манаграфіі загадчыка кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Калініна С.А. «Методологические проблемы современной юридической науки».

Інфармацыя сакратара Савета Т.І. Доўнар.

ПАСТАНАВІЛІ:

16.1. Рэкамендаваць да друку манаграфію загадчыка кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права Калініна Сяргея Артуравіча «Методологические проблемы современной юридической науки».

 

17. Аб садзейнічанні кіраўніцтва юрыдычнага факультэта ў развіцці студэнцкага самакіравання ў Беларускім дзяржаўным універсітэце.

Інфармацыя старшыня ГА «Студенческий Союз БГУ» Шэбаліна М.С.

ПАСТАНАВІЛІ:

17.1. Дэканату, кафедрам юрыдычнага факультэта актывізаваць вучэбна-выхаваўчую работу ў цесным узаемадзеянні з органамі студэнцкага самакіравання факультэта і БДУ.

 

18. Аб адабрэнні Палажэння аб Савеце маладых вучоных юрыдычнага факультэта БДУ.

Інфармацыя старшыні Савета маладых вучоных юрыдычнага факультэта БДУ А.А. Міхасёвай.

ПАСТАНАВІЛІ:

18.1. Адобрыць Палажэнне аб Савеце маладых вучоных юрыдычнага факультэта БДУ (у матэрыялах Савета маладых вучоных).

 

19. Аб зацвярджэнні прыкладных пералікаў пытанняў для дадатковага сумоўя з абітурыентамі з ліку замежных грамадзян, паступаючых для атрымання вышэйшай адукацыі II ступені.

Інфармацыя памочніка адказнага сакратара прыёмнай камісіі БДУ ў магістратуру А.В. Мароза.

ПАСТАНАВІЛІ:

19.1. Зацвердзіць прыкладны пералік пытанняў для дадатковага сумоўя з абітурыентамі з ліку замежных грамадзян, паступаючых для атрымання вышэйшай адукацыі II ступені па спецыяльнасцях: «Юриспруденция», «Прокурорско-следственная деятельность», «Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров», «Правовое обеспечение публичной власти», «Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности»: 

          КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО

 1. Источники конституционного права. Их общая характеристика и иерархия.
 2. Конституция: понятие, структура, юридические свойства.
 3. Демократическое государство.
 4. Правовое государство.
 5. Социальное государство.
 6. Право граждан на управление делами государства.
 7. Гражданство: понятие и принципы.
 8. Основные права и свободы.
 9. Конституционно – правовая регламентация и содержание права на жизнь.
 10. Право на судебную защиту. Право на юридическую помощь.
 11. Право избирать и быть избранным. Избирательные цензы.
 12. Конституционные обязанности граждан и государства и их реализация в текущем законодательстве.
 13. Президент - Глава государства. Понятие и назначение института президентства.
 14. Структура Парламента и его деятельность.
 15. Законодательный процесс и его стадии

  ОБЩАЯ ТЕОРИЯ ПРАВА
 16. Понятие и предмет общей теории права.
 17. Основные концепции происхождения и сущности права. Происхождение и сущность права.
 18. Право и власть в системе социального регулирования.
 19. Человек, общество, право.
 20. Основные концепции происхождения и сущности государства. Сущность государства.
 21. Формы государства.
 22. Функции и аппарат государства.
 23. Правовое государство и гражданское общество.
 24. Нормы права.
 25. Правовые отношения.
 26. Правотворчество.
 27. Реализация права.
 28. Толкование права.
 29. Правосознание и правовая культура.
 30. Правовое поведение. Правонарушение.
 31. Юридическая ответственность.
 32. Правовая законность и правопорядок.

  ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
 33. Понятие и предмет гражданского права.
 34. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Структура (элементы) гражданского правоотношения.
 35. Понятие правоспособности гражданина, ее характерные черты. Понятие и виды дееспособности гражданина.
 36. Понятие и признаки юридического лица. Индивидуализация юридических лиц в гражданском обороте.
 37. Виды юридических лиц. Организационно-правовые формы коммерческих юридических лиц. Организационно-правовые формы некоммерческих юридических лиц.
 38. Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок.
 39. Сроки в гражданском праве. Исковая давность.
 40. Собственность и право собственности. Формы собственности.
 41. Право частной собственности граждан (физических лиц).
 42. Право государственной собственности.
 43. Понятие и значение гражданско-правового договора.
 44. Договоры о выполнении работ и оказании услуг: типы, общая характеристика.
 45. Понятие и особенности гражданско-правовой ответственности.
 46. Виды и формы гражданско-правовой ответственности.

  УГОЛОВНОЕ ПРАВО
 47. Понятие, задачи и система уголовного права.
 48. Понятие преступления.
 49. Состав преступления.
 50. Уголовная ответственность.
 51. Понятие наказания. Система и виды наказаний.
 52. Назначение наказания.
 53. Преступления против мира и безопасности человечества.
 54. Преступления против жизни и здоровья.
 55. Преступления против личной свободы, чести и достоинства.
 56. Преступления против собственности.
 57. Преступления против государства.

 

19.2. Зацвердзіць прыкладны пералік пытанняў для дадатковага сумоўя з абітурыентамі з ліку замежных грамадзян, паступаючых для атрымання вышэйшай адукацыі II ступені па спецыяльнасці «Политология»:

1.Возникновение политической науки.
2.Функции власти.
3.Цели, функции и средства внешней политики.
4.Политология как самостоятельная дисциплина.
5.Концепции власти.
6.Понятие и сущность внутренней и внешней политики государства.
7.Объект и предмет политологии.
8.Разделение власти.
9.Сущность и понятие международных отношений.
10.Политика как наука и искусство.
11.Ресурсы власти.
12.Структура политологии.
13.Понятие политического господства.
14.Политическое участие.
15.Закономерности и категории политологии.
16.Легитимность власти.
17.Политические действия.
18.Взаимосвязь политологии с другими общественными науками.
19.Традиционная легитимность.
20.Функции политологии.
21.Харизматическая легитимность.
22.Местное самоуправление в Республике Беларусь.
23.Определение методологии политической науки. Классификация методов и исследовательских подходов.
24.Легальная или рационально-правовая легитимность.
25.Система местного самоуправления.
26.Поведенческий подход.
27.Средства легитимации власти.
28.Порядок образования (формирования) правительства.
29.Структурно-функциональный и системный методы.
30.Понятие «политической системы» и ее основные компоненты.
31.Виды правительств.

20. Аб рэкамендацыі дацэнта кафедры паліталогіі, старшыні прафбюро юрыдычнага факультэта Дзенісюк Ніны Паўлаўны да ўзнагароды Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за высокія дасягненні ў педагагічнай і навукова-даследчай дзейнасці, у справе выхавання і развіцця навучэнцаў і ў сувязі з 70-годдзем.

Інфармацыя загадчыка кафедры паліталогіі Рашэтнікава С.В.

ПАСТАНАВІЛІ:

20.1. Рэкамендаваць дацэнта кафедры паліталогіі, кандыдата філасофскіх навук, дацэнта Дзенісюк Ніны Паўлаўны да ўзнагароды Ганаровай граматай Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь за высокія дасягненні ў педагагічнай і навукова-даследчай дзейнасці, у справе выхавання і развіцця навучэнцаў і ў сувязі з 70-годдзем.

 

21. Аб разглядзе і прыняцці работ па 3 этапу дагавора НДВКР № 107/92П ад 08 лютага 2018 г., выконваемага ЧНК «107/92», кіраўнік ЧНК Шахрай Ірына Сяргееўна.

Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Т.А. Чарвяковай.

ПАСТАНАВІЛІ:

21.1. Лічыць пададзеную навуковым кіраўніком ЧНК «107/92» навукова-технічную (даследчую) прадукцыю здавальняючай умовам дагавора НДВКР № 107/92П ад 08 лютага 2018 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

21.2. Работу лічыць выкананай у вызначаны тэрмін і прынятай.

 

22. Аб рэкамендацыі навукова-даследчых праектаў на конкурс навукова-даследчых работ дактарантаў, аспірантаў, саіскальнікаў і студэнтаў для іх выканання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэта, прадугледжаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь на вылучэнне грантаў у 2019 годзе:

- аспіранта кафедры крымінальнага права Захілько Кірыла Сяргеевіча − «Уголовная ответственность за препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам) (ст. 241 УК)»;

- аспіранта кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права Саўкінай Юліі Міхайлаўны − «Оценочные понятия в основаниях увольнения по инициативе нанимателя»;

- студэнта магістратуры юрыдычнага факультэта Скшыдлеўска Эльжбеты Вітольдаўны «Медиация в уголовном процессе».

Інфармацыя загадчыкаў кафедраў: крымінальнага права І.А. Грунтова, грамадзянскага працэсу і працоўнага права Здрок А.М., крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду А.А. Данілевіча.

ПАСТАНАВІЛІ:

22.1. Улічваючы рэкамендацыю кафедры крымінальнага права, водзыў незалежнага эксперта, кандыдата юрыдычных навук, дацэнта Шаблінскай Д.В., рэкамендаваць навукова-даследчы праект «Уголовная ответственность за препятствование возмещению убытков кредитору (кредиторам) (ст. 241 УК)» аспіранта кафедры крымінальнага права Захілько Кірыла Сяргеевіча на конкурс навукова-даследчых работ дактарантаў, аспірантаў, саіскальнікаў і студэнтаў для іх выканання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэта, прадугледжаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь на вылучэнне грантаў у 2019 годзе;

22.2. Улічваючы рэкамендацыю кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права, водзыў незалежнага эксперта, кандыдата юрыдычных навук, дацэнта Целяціцкай Т.В., рэкамендаваць навукова-даследчы праект «Оценочные понятия в основаниях увольнения по инициативе нанимателя»  аспіранта кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права Саўкінай Юліі Міхайлаўны на конкурс навукова-даследчых работ дактарантаў, аспірантаў, саіскальнікаў і студэнтаў для іх выканання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэта, прадугледжаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь на вылучэнне грантаў у 2019 годзе;

22.3. Улічваючы рэкамендацыю кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, водзыў незалежных экспертаў: памочніка пракурора Кастрычніцкага раёна г. Мінска Калінінай К.І. і загадчыка кафедры крымінальнага працэсу і крыміналістыкі Казанскага федэральнага ўніверсітэта, кандыдата юрыдычных навук, дацэнта Антонава І.А., рэкамендаваць навукова-даследчы праект «Медиация в уголовном процессе» студэнта магістратуры юрыдычнага факультэта Скшыдлеўска Эльжбеты Вітольдаўны на конкурс навукова-даследчых работ дактарантаў, аспірантаў, саіскальнікаў і студэнтаў для іх выканання за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэта, прадугледжаных Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь на вылучэнне грантаў у 2019 годзе.

 

23. Аб замене 10% аўдыторнай нагрузкі 2018/2019 навучальнага года іншымі відамі нагрузкі ў адпаведнасці з меркаваннямі кафедраў.

Інфармацыя дэкана С.А. Балашэнкі.

ПАСТАНАВІЛІ:

23.1. З мэтай удасканалення вучэбнага працэсу і ўкаранення інавацыйных тэхналогій навучання замяніць да 10% аўдыторнай нагрузкі іншымі формамі навучання па прапановах кафедраў (прыкладаюцца).

23.2. Кафедрам унесці змяненні ў адпаведныя вучэбныя праграмы.

Старшыня Савета С.А. Балашэнка
Сакратар Савета Т.І. Доўнар

Апрацоўка Л. В. Бяляева 

 

Приложение № 1

ЗАМЕЧАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

государственных экзаменационных комиссий в 2017–2018 учебном году

 1. 1. ЗАМЕЧАНИЯ:

во время сдачи государственных экзаменов отдельные студенты показывали неспособность давать определения правовым явлениям, невыработанность навыков устного выступления, низкий уровень владения юридической терминологией и умения аргументировать отстаиваемые тезисы и утверждения;

экзамены выявили и некоторые типичные проблемы в подготовке студентов в области гражданско-правовых дисциплин по вопросам лизинга, факторинга, франчайзинга, страхования, законодательства об интеллектуальной собственности; в области уголовно-правовых дисциплин – по вопросам квалификации преступлений, дефиниции смежных составов преступлений, особенностей уголовного процесса по отдельным категориям дел, общих положений уголовного права и процесса (задачи, принципы и т.д.), особенности рассмотрения дел об установлении фактов, имеющих юридическое значение;

в соответствии с положением, регламентирующим использование системы «Антиплагиат», допуск студента, у которого объём заимствований превышает 50%, осуществляется кафедрой, однако, каким образом он должен быть оформлен и как ГЭК может убедиться в его наличии, не определено;

в ряде случаев отчёт проверялся ответственными лицами поверхностно. Не переведено из заимствования в цитирование воспроизведение текстов нормативных правовых актов;

тематика дипломных работ многих студентов не соответствует выбранной выпускниками специализации; не учитывает актуальные вопросы судебно-правовой реформы; крайне редко анализируется правоприменительная практика (даже опубликованная) и новейшие изменения законодательства по тематике исследования; присутствует не аналитический, а описательный характер подачи материала; выводы авторов зачастую поверхностны и непоследовательны;

встречались случаи, когда темы дипломных работ были раскрыты не полностью, не соблюдались требования по оформлению, особенно в части оформления реферата, введения (постановки целей и задач, определение объекта и предмета исследования, заключения и списка использованных источников), что говорит о недостаточном контроле кафедр в этом вопросе (по кафедре финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности в дипломе Новикова Романа Витальевича занижен объём дипломной работы);

некоторые дипломные работы (особенно студентов-заочников) носят компилятивный, описательный характер. В них отсутствовали примеры из практики, выводы, предложения по совершенствованию законодательства или использовался ограниченный круг источников, устаревшая научная литература;

рецензии не всегда соответствуют установленным требованиям в части структуры: отсутствовали замечания и недостатки, содержащиеся в дипломной работе. Некоторые рецензенты в своих рецензиях не указывают рекомендуемые ими оценки по дипломным работам и магистерским диссертациям, ограничиваясь фразой: «работа заслуживает положительной (высокой) оценки». Данное обстоятельство при фактическом отсутствии на защите рецензента существенно затрудняет возможности государственной экзаменационной комиссии по объективной оценке представленной дипломной (магистерской) работы;

обращает на себя внимание, что рецензенты порой завышают оценки и их выводы не всегда объективны. С другой стороны, в связи с отсутствием единых подходов критерии оценки работ у рецензентов отличаются. Встречаются случаи, когда при незначительных погрешностях оценка снижается на 2-3 балла и наоборот;

магистранты в своих исследованиях часто опираются на опубликованную судебную практику, объясняя это труднодоступностью эмпирического материала. В то же время подписано соглашение о сотрудничестве юридического факультета БГУ и прокуратуры г. Минска. Следует направлять магистрантов, исследования которых имеют практическую направленность, в прокуратуру г. Минска для изучения актуального эмпирического материала;

темы магистерских диссертаций иногда не соответствуют специальности, на которой обучаются магистранты;

содержание некоторых представленных магистерских диссертаций не полностью отвечало предъявляемым требованиям;

магистранты не в полном объёме смогли сформулировать «Положения, выносимые на защиту» в сжатой форме.

 1. 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

максимально приблизить учебный процесс, содержание экзаменационных билетов, тематику выпускных работ к современным и актуальным проблемам государства и права;

повысить требования к студентам при оценке их знаний в процессе обучения, а также при выборе тем дипломных работ и их написании;

преподавателям акцентировать внимание на выступлениях студентов во время занятий, обучать их раскрывать суть вопроса чётко и лаконично, с построением структуры ответа заранее;

уровень подготовки многих студентов-иностранцев крайне низкий. Не чувствуется их заинтересованности в результатах своего обучения. По всей видимости, методики обучения этой категории студентов следует, если это возможно, корректировать с учетом индивидуальных способностей студента. На фоне других студентов их познания в области юриспруденции зачастую выглядят, мягко говоря, неубедительно;

с целью развития у студентов навыков применения теоретических знаний расширять практическую составляющую в учебном процессе, включать в экзаменационные билеты практические задачи, так как их решение позволит установить наличие профессиональных навыков и умение применять теоретические знания в конкретной, предложенной в задаче правовой ситуации; прививать студентам навыки системного («межотраслевого») мышления;

с учетом развития цифрового пространства во время обучения необходимо больше уделять внимания вопросам подготовки специалистов-правоведов в этой области, поскольку заинтересованность в таких специалистах, как в государственных органах, так и в частных структурах, велика;

уделить большее внимание определению тем дипломных работ таким образом, чтобы у выпускников имелась заинтересованность на исследование проблем будущей профессиональной деятельности и правоприменительной практики; в процессе написания дипломных работ ориентировать студентов на соответствие темы работы ее содержанию, более глубокое изучение и использование материалов исследований в области выбранной темы;

более тщательно подходить к выбору студентами тематики исследований, не допускать широкой их трактовки, учитывать связь темы исследования с современными потребностями государства и права, юридической науки, ориентировать на получение конкретных и по возможности применимых в юридической практике выводов по результатам исследований;

в заключении дипломной работы должны быть представлены не общеизвестные суждения, а исключительно самостоятельные выводы теоретического и практического характера, к которым студент пришёл в результате исследования, оформленные в соответствии с требованиями;

научным руководителям в отзыве необходимо высказывать своё мнение, как, на их взгляд, работал студент над дипломной работой (был ли в контакте с руководителем, прислушивался ли к его предложениям и своевременно ли устранял замечания и так далее);

практически в каждой дипломной работе присутствуют предложения студентов по совершенствованию законодательства, однако до нормотворческих органов эти предложения, к сожалению, доходят не всегда. С целью придания этой работе системного характера и повышения интереса студентов к результатам своих научных исследований, предлагаем на постоянной основе анализировать такие предложения и те, которые заслуживают внимания, направлять в нормотворческие органы для рассмотрения и возможного включения их в соответствующие нормативные правовые акты;

в процессе написания дипломных работ ориентировать студентов на более глубокое изучение и широкое использование материалов судебной и следственной практики, постановлений Пленума Верховного Суда Республики Беларусь, современных исследований в области права;

при подготовке дипломных работ ориентировать студентов на необходимость аргументации сформулированных в дипломе выводов ссылками на материалы судебной и иной правоприменительной практики, статистические и иные фактические данные;

следует обратить внимание на необходимость доработки программы «Антиплагиат». По мнению преподавателей, в программном обеспечении присутствует много уязвимостей, которые не отражают реальной картины работы студента с источниками права и научной литературой во время работы над дипломными проектами;

обратить внимание студентов и научных руководителей дипломных работ на необходимость неукоснительного соблюдения требований к оформлению дипломных работ;

кафедрам, научным руководителям необходимо требовать от студентов изучения и использования судебной и иной правоприменительной практики, что позволит  выпускникам проявить навыки критического анализа, выявить проблемы правоприменения, повысит исследовательский и прикладной уровень работ, покажет актуальность выбранных тем;

рецензентам при характеристике дипломной работы следует соблюдать установленные требования к содержанию и оформлению рецензии, формулировать замечания более конкретно, определять точную оценку рецензируемой работы, указав при этом недостатки, за которые снижается оценка, воздерживаться от общих формулировок, таких как: тема раскрыта недостаточно глубоко, законодательство исследовано недостаточно полно, работа носит описательный характер. Подобные замечания без соответствующего дополнительного пояснения, что часто встречалось в рецензиях, непонятны и малоэффективны в условиях публичной защиты в отсутствие рецензента;

в целях повышения уровня качества рецензий при выборе и назначении рецензентов желательно учитывать их отраслевую принадлежность, совпадающую с темой дипломной работы;

при написании диссертации следует анализировать зарубежные публикации, использовать научную литературу белорусских исследователей, особенно новейшую;

защита магистерской диссертации должна носить характер дискуссии и проходить при высокой требовательности, принципиальности и сохранении общепринятой этики.