БДУ аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад (газета «УНІВЕРСІТЭТ» ад 7.03.2019г.)

Газета «УНІВЕРСІТЭТ» ад 7 сакавіка 2019 года, № 4 (2210).


Беларускі дзяржаўны ўнiверсiтэт
аб'яўляе конкурс
на замяшчэнне пасад:

Загадчыкаў кафедраў: тэорыі і гісторыі дзяржавы і права.

Прафесараў кафедраў: паліталогіі.

Дацэнтаў кафедраў

- грамадзянскага права;

- экалагічнага і аграрнага права;

- паліталогіі;

- грамадзянскага працэсу і працоўнага права.

Старшых выкладчыкаў кафедраў:

- грамадзянскага права;

- крымінальнага права.

Выкладчыкаў кафедраў: грамадзянскага права.


Тэрмiн конкурсу - адзiн месяц з дня апублiкавання аб'явы.
Адрас: 220030, г.Мiнск, вул.Бабруйская‚5-а,
упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36.

Апрацоўка: Л.В.Бяляева