Пасяджэнне Савета юрыдычнага факультэта БДУ 6 сакавіка 2019 г. (Пратакол № 6)  

Пытанні, разгледжаныя на пасяджэнні Cавета юрыдычнага факультэта  6 сакавіка 2019 г. (пратакол № 6)

ПАРАДАК ДНЯ:

1 і 2. Аб выніках зімовай экзаменацыйнай сесіі 2018/2019 навучальнага года. Аб выніках унутранага аўдыту СМК на юрыдычным факультэце, ліквідацыі выяўленых недахопаў і рэалізацыі рэкамендацый камісіі ў сферы вучэбнай, вучэбна-метадычнай і іншай дзейнасці.
Дакладчык: намеснік дэкана па вучэбнай рабоце У.М.Сатолін

ПАСТАНАВІЛІ:

1.1. Дэканату, прафесарска-выкладчыцкаму складу працягнуць работу па павышэнню якасці падрыхтоўкі спецыялістаў, шырэй укараняць сістэму інавацый адукацыйнай дзейнасці, своечасова пераглядаць і ўдасканальваць вучэбна-планавую і вучэбна-праграмную дакументацыю.

1.2. Дэканату (Сатолін У.М.), вучэбна-метадычнай камісіі (Раманава В.М.) да 31.03.2019:

1.2.1. Сумесна з загадчыкамі кафедраў распрацаваць і падаць да зацвярджэння тыпавы вучэбны план і стандарт па новай узбуйненай спецыяльнасці II ступені адукацыі «Юриспруденция», а таксама вучэбныя планы па адпаведных профілях. Пры гэтым не дапускаць дубліравання вучэбнага матэрыялу ў змесце вучэбных праграм па вучэбных дысцыплінах спецыяльнасцяў I і II ступені адукацыі.

1.2.2. Унесці прапановы аб пераводзе аўдыторнай нагрузкі ў нагрузку, якая выконваецца ў дыстацыйнай форме.

1.3. Вучэбна-метадычнай камісіі (Раманава В.М.) штогод да 15 верасня праводзіць праверку вучэбна-планавай і вучэбна-праграмнай дакументацыі кафедраў.

1.4. Дэканату, загадчыкам кафедраў ажыццяўляць кантроль за запаўненнем ППС ведамасцяў і заліковых кніжак студэнтаў.

1.5. Загадчыкам кафедраў:

1.5.1.Да 20.03.2019 падаць у дэканат спіс асоб, адказных за СМЯ на кафедрах.

1.5.2. Забяспечыць своечасовае выкананне планаў павышэння кваліфікацыі супрацоўнікамі кафедраў.

1.5.3. Абарону курсавых работ для студэнтаў дзённай формы навучання правесці да 27.04.2019.

1.5.4. Вызначыць:

тэрмін падачы дыпломных работ на кафедры – да 27.04.2019;

тэрмін падачы магістэрскіх дысертацый на кафедры – не менш чым за 3 тыдні да абароны.

1.5.5. Штогод (да пачатку вучэбнага года) пераглядаць тэматыку дыпломных работ і магістэрскіх дысертацый і падаваць іх у дэканат з мытай узгаднення з арганізацыямі-заказчыкамі кадраў.

1.6. Дэканату (нам. дэкана Сатолін У.М.) прыняць ўсе неабходныя меры для 100% размеркавання выпускнікоў бюджэтнай формы навучання. Размеркаванне правесці 9 красавіка 2019 года.

1.7. Кантроль за выкананнем пастановы ўскласці на намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

 

3. Аб вучэбнай, вучэбна-метадычнай, навуковай, выхаваўча-ідэалагічнай рабоце кафедры паліталогіі.         Дакладчык:старшыня камісіі па праверцы дзейнасці кафедры В.М. Раманава

ПАСТАНАВІЛІ:

3.1. Прызнаць вучэбную, вучэбна-метадычную, навукова-даследчую, выхаваўчую і ідэалагічную работу кафедры паліталогіі за 2017-2018 і 2018-2019 вучэбныя гады здавальняючай, адпавядаючай нарматыўным дакументам і прад’яўляемым патрабаванням.

3.2. Загадчыку кафедры паліталогіі Рашэтнікаву С.В.:

3.2.1. Актуалізаваць на сайце БДУ інфармацыю аб кафедры паліталогіі і інфармацыю на асабістых старонках супрацоўнікаў кафедры.

3.2.2. Актуалізаваць спасылкі на тыпавыя і вучэбныя праграмы на старонцы кафедры паліталогіі на сайце юрыдычнага факультэта БДУ.

3.2.3. Актывізаваць работу па ўкараненні ў адукацыйны працэс інавацыйных форм правядзення лекцыйных і семінарсікх заняткаў, у тым ліку з выкарыстаннем ТСН і платформы Moodle (edulaw.bsu.by).

3.2.4. Падтрымліваць у актуальным стане старонку паліталагічнага студэнцкага навуковага гуртка на сайце юрыдычнага факультэта.

3.3. Загадчыкам кафедраў юрыдычнага факультэта прааналізаваць заўвагі і прапановы камісіі па праверцы работы кафедры паліталогіі і прыняць неабходныя меры па павышэнню эфектыўнасці вучэбнай, вучэбна-метадычнай, навукова-даследчай, ідэалагічнай і выхаваўчай работы кафедраў.

3.4. Кантроль за выкананнем пастановы ўскласці на намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

 

4. Аб узнагароджанні Крыстафера Келі, прафесара Універсітэта Арканзас, ЗША, Ганаровым знакам юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта за служэнне Праву «Залаты Статут».
Інфармацыя дацэнта кафедры грамадзянскага права І.М. Шчамялёвай.

 

5. Абранне па конкурсе (Шэўко Надзея Міхайлаўна – на пасаду старшага выкладчыка кафедры дзяржаўнага кіравання).

 

6. Аб выкананні работ часовымі навуковымі калектывамі. Аб зацвярджэнні каляндарных планаў выканання работ.         Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці А.А. Пухава.

ПАСТАНАВІЛІ:

6.1.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Кузьміч Ірынай Пятроўнай, кіраўніком ЧНК «732/92», у склад якога ўваходзяць:

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 9 ад 28.02.2019 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 732/92) па тэме: «Совершенствование аграрного законодательства в контексте проведения согласованной агропромышленной политики в Евразийском экономическом союзе».

6.1.2. Лічыць мэтазгодным заключыць з Васілевічам Рыгорам Аляксеевічам, кіраўніком ЧНК «727/92», у склад якога ўваходзяць:

№№ пп

Фамілія, імя, імя по бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Васілевіч Рыгор Аляксеевіч

загадчык кафедры канстытуцыйнага права, д.ю.н., прафесар

БДУ

2.

Ладуцька Віялета Канстанцінаўна

загадчык Цэнтра дзяржаўнага будаўніцтва і права, к.ю.н., дацэнт

Інстытут філасофіі Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь

3.

Шышко Георгій Барысавіч

   

4.

Абламейка Марыя Сяргееўна

дацэнт кафедры канстытуцыйнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

5.

Кісялёва Таццяна Маратаўна

дацэнт кафедры канстытуцыйнага права, к.ю.н

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 9 ад 28.02.2019 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 727/92) па тэме: «Актуальные направления развития Республики Беларусь как социального государства в современных условиях».

6.1.3. Лічыць мэтазгодным заключыць з Васілевічам Рыгорам Аляксеевічам, кіраўніком ЧНК «736/92», у склад якога ўваходзяць:

№№ пп

Фамілія, імя, імя па бацьку

Пасада

Месца працы

11.

Васілевіч Рыгор Аляксеевіч

загадчык кафедры канстытуцыйнага права, д.ю.н., прафесар

БДУ

22.

Шылін Дзмітрый Уладзіміравіч

старшы каардынатар праектнай дзейнасці

АБСЕ

33.

Мароз Дзмітрый Георгіевіч

дацэнт кафедры крымінальнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 9 ад 28.02.2019 г. к дагавору №  001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 736/92) па тэме: «Правовые и организационные направления предупреждения и искоренения коррупционных проявлений в государстве: теория, практика, зарубежный опыт».

6.1.4. Лічыць мэтазгодным заключыць з Мяшчанавай Марыяй Валянцінаўнай, кіраўніком ЧНК «730/92», у склад якога ўваходзяць:

№№ пп

Фамілія, імя, імя па бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Мяшчанава Марыя Валянцінаўна

Загадчык кафедры грамадзянскага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

2.

Амяльчэня Юлія Аляксандраўна

дацэнт кафедры грамадзянскага і гаспадарчага права

Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

3.

Іванова Дзіяна Уладзіміраўна

дацэнт кафедры грамадзянскага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 9 ад 28.02.2019 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 730/92) па тэме: «Проблемы реализации гражданской правосубъектности физических и юридических лиц в контексте гуманитарного развития белорусского общества».

6.1.5. Лічыць мэтазгодным заключыць з Калініным Сяргеем Артуравічам, кіраўніком ЧНК «726/92», у склад якога ўваходзяць:

№№ пп

Фамілія, імя, імя по бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Калінін Сяргей Артуравіч

загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

2.

Свадкоўская Алена Аляксандраўна

саветнік-кансультант, к.ю.н., дацэнт

экспертна-прававое ўпраўленне Сакратарыята Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь

3.

Сільчанка Мікалай Уладзіміравіч

прафесар кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, д.ю.н., прафесар

БДУ

4.

Матарас Валянцін Нікіфаравіч

дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, к.ю.н.,дацэнт

БДУ

5.

Лагун Дзмітрый Анатольевіч

дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 9 ад 28.02.2019 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 726/92) па тэме: «Правовая политика Республики Беларусь: концептуальные, методологические и исторические закономерности развития белорусской государственности и права в условиях глобальной нестабильности ».

6.1.6. Лічыць мэтазгодным заключыць з Камянковым Віктарам Сяргеевічам, кіраўніком ЧНК «729/92», у склад якога ўваходзяць:

№№ пп

Фамілія, імя, імя по бацьку

Пасада

Месца працы

11.

Камянкоў Віктар Сяргеевіч

загадчык кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, д.ю.н., прафесар

БДУ

22.

Тамковіч Раман Раманавіч

дырэктар, к.ю.н.

юрыдычны дэпартамент ААА”Белінвестбанк”

33.

Ульяна Кацярына Сергееўна

Старшы выкладчык кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

БДУ

44.

Піліпенка Аляксандр Анатольевіч

дацэнт кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, к.ю.н., дацэнт

БДУ

55.

Міхалоўскі Аляксей Міхайлавіч

старшы выкладчык кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 9 ад 28.02.2019 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (фін. № 729/92) па тэме: «Проблемы правового регулирования отношений финанасового котроля в Республике Беларусь в контексте интеграционных процессов».

6.1.7. Лічыць мэтазгодным заключыць з Камянковым Віктарам Сяргеевічам, кіраўніком ЧНК «734/92», у склад якога ўваходзяць:

№№ пп

Фамілія, імя, імя па бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Камянкоў Віктар Сяргеевіч

загадчык кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, д.ю.н., прафесар

БДУ

2.

Функ Ян Іосіфавіч

старшыня, д.ю.н., прафесар

Міжнародны арбітражны суд

3.

Куніцкая Вольга Міхайлаўна

дацэнт кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, к.ю.н., дацэнт

БДУ

4.

Севярын Дзмітрый Мікалаевіч

адвакат, к.ю.н.

Адвакацкае бюро «Бюро 24»

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 9 ад 28.02.2019 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 734/92) па тэме: «Вопросы гармонизации правового регулирования энергетической безопасности и надежности энергетических систем, в том числе в атомной энергетике, в Республике Беларусь в контексте интеграционных объединений».

6.1.8. Лічыць мэтазгодным заключыць з Макаравай Тамарай Іванаўнай, кіраўніком ЧНК «733/92», у склад якога ўваходзяць:

№№ пп

Фамілія, імя, імя па бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Макарава Тамара Іванаўна

загадчык кафедры экалагічнага і аграрнага права, д.ю.н., прафесар

БДУ

2.

Хацько Вольга Аляксандраўна

дацэнт кафедры эканомікі і права БНТУ, к.ю.н., дацэнт

БНТУ

3.

Лізгара Вікторыя Яўгенаўна

дацэнт кафедры экалагічнага і аграрнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

4.

Мароз Алег Васільевіч

дацэнт кафедры экалагічнага і аграрнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 9 ад 28.02.2019 г. к дагавору №  001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 733/92) па тэме: «Эффективность экологического законодательства об охране окружающей среды в свете участия Республики Беларусь в интеграционных процессах».

6.1.9. Лічыць мэтазгодным заключыць з Рашэтнікавым Сяргеем Уладзіміравічам, кіраўніком ЧНК «725/92», у склад якога ўваходзяць:

№№ пп

Фамілія, імя, імя па бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Рашэтнікаў Сяргей Уладзіміравіч

загадчык кафедры паліталогіі, д.п.н., прафесар

БДУ

2.

Бяляўцава Дзіна Уладзіміраўна

дацэнт кафедры паліталогіі Інстытута сацыяльна-гуманітарнай адукацыі УА “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт, к.п.н., дацэнт”

УА “Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт”

3.

Пабярэжная Вольга Яўгенаўна

загадчык вучэбнай лабараторыі палітычных тэхналогій кафедры паліталогіі, к.п.н.

БДУ

4.

Шымаў Усевалад Уладзіміравіч

дацэнт кафедры паліталогіі, к.п.н., дацэнт

БДУ

5.

Міхайлоўскі Вадзім Сяргеевіч

дацэнт кафедры паліталогіі, к.п.н.

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 9 ад 28.02.2019 г. к дагавору №  001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 725/92) па тэме: «Материя процессов функционирования общественно-государственной политики и управления в политическом пространстве Республики Беларусь».

6.1.10. Лічыць мэтазгодным заключыць з Шаўцовым Юрыем Леанідавічам, кіраўніком ЧНК «737/92», у склад якога ўваходзяць:

№№ пп

Фамілія, імя, імя па бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Шаўцоў Юрый Леанідавіч

намеснік дэкана по завочнаму навучанню, к.ю.н., дацэнт

БДУ

2.

Дзіско Віталій Іванавач

кансультант аддзела канстытуцыйнага права Упраўлення канстытуцыйнага і міжнароднага права

Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых даследаванняў Рэспублікі Беларусь

3.

Пухаў Арцём Аляксандравіч

дацэнт кафедры крымінальнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 9 ад 28.02.2019 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 737/92) па тэме: «Тенденции развития уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и совершенствование правоприменительной практики в современных условиях».

6.1.11. Лічыць мэтазгодным заключыць з Данілевічам Анатолем Аляксандравічам, кіраўніком ЧНК «735/92», у склад якога ўваходзяць:

№№ пп

Фамілія, імя, імя по бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Данілевіч Анатоль Аляксандравіч

Загадчык кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, к.ю.н., прафесар

БДУ

2.

Хірэвіч Марына Леанідаўна

кансультант упраўлення аналітычнай і прававой работы

Вышэйшая атэстацыйная камісія Рэспублікі Беларусь

3.

Самарын Вадзім Ігаравіч

дацэнт кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, к.ю.н., дацэнт

БДУ

4.

Пятрова Вольга Валянцінаўна

дацэнт кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 9 ад 28.02.2019 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 735/92) па тэме: «Уголовно-процессуальные и организационные гарантии, и криминалистические технологии обеспечения прав личности в контексте интеграции правовых систем».

6.2.1. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 732/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «732/92» Кузьміч Ірынай Пятроўнай па тэме: «Совершенствование аграрного законодательства в контексте проведения согласованной агропромышленной политики в Евразийском экономическом союзе» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам выполненной работы

Сумма вознаграждения,руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Теоретико-правовые основы обеспечения продовольственной безопасности и инновационного развития сельского хозяйства в контексте проведения согласованной агропромышленной политики, создания единой правовой основы для производства экологически чистой (органической) сельскохозяйственной продукции, обращения племенной продукции, сельскохозяйственных животных и семян на  рынке ЕАЭС

05.02.2019

30.06.2019

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

1 734,98

2.

Разработка предложений по гармонизации и унификации аграрного законодательства Республики Беларусь в сфере обеспечения продовольственной безопасности и инновационного развития сельского хозяйства, обращения органической продукции, племенной продукции, сельскохозяйственных животных и семян в контексте проведения согласованной агропромышленной политики в Евразийском экономическом союзе.

01.07.2019

31.12.2019

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 036,71

Итого:

3 771,69

6.2.2. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 727/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «727/92» Васілевічам Рыгорам Аляксеевічам па тэме: «Актуальные направления развития Республики Беларусь как социального государства в современных условиях» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Изучение теории и практики развития социального государства в сфере проффесионального образования и образования на производстве, порядка распределения выпускников, права пользования родным языком

05.02.2019

30.06.2019

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

1 879,56

2.

Изучение теории и практики развития социального государства в сфере альтернативных форм получения образования, электронного обучения, реализации права на участие в культурной жизни, в том числе в области физической культуры и спорта.

01.07.2019

31.12.2019

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 206,43

Итого:

4 085,99

6.2.3. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 736/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «736/92» Васілевічам Рыгорам Аляксеевічам па тэме: «Правовые и организационные направления предупреждения и искоренения коррупционных проявлений в государстве: теория, практика, зарубежный опыт» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Определить основные направления совершенствования системы предупреждения коррупционных проявлений.

05.02.2019

30.06.2019

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

1 734,98

2.

Определить основные направления деятельности субъектов предупреждения коррупции в Республике Беларусь с учётом позитивного зарубежного опыта в борьбе с ней.

01.07.2019

31.12.2019

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 036,71

Итого:

3 771,69

6.2.4. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 730/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «730/92» Мяшчанавай Марыей Валянцінаўнай па тэме: «Проблемы реализации гражданской правосубъектности физических и юридических лиц в контексте гуманитарного развития белорусского общества» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Исследование правового статуса участников процедур государственных закупок.

Теоретические подходы к регулированию отношений по использованию объектов интеллектуальной собственности, охрана которых может носить кумулятивный или конкурирующий характер.

Исследование вопросов закрепления общих положений международного частного права в законодательстве Республики Беларусь.

05.02.2019

30.06.2019

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

1 734, 98

2.

Исследование правового статуса поставщика (подрядчика, исполнителя) по договору государственной закупки в законодательстве Республики Беларусь.

Регулирование отношений по использованию объектов интеллектуальной собственности, охрана которых может носить кумулятивный или конкурирующий характер, в законодательстве стран ЕАЭС.

Разработка концепции Закона Республики Беларусь «Об основах международного частного права».

01.07.2019

31.12.2019

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 036,71

Итого:

3 771,69

6.2.5. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 726/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «726/92» Калініным Сяргеем Артуравічам  па тэме: «Правовая политика Республики Беларусь: концептуальные, методологические и исторические закономерности развития белорусской государственности и права в условиях глобальной нестабильности» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Выработать на основании ранее разработанных подходов предложения по совершенствованию национальной правовой системы и ее отдельных институтов

05.02.2019

30.06.2019

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

1 734,98

2.

Раскрыть современные подходы к сущности субъектов власти и социального регулирования в глобальном и национальном ключе

01.07.2019

31.12.2019

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 036,71

Итого:

3 771,69

6.2.6. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 729/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «729/92» Камянковым Віктарам Сяргеевічам па тэме: «Проблемы правового регулирования отношений финанасового котроля в Республике Беларусь в контексте интеграционных процессов» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Теоретико-методологический и организационно-правовой анализ модели взаимодействия публичных и частных субъектов в финансовой сфере в контексте интеграционных процессов

05.02.2019

30.06.2019

Акт сдачи -приемки работы. Промежуточный отчет.

Индивидуальные отчеты членов ВНК.

   1 734, 98

2.

Разработка предложений и рекомендаций, направленных построение оптимальной модели взаимодействия публичных и частных субъектов в финансовой сфере в контексте интеграционных процессов.

01.07.2019

31.12.2019

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 036,71

Итого:

3 771,69

6.2.7. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 734/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «734/92» Камянковым Віктарам Сяргеевічам па тэме: «Вопросы гармонизации правового регулирования энергетической безопасности и надежности энергетических систем, в том числе в атомной энергетике, в Республике Беларусь в контексте интеграционных объединений» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Научные рекомендации по совершенствованию форм, методов и норм в сфере энергетической безопасности и надежности энергетических систем в условиях формирования и развития Евразийского экономического союза (наднациональное правовое регулирование)

05.02.2019

30.06.2019

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

1 879,56

2.

Научные рекомендации по совершенствованию форм, методов и норм в сфере энергетической безопасности и надежности энергетических систем в условиях формирования и развития Евразийского экономического союза (гармонизация и унификация законодательства государств-членов)

01.07.2019

31.12.2019

Акт сдачи –приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 206,43

Итого:

4 085,99

6.2.8. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 733/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «733/92» Макаравай Тамарай Іванаўнай па тэме:

«Эффективность экологического законодательства об охране окружающей среды в свете участия Республики Беларусь в интеграционных процессах» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Выявление проблем применения законодательства Республики Беларусь в области обеспечения экологической безопасности в условиях участия Республики Беларусь в интеграционных процессах

05.02.2019

30.06.2019

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

1 734,98

2.

Разработка направлений гармонизации белорусского законодательства в области обеспечения экологической безопасности с актами межгосударственных органов и законодательством иных государств – членов ЕАЭС

01.07.2019

31.12.2019

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 036,71

Итого:

3 771,69

6.2.9. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 725/92 паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «725/92» Рашэтнікавым Сяргеем Уладзіміравічам па тэме: «Материя процессов функционирования общественно-государственной политики и управления в политическом пространстве Республики Беларусь» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Концептуализировать структурные основания процессов развития государственного управления в Республике Беларусь и современном мире

05.02.2019

30.06.2019

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

1 734,98

2.

Определить критерии эффективности, направления развития, формы и механизмы структурных оснований в процессах развития государственного управления в Республике Беларусь и современном мире

01.07.2019

31.12.2019

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 036,71

Итого:

3 771,69

6.2.10. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 737/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «737/92» Шаўцовым Юрыем Леанідавічам па тэме: «Тенденции развития уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и совершенствование правоприменительной практики в современных условиях» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Исследовать уголовно-правовые и уголовно-исполнительные проблемы дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности наказаний при осуждении с применением иных мер уголовной ответственности

05.02.2019

30.06.2019

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

1 734,98

2.

Исследовать уголовно-правовые и уголовно-исполнительные  проблемы осуждения без назначения наказания и при применении дополнительных мер  уголовно-правового воздействия

01.07.2019

31.12.2019

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 036,71

Итого:

3 771,69

6.2.11. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 735/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «735/92» Данілевічам Анатолем Аляксандравічам па тэме: «Уголовно-процессуальные и организационные гарантии, и криминалистические технологии обеспечения прав личности в контексте интеграции правовых систем» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Сформулировать основные тенденции обеспечения прав личности в уголовном процессе на современном этапе.

05.02.2019

30.06.2019

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

1 734,98

2.

 Определить направления взаимодействия глобальных, региональных и национальных тенденций в развитии правовых и организационных гарантий в уголовном процессе.

01.07.2019

31.12.2019

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 036,71

Итого:

3 771,69

6.3. Дагавор на выкананне навуковых даследаванняў з ЧНК “732/92”, ЧНК “727/92”, ЧНК “736/92”, ЧНК “730/92”, ЧНК “726/92”, ЧНК “729/92”, ЧНК “734/92”, ЧНК “733/92”, ЧНК «725/92» , ЧНК “737/92”, ЧНК “735/92” заключыць толькі пасля ўзгаднення з Заказчыкам асноўных дагавораў − Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

7. Аб разглядзе і прыняцці работ па 1 этапу дагавора НДВКР № 160/92П ад 10 студзеня 2019 г. па тэме «Модернизация системы государственного управления в условиях научно-технического развития в Республике Беларусь и Российской Федерации», выконваемага ЧНК «Р-054», кіраўнік ЧНК – дацэнт кафедры канстытуцыйнага права Маслоўская Таццяна Станіславаўна.
 Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці А.А. Пухава.

ПАСТАНАВІЛІ:

7.1. Лічыць пададзеную навуковым кіраўніком ЧНК «Р-054» навукова-тэхнічну. (даследчую) прадукцыю здавальняючай умовам дагавора НДВКР № 160/92П ад 10 студзеня 2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.

2.Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай.

8. Аб разглядзе і прыняцці работ па дагавору НДВКР № 107/92П ад 1 сакавіка 2019 г., выконваемага ЧНК «107/92», кіраўнік ЧНК Шахрай Ірына Сяргееўна.
Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці А.А. Пухава.

ПАСТАНАВІЛІ:

8.1. Лічыць пададзеную навуковым кіраўніком ЧНК «107/92» навукова-тэхнічную (даследчую) прадукцыю здавальняючай умовам дагавора НДВКР № 107/92П ад 01.03.2019 г. і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання і каляндарнага плана.
2.Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай.

 

9. Аб разглядзе і прыняцці НДР «Совершенствование механизма разрешения (урегулирования) административных споров в сфере земельных и иных природоресурсных отношений» па дагавору з Беларускім рэспубліканскім фондам фундаментальных даследаванняў № Г17-044 ад 18 красавіка 2017 г., кіраўнік Шахрай Ірына Сяргееўна.
 Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці А.А. Пухава.

ПАСТАНАВІЛІ:
9.1. Лічыць пададзеную навуковым кіраўніком навукова-тэхнічную (даследчую) прадукцыю здавальняючай умовам дагавора № Г17-044 ад 18 красавіка 2017 г. паміж Беларускім рэспубліканскім фондам фундаментальных даследаванняў і Беларускім дзяржаўным універсітэтам і адпавядаючай патрабаванням тэхнічнага задання.

9.2. Работу лічыць выкананай ва ўстаноўлены тэрмін і прынятай.

9.3. Вынікі даследавання могуць быць апублікаваны ў адкрытым друку.

10. Аб унясенні змяненняў у кампанент вучэбных дысцыплін устаноў вышэйшай адукацыі па спецыяльнасці 1-23 01 06 «Политология» па напрамках.
Інфармацыя загадчыка кафедры паліталогія С.В. Рашэтнікава.

ПАСТАНАВІЛІ:

10.1. Удакладніць назву дысцыпліны «Государственная политика информатизации в Республике Беларусь» у новай фармулёўцы − «Политика в сфере цифровой трансформации». Перавесці самастойную работу студэнтаў па гэтай дысцыпліне на форму дыстанцыйнага навучання.

10.2. Замяніць з захаваннем агульнай і аўдыторнай колькасці гадзін у адпаведнасці з вучэбным планам спецыяльнасці 1-23 01 06 «Политология» вучэбную дысцыпліну «Оценка публичной политики» на дысцыпліну «Организация отношений с органами государственной власти».

10.3. Удакладніць назву вучэбнай дысцыпліны «Формирование и реализация социальной политики современных государств» у новай фармулёўцы «Социальная политика современных государств». Перавесці самастойную работу студэнтаў па гэтай дысцыпліне на форму дыстанцыйнага навучання.

 

11. Аб рэкамендацыі вучэбна-метадычнага дапаможніка «Эвристический диалоговый практикум по тематике альтернативных способов разрешения споров, медиации, примирительных процедур», падрыхтаванага А.М. Здрок, для прысваення грыфа ВМА.
Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці А.А. Пухава.

ПАСТАНАВІЛІ:

 11.1. Рэкамендаваць вучэбна-метадычны дапаможнік «Эвристический диалоговый практикум по тематике альтернативных способов разрешения споров, медиации, примирительных процедур» для прысваення грыфа ВМА.

 

 

12. Аб рэкамендацыі да дэпаніравання зборніка «Повышение качества законодательства как средство обеспечения юридической безопасности». 

Інфармацыя загадчыка кафедры канстытуцыйнага права Р.А. Васілевіча.

ПАСТАНАВІЛІ:

12.1. Рэкамендаваць да дэпаніравання зборнік «Повышение качества законодательства как средство обеспечения юридической безопасности».


 

13. Аб рэкамендацыі да дэпаніравання зборніка «О конституционном праве граждан Республики Беларусь на обращение в международные организации», прысвечанага 70-годдзю прыняцця Усеагульнай Дэкларацыі правоў чалавека ААН.
Інфармацыя загадчыка кафедры канстытуцыйнага права Р.А. Васілевіча.

ПАСТАНАВІЛІ:
13.1. Рэкамендаваць да дэпаніравання зборнік «О конституционном праве граждан Республики Беларусь на обращение в международные организации».
 

 

14. Аб прадстаўленні да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў студэнтаў юрыдычнага факультэта БДУ − пераможцаў XXV Рэспубліканскага конкурса навуковых работ студэнтаў.
Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці А.А. Пухава.

ПАСТАНАВІЛІ:

14.1. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў лаўрэата XXV Рэспубліканскага конкурса навуковых работ студэнтаў Скшыдлеўска Эльжбету Вітольдаўну, магістранта юрыдычнага факультэта БДУ.

14.2. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў аўтара навуковай работы першай катэгорыі XXV Рэспубліканскага конкурса навуковых работ студэнтаў Моргун Анастасію Уладзіміраўну, магістранта юрыдычнага факультэта БДУ.

 

 

15. Аб унясенні змяненняў у рабочы план падрыхтоўкі спецыялістаў I ступені па спецыяльнасцях «Правазнаўства», «Эканамічнае права», «Паліталогія» на 2019-2010 навучальны год.
Інфармацыя намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

ПАСТАНАВІЛІ:

15.1. Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыяліста I ступені па спецыяльнасці «Правазнаўства» на 2019-2020 навучальны год наступныя змяненні:

у 1 семестры 1 курса ўнесці дадатковую дысцыпліну «Введение в образовательный процесс», колькасць аўдыторных гадзін – 8;

у 3 семестры 2 курса павялічыць колькасць аўдыторных гадзін па дысцыпліне «Административное право» да 60 гадзін (38/18/4);

у 4 семестры 2 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па дысцыплінах (па выбару студэнта) «Уголовно-исполнительное право/Социальное и медицинское право» з 56 гадзін (30/26) на 56 гадзіны (32/20/4);

у 1 семестры 1 курса паменшыць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Латинский язык» з 40 гадзін да 30 гадзін;

у 2 семестры 1 курса дадаць па дысцыпліне «Трудовое право» 2 аўдыторныя гадзіны з 34 гадзін (20/12/2) да 36 гадзін (20/14/2);

у 3 семестры 2 курса дадаць 4 аўдыторныя гадзіны па дысцыпліне «Трудовое право» з 56 гадзін (28/22/6) да 60 гадзін (28/26/6);

у 3 семестры 2 курса паменшыць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Делопроизводство» з 40 гадзін да 30 гадзін;

у 5 семестры 3 курса па дысцыпліне «Гражданский процесс» дадаць 4 аўдыторныя гадзіны з 64 гадзін (32/26/6) да 68 гадзін (32/30/6);

у 5 семестры 3 курса павялічыць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Деловой иностранный язык» з 40 гадзін да 44 гадзін;

пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па дысцыпліне «Уголовный процесс» у 5 семестры 3 курса з 64 (30/26/8) на 68 (34/26/8) і ў 6 семестры 3 курса з 64 (30/26/8) на 60 (26/26/8);

 у 6 і 7 семестры 3 і 4 курса павялічыць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Практические навыки профессиональной деятельности юриста» да 82 гадзін.

15.2. Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыяліста I ступені па спецыяльнасці «Эканамічнае права» на 2019-2020 навучальны год наступныя змяненні:

у 1 семестры 1 курса ўнесці дадатковую дысцыпліну «Введение в образовательный процесс», колькасць аўдыторных гадзін – 8;

у 1 семестры 1 курса паменшыць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Латинский язык» з 40 гадзін да 30 гадзін;

у 3 семестры 2 курса дадаць 4 аўдыторныя гадзіны па дысцыпліне «Административное право» з 48 гадзін (28/16/4) да 52 гадзін (30/18/4);

у 3 семестры 2 курса паменшыць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Делопроизводство» з 40 гадзін да 30 гадзін;

у 5 семестры 3 курса па дысцыпліне «Гражданский процесс» дадаць 4 аўдыторныя гадзіны з 64 гадзін (32/26/6) да 68 гадзін (32/30/6);

у 6 семестры 3 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па цыклу дысцыплін спецыялізацый вучэбнага плана па спецыяльнасці «Экономическое право» спецыялізацыі «Правовое обеспечение коммерческой деятельности» з 194 на 184 агульных гадзін і з 104 на 94 − аўдыторных;

у 7 семестры 4 курса пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па цыклу дысцыплін спецыялізацый вучэбнага плана па спецыяльнасці «Экономическое право» спецыялізацыі «Правовое обеспечение коммерческой деятельности» з 314 на 324 агульных гадзін і з 154 на 164 − аўдыторных;

у 6 семестры 3 курса па дысцыпліне «Гражданский процесс» дадаць 4 аўдыторныя гадзіны з 64 гадзін (32/26/6) да 68 гадзін (32/30/6);

 у 6 і 7 семестры 3 і 4 курса павялічыць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Практические навыки профессиональной деятельности юриста» да 70 гадзін;

пераразмеркаваць колькасць аўдыторных гадзін па спецкурсу «Переговоры и медиация» у 7 семестры 4 курса з 62 (34/22/6) на 62 (12/44/6).

15.3. Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыяліста I ступені па спецыяльнасці «Паліталогія» на 2019-2020 навучальны год наступныя змяненні:

у 1 семестры 1 курса ўнесці дадатковую дысцыпліну «Введение в образовательный процесс», колькасць аўдыторных гадзін – 8;

у 1 семестры 1 курса паменшыць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Латинский язык» з 34 гадзін да 30 гадзін;

у 4 семестры 2 курса паменшыць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Делопроизводство» з 34 гадзін да 30 гадзін;

у 5 семестры 3 курса павялічыць колькасць аўдыторных гадзін па факультатыўнай дысцыпліне «Деловой иностранный язык» з 34 гадзін да 42 гадзін;

у 5 семестры 3 курса замяніць найменне дысцыпліны «Парламентские процедуры» на «Формирование и реализация социальной политики современных государств»;

у 5 семестры 3 курса замяніць найменне спецкурса «Формирование и реализация социальной политики современных государств» на «Социальная политика современных государств»;

у 6 семестры 3 курса замяніць найменне дысцыпліны «Государственная политика информатизации в Республике Беларусь» на «Политика в сфере цифровой трансформации»;

у 7 семестры 4 курса замяніць найменне спецкурса «Оценка публичной политики» на «Организация отношений с органами государственной власти»;

у 7 семестры 4 курса ўнесці факультатыўную дысцыпліну «Переговорный процесс и управление персоналом», колькасць аўдыторных гадзін − 34 (16/14/4).

15.4. Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыяліста I ступені на 2019-2020 навучальны год наступныя змяненні:

па спецыяльнасці «Правазнаўства»: у 5 семестры 3 курса ўключыць выкладанне факультатыўнай дысцыпліны «Основы предпринимательской деятельности» − колькасць агульных гадзін – 52, з іх 34 аўдыторныя гадзіны (14/14/6), форма кантролю – залік;

па спецыяльнасці «Эканамічнае права», «Паліталогія»: у 6 семестры 3 курса ўключыць выкладанне факультатыўнай дысцыпліны «Основы предпринимательской деятельности» − колькасць агульных гадзін – 52, з іх 34 аўдыторныя гадзіны (14/14/6), форма кантролю – залік;

па спецыяльнасцях «Правазнаўства», «Эканамічнае права», «Паліталогія» у 4 семестры 2 курса ўнесці факультатыўную дысцыпліну «Риторика», колькасць аўдыторных гадзін − 24 (10/14), форма кантролю – залік.

15.5. Зацвердзіць на 2019-2020 навучальны год наступныя спецкурсы на першай ступені вышэйшай адукацыі:

 1. Спецыялiзацыя 1-24 01 02 03 «Судебно-прокурорско-следственная деятельность»:
 • «Практикум по уголовному процессу» - у 6 семестры 70 гадзiн усяго, з iх 34 аýдыторных (-/30/4);
 • «Основы оперативно-розыскной деятельности» - у 6 семестры 80 гадзiн усяго, з iх 50 аýдыторных (34/12/4);
 • «Проблемы уголовно-правовой политики и релизация уголовной ответственности» - у 6 семестры 72 гадзiны ýсяго, з iх 36 аýдыторных (20/12/4);
 • «Судебная экспертиза» - у 7 семестры 68 гадзiн усяго, з iх 40 аýдыторных (26/10/4);
 • «Судебная медицина и психиатрия» - у 7 семестры 110 гадзiн усяго, з iх 64 аýдыторных (40/18/6);
 1. Спецыялiзацыя 1-24 01 02 02 «Хозяйственное право»:
 • «Правовое регулирование отношений собственности» - у 6 семестры 74 гадзiны ýсяго, з iх 40 аýдыторных (22/14/4);
 • «Договор в гражданском праве» - у 6 семестры 74 гадзiны ýсяго, з iх 40 аýдыторных (22/14/4);
 • «Судебная практика по трудовым делам» - у 6 семестры 74 гадзiны ýсяго, з iх 40 аýдыторных (22/14/4);
 • «Особенности рассмотрения и разрешения дел о банкротстве» - у 7 семестры 78 гадзiн усяго, з iх 42 аýдыторных (22/16/4);
 • «Особенности рассмотрения экономических дел в судах» - у 7 семестры 110 гадзiн усяго, з iх 62 аýдыторных (32/24/6);
 1. Спецыялiзацыя 1-24 01 02 01 «Организация и деятельность государственных органов»:
 • «Конституционно-правовая ответственность в Республике Беларусь и зарубежных странах» - у 6 семестры 74 гадзiны ýсяго, з iх 40 аýдыторных (22/14/4);
 • «Местное самоуправление в Республике Беларусь и зарубежных странах» - у 6 семестры 74 гадзiны ýсяго, з iх 40 аýдыторных (22/14/4);
 • «Юридическая служба организаций» - у 6 семестры 74 гадзiны ýсяго, з iх 40 аýдыторных (22/14/4);
 • «Конституционное правосудие» - у 7 семестры 108 гадзiн усяго, з iх 58 аýдыторных (30/22/6);
 • «Государственная служба» - у 7 семестры 70 гадзiн усяго, з iх 46 аýдыторных (24/18/4);
 1. Спецыялiзацыя 1-24 01 02 09 «Адвокатура и нотариат»:
 • «Жилищное право» - у 6 семестры 74 гадзiны ýсяго, з iх 38 аýдыторных (20/14/4);
 • «Нотариальное право» - у 6 семестры 72 гадзiны ýсяго, з iх 42 аýдыторных (24/14/4);
 • «Судебная речь» - у 6 семестры 76 гадзiн усяго, з iх 40 аýдыторных (22/14/4);
 • «Адвокат в гражданском процессе» - у 7 семестры 108 гадзiн усяго, з iх 58 аýдыторных (30/22/6);
 • «Адвокат в уголовном процессе» - у 7 семестры 70 гадзiн усяго, з iх 46 аýдыторных (24/18/4);
 1. Спецыялiзацыя 1-24 01 02 04 «Налоговое и банковское право»:
 • «Налоговое право» - у 6 семестры 74 гадзiны ýсяго, з iх 40 аýдыторных (20/16/4);
 • «Банковское право» - у 6 семестры 76 гадзiн усяго, з iх 46 аýдыторных (26/16/4);
 • «Расследование преступлений в сфере экономической деятельности» - у 6 семестры 72 гадзiны ýсяго, з iх 34 аýдыторных (18/12/4);
 • «Особенности рассмотрения гражданских дел в суде» - у 7 семестры 110 гадзiн усяго, з iх 58 аýдыторных (30/22/6);
 • «Правовое регулирование инвестиционной деятельности» - у 7 семестры 68 гадзiн усяго, з iх 46 аýдыторных (24/18/4);
 1. Спецыялiзацыя 1-24 01 03 01 «Правовое обеспечение коммерческой деятельности»:
 • «Договор в гражданском праве» - у 6 семестры 92 гадзiны ýсяго, з iх 48 аýдыторных (26/18/4);
 • «Правовой режим недвижимости» - у 6 семестры 92 гадзiны ýсяго, з iх 46 аýдыторных (24/18/4);
 • «Исполнительное производство» - у 7 семестры 68 гадзiн усяго, з iх 40 аýдыторных (22/14/4);
 • «Международный гражданский процесс» - у 7 семестры 128 гадзiн усяго, з iх 62 аýдыторных (34/22/6);
 • «Переговоры и медиация» - у 7 семестры 128 гадзiны ýсяго, з iх 62 аýдыторных (12/44/6);
 1. Спецыялiзацыя 1-24 01 03 02 «Правовое регулирование финансов и кредита»:
 • «Право Всемирной торговой организации» - у 6 семестры 96 гадзiн усяго, з iх 52 аýдыторных (28/20/4);
 • «Гражданское и торговое право зарубежных стран» - у 6 семестры 98 гадзiн усяго, з iх 52 аýдыторных (28/20/4);
 • «Международный коммерческий арбитраж» - у 7 семестры 68 гадзiн усяго, з iх 38 аýдыторных (20/14/4);
 • «Налоговое право» - у 7 семестры 120 гадзiн усяго, з iх 54 аýдыторных (30/20/4);
 • «Банковское право» - у 7 семестры 126 гадзiн усяго, з iх 62 аýдыторных (34/22/6);
 1. Спецыялiзацыя 1-23 01 06-01 03 «Политика и государственное управление»:
 • «Социальная политика современных государств» - у 5 семестры 168 гадзiн усяго, з iх 68 аýдыторных (28/34/6);
 • «Политика в сфере цифровой трансформации» - у 6 семестры 142 гадзiны ýсяго, з iх 68 аýдыторных (28/34/6);
 • «Геополитические проблемы в современном мире» - у 7 семестры 96 гадзiн усяго, з iх 46 аýдыторных (20/22/4);
 • «Система правления в Республике Беларусь» - у 7 семестры 96 гадзiн усяго, з iх 46 аýдыторных (20/22/4);
 • «Организация отношений с органами государственной власти» - у 7 семестры 170 гадзiн усяго, з iх 64 аýдыторных (30/28/6);
 • «Теория политических систем» - у 7 семестры 174 гадзiн усяго, з iх 66 аýдыторных (30/30/6).

 

 1. Аб зацвярджэннi на завочнай форме навучання пералiку дысцыплiн спецыялiзацый на 2019-2020 навучальны год па вучэбнаму плану 2013 года.
  Iнфармацыя намеснiка дэкана па завочным навучаннi Ю.Л. Шаўцова.

ПАСТАНАВIЛI:

16.1. Зацвердзiць пералiк дысцыплiн спецыялiзацый на 2019-2020 навучальны год па вучэбнаму плану 2013 года:

 

 

Организация и деятельность государственных органов

№ п/п

Название дисциплины

Количество часов

Зачет

Зач.ед.

Семестр

Факультет (кафедра), которые обеспечивают преподавание учебной дисциплины

Всего

Аудиторных

из них аудиторных

Лекции

Семинары

 

Конституционно-правовая ответственность в Республике Беларусь и зарубежных странах

74

10

10

 

Зачет

2

7

Кафедра конституционного права

 

Местное самоуправление в РБ и зарубежных странах

74

10

10

 

Зачет

2

8

Кафедра конституционного права

 

Юридическая служба организаций

74

10

10

 

Зачет

2

8

Кафедра конституционного права

 

Конституционное правосудие

108

12

12

 

Зачет

3

9

Кафедра конституционного права

 

Государственная служба

70

10

6

4

Зачет

2

9

Кафедра государственного управления

Судебно-прокурорско-следственная деятельность

 1.

Практикум по уголовному процессу

70

10

 

10

Зачет

2

7

Кафедра уголовного процесса и прокурорского надзора

 2.

Основы оперативно-розыскной деятельности

80

10

10

 

Зачет

2

8

Кафедра криминалистики

3.

Проблемы уголовно-правовой политики и  реализация уголовной ответственности

72

10

10

 

Зачет

2

8

Кафедра уголовного права

4.

Судебная экспертиза

68

10

10

 

Зачет

2

9

Кафедра криминалистики

5.

Судебная медицина и психиатрия

110

12

12

 

Зачет

3

9

Кафедра криминалистики

Хозяйственное право

1.

Правовое регулирование отношений собственности

74

10

10

 

Зачет

2

7

Кафедра гражданского права

2.

Договор в гражданском праве

74

10

10

 

Зачет

2

8

Кафедра гражданского права

3.

Судебная практика по трудовым делам

74

10

10

 

Зачет

2

8

Кафедра гражданского права

4.

Особенности рассмотрения и разрешения дел о банкротстве

68

10

10

 

Зачет

2

9

Кафедра финансового права и правового регулирования хозяйственной деятельности

5.

Особенности рассмотрения экономических дел в судах

110

12

12

 

Зачет

3

9

Кафедра гражданского процесса и трудового права

 

17.  Аб унясеннi змяненняў у рабочыя планы на 2019-2020 навучальны год.
Iнфармацыя Шаўцова Ю.Л., намесніка дэкана па завочным навучанні.

ПАСТАНАВІЛІ:

17.1 Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыяліста па спецыяльнасці «правазнаўства» на 2019-2020 навучальны год па завочнай форме навучання наступныя змяненні:

па вучэбнаму плану 2013 г.:

па вучэбнай дысцыпліне «Общая теория права» на 1 курсе ўсталяваць правядзенне кантрольнага тэсцiравання замест кантрольнай работы;

выкладаць вучэбную дысцыпліну «Уголовно-исполнительное право/Социальное и медицинское право» на 3 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 14/10/4 замест 14/14/0;

правяденне залiку па вучэбнай дысцыпліне «Гражданский процесс» усталяваць на 4 курсе (6 з.е.) замест 3 курса;

выкладаць вучэбную дысцыпліну «История политических и правовых учений» на 4 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 18/16/2 замест 16/16/0 на 3 курсе, 2/0/2 на 4 курсе;

выкладаць вучэбную дысцыпліну «Социология права/ Права человека» на 3 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 4/4/0 замест 8/4/4, на 4 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: – 4/0/4, правяденне залiка усталяваць на 4 курсе (2 з.е.) замест 3 курса;

выкладаць вучэбную дысцыпліну «Судебная бухгалтерия/Юридическая психология» на 4 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 4/4/0 замест 8/8/0, на 5 курсе – 4/0/4;

выкладаць вучэбную дысцыпліну «Криминология» на 4 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 16/16/0 замест 16/14/2;

выкладаць вучэбную дысцыпліну «Противодействие коррупции» на 4 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 8/6/2. Агульны аб'ём гадзін – 54 (2 заліковыя адзінкі). Форма бягучай атэстацыі – залік;

правядзенне вучэбнай практыкі на 3 курсе (3 тыдні) усталяваць з 2 па 21 сакавiка 2020 года;

правядзенне вучэбнай практыкі на 4 курсе (3 тыдні) усталяваць з 3 па 22 лютага 2020 года.

 

18. Аб рэкамендацыі да зацвярджэння Праграм уступных іспытаў для паступаючых на II ступень вышэйшай адукацыі (магістратура) па спецыяльнасцях 1–24 80 01 «Юриспруденция» і 1 23 01 07 «Политология».
Інфармацыя намесніка дэкана У.М. Сатоліна.

ПАСТАНАВІЛІ:
Рэкамендаваць да зацвярджэння Праграмы уступных іспытаў для паступаючых на II ступень вышэйшай адукацыі (магістратура) па спецыяльнасцях 1–24 80 01 «Юриспруденция» і 1 23 01 07 «Политология».

 

Старшыня Савета  С.А. Балашэнка
Сакратар Савета    Т.І. Доўнар

Апрацоўка: Л. В. Бяляева