БДУ аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад (газета «УНІВЕРСІТЭТ» ад 29.03. 2019г.)

Газета «УНІВЕРСІТЭТ» ад 29 сакавіка 2019 года, № 5 (2211)

 

Беларускі  дзяржаўны  ўнiверсiтэт
аб'яўляе конкурс
 на замяшчэнне пасад:

 

Дацэнтаў кафедраў: канстытуцыйнага права.
Старшых выкладчыкаў кафедраў:
- канстытуцыйнага права;
- фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці.

 

Тэрмiн конкурсу − адзiн месяц з дня апублiкавання аб'явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,
упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36.

Апрацоўка: Л.В.Бяляева