Законы не мешали бы каждому жить, как ему удобно,
если бы один не вредил другому (Демокрит)

Пасяджэнне Савета юрыдычнага факультэта БДУ 23 красавіка 2019 г. (Пратакол № 7) 

Пытанні, разгледжаныя на пасяджэнні Cавета юрыдычнага факультэта  23 красавіка 2019 г. (пратакол № 7)

 

ПАРАДАК ДНЯ:

1. Аб удасканаленні парадку маніторынгу якасці падрыхтоўкі спецыялістаў на юрыдычным факультэце.

Дакладчыкі: намеснік дэкана У.М. Сатолін, загадчыкі кафедраў.

ПАСТАНАВІЛІ:

1.1. Дэканату, кафедрам прадоўжыць работу па ўдасканаленні падрыхтоўкі спецыялістаў на юрыдычным факультэце.

1.2. Кіраўнікам структурных падраздзяленняў да 15.05.2019 прывесці дакументацыю СМЯ ў адпаведнасць з патрабаваннямі працэдуры «Управление документацией». Дакументацыя павінна мець санкцыяніраваны статус, г.зн. кожны дакумент сістэма менеджмента якасці і ўся дакументацыя павіны быць зацверджаны і/або падпісаны адпаведнымі кіраўнікамі.

1.3. Загадчыкам кафедраў узмацніць кантроль за якасцю распрацоўкі вучэбных праграм, графікаў кантрольных мерапрыемстваў, ведамасцяў бягучай паспяховасці.

1.4. Кафедрам да 30.06.2019 перагледзець і зацвердзіць новую тэматыку курсавых і дыпломных работ з улікам заўваг і прапаноў, выказаных старшынямі дзяржаўных экзаменацыйных камісій (ДЭК) і арганізацыямі-заказчыкамі кадраў, з якімі заключаныя дамовы аб узаемадзеянні.

1.5. Дэканату, Савету па якасці адукацыі да 20.10.2019 правесці анкеціраванне студэнтаў факультэта з мэтай атрымання інфармацыі, якая дазволіць выпрацаваць прапановы, накіраваныя на павышэнне якасці ведаў студэнтаў і іх уменняў.

1.6. Кантроль за выкананнем пастановы ўскласці на намесніка дэкана юрыдычнага факультэта па вучэбнай рабоце.

 

2. Аб стане вучэбна-метадычнай работы на юрыдычным факультэце.

Дакладчыкі: старшыня вучэбна-метадычнай камісіі В.М. Раманава, загадчыкі кафедраў.

ПАСТАНАВІЛІ:

2.1. Прызнаць вучэбна-метадычную работу на юрыдычным факультэце здавальняючай, адпавядаючай нарматыўным дакументам і патрабаванням.

2.2. Кафедрам факультэта ў 2019-2020 навучальным годзе:

2.2.1. забяспечыць неабходнае вучэбна-метадычнае суправаджэнне адукацыйнага працэсу на I і II ступенях вышэйшай адукацыі. Да 15 чэрвеня 2019 распрацаваць вучэбныя праграмы і праграмы практыкі для рэалізацыі зместу вучэбных праграм II ступені вышэйшай адукацыі ў адпаведнасці з вучэбнымі планамі на 2019-2020 навучальны год. Распрацоўку вучэбных праграм весці ў адпаведнасці з патрабаваннямі «Порядка разработки и утверждения учебных программ и программ практики для реализации содержания образовательных программ высшего образования», зацверджанага Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь 6 красавіка 2015 г., а таксама Метадычнымі рэкамендацыямі па афармленні вучэбнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі (УВА) 2018 г.;

2.2.2. актывізаваць работу па ўкараненні ў адукацыйны працэс інавацыйных форм правядзення лекцыйных і семінарскіх заняткаў, у тым ліку з выкарыстаннем ТСН і платформы Moodle (edulaw.bsu.by);

2.2.3. забяспечыць рэгулярнае ўкараненне навукова-метадычных распрацовак у навучальны працэс;

2.2.4. падтрымліваць у актуальным стане базу дадзеных БДУ «Обеспеченность дисциплин учебно-методической документацией и учебными изданиями»;

2.2.5. працягнуць работу па размяшчэнні падручнікаў, вучэбных і вучэбна-метадычных дапаможнікаў на сайце юрыдычнага факультэта і ў электроннай бібліятэцы БДУ.

2.3. Вучэбна-метадычнай камісіі (Раманава В.М.) да 15 верасня 2019 г. правесці праверку вучэбна-планавай і вучэбна-праграмнай дакументацыі кафедраў.

2.4. Кантроль за выкананнем дадзенай пастановы ўскласці на намесніка дэкана па вучэбнай рабоце і старшыню вучэбна-метадычнай камісіі юрыдычнага факультэта.

 

3. Аб выніках студэнцкіх конкурсаў, якія праводзяцца на юрыдычным факультэце БДУ і іншых навучальных установах, і Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды.

Дакладчыкі: старшыня НДРСА А.А. Пухаў, намеснік дэкана па вучэбна-выхаваўчай рабоце А.В.Шыдлоўскі, загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права С.А.Калінін, іншыя адказныя асобы.

ПАСТАНАВІЛІ:

3.1. Прыняць інфармацыю да ведама.

 

4. Аб рэкамендацыі кандыдатур на замяшчэнне пасад: загадчыка кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, прафесара кафедры паліталогіі (Калінін С.А., Антановіч Н.А. адпаведна).

 

5. Абранне па конкурсе:

- Лапуцька К.В. − на пасаду старшага выкладчыка кафедры дзяржаўнага кіравання;

- Плецянёвай Д.А. – на пасаду старшага выкладчыка кафедры крымінальнага права;

- Басалай А.І. – на пасаду старшага выкладчыка кафедры грамадзянскага права;

- Ядрэўскага А.А. – на пасаду выкладчыка кафедры грамадзянскага права;

- Салей А.А. – на пасаду дацэнта кафедры грамадзянскага права;

- Шахрай І.С., Самусенка Л.А., Ваньковіча Я.Э. – на пасады дацэнтаў кафедры экалагічнага і аграрнага права;

- Сысуева Ц.В. – на пасаду дацэнта кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права;

- Дзенісюк Н.П. і Бяляўцавай Д.У. – на пасады дацэнтаў кафедры паліталогіі;

 - Даўгарукавай А.І. і Клокавай Г.Г. – на пасады дацэнтаў кафедры англійскай мовы гуманітарных факультэтаў БДУ;

- Шпакоўскай І.М. і Катамахінай Т.А. – на пасады сташых выкладчыкаў кафедры англійскай мовы гуманітарных факультэтаў БДУ;

- Вашкевіч К.С. − на пасаду старшага выкладчыка кафедры фізічнага выхавання і спорту БДУ).

 

7. Аб хадайніцтве на перавод саіскальніка вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук кафедры крыміналістыкі (на ўмовах аплаты) Сакаўца Ігара Мікалаевіча для навучання ў аспірантуры БДУ ў форме саіскальніцтва за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.

Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Пухава А.А.

ПАСТАНАВІЛІ:

6.1. Хадайнічаць аб пераводзе саіскальніка (на ўмовах аплаты) вучонай ступені кандыдата юрыдычных навук кафедры крыміналістыкі Сакаўца Ігара Мікалаевіча для навучання ў аспірантуры БДУ ў форме саіскальніцтва за кошт сродкаў рэспубліканскага бюджэту.

 

7.Аб рэкамендацыі кандыдатур ад юрыдычнага факультэта ў склад камісіі на конкурс імя У.І.Пічэты і А.Н. Сеўчанкі.

Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Пухава А.А.

ПАСТАНАВІЛІ:

7.1. Рэкамендаваць наступныя кандыдатуры ў склад камісіі на конкурс імя У.І. Пічэты і А.Н. Сеўчанкі: Балашэнку Сяргея Аляксандравіча, дэкана юрыдычнага факультэта БДУ, д.юр.н., прафесара (прэзідыум камісіі), Макараву Тамару Іванаўну, загадчыка кафедры экалагічнага і аграрнага права, д.юр.н., прафесара (старшыня камісіі), Грунтова Ігара Алегавіча, загадчыка кафедры крымінальнага права, д.юр.н., прафесара, Доўнар Таісію Іванаўну, прафесара кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, д.юр.н., прафесара, Шумака Рыгора Аляксандравіча, прафесара кафедры крыміналістыкі, к.юр.н., дацэнта.

 

8. Аб рэкамендацыі кандыдатур для ўдзелу ў рэспубліканскім конкурсе для прызначэння стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленівітым маладым вучоным на 2020 год.

Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Пухава А.А.

ПАСТАНАВІЛІ:

8.1. Рэкамендаваць Абламейка Марыю Сяргееўну для ўдзелу ў рэспубліканскім конкурсе для прызначэння стыпендыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь таленавітым маладым вучоным на 2020 год за:

- першае ў айчыннай прававой навуке комплекснае даследаванне прававых праблем пабудовы і развіцця інфармацыйнага грамадства ў Рэспубліцы Беларусь з улікам аналізу замежнага вопыту; - распрацоўку і рэалізацыю тэарэтычных асноў развіцця прававога забеспячэння працэсаў інфарматызацыі; - абгрунтаванне неабходнасці распрацоўкі і прыняцця Інфармацыйнага кодэкса; - прапановы па развіцці заканадаўства ў сферы інфармацыйнай бяспекі, абароны персанальных данных, электроннага гандлю, інфарматызацыі сацыяльнай сферы, аказанні электронных паслуг насельніцтву. Атрыманыя вынікі апублікаваны ў айчынных і замежных выданнях, укаранёны ў навучальны працэс у БДУ і Акадэміі кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь, а таксама дадзены прапановы па іх практычнаму ўжыванню. З практычнага боку разгледжаны шэраг дакументаў у галіне інфарматызацыі ў складзе Групы экспертаў у галіне права пры Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

 

8. Аб рэкамендацыі да дэпаніравання зборніка матэрыялаў міжнароднай навуковай канферэнцыі студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў «Современные тенденции развития права, государства и интеграционных образований».

Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Пухава А.А.

ПАСТАНАВІЛІ:

9.1. Рэкамендаваць да дэпаніравання зборнік матэрыялаў міжнароднай навуковай кафнферэнцыі студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў «Современные тенденции развития права, государства и интеграционных образований».

 

10. Аб рэкамендацыі да ўдзелу ў конкурсе імя У.І.Пічэты і А.Н.Сеўчанкі Здрок Аксаны Мікалаеўну, загадчыка кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права, к.ю.н., дацэнта.

Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Пухава А.А.

ПАСТАНАВІЛІ:

10.1. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе імя У.І. Пічэты і А.Н. Сеўчанкі Здрок Аксану Мікалаеўну, загадчыка кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права, к.юр.н., дацэнта, у намінацыі «Наука» за «Цикл работ, обосновывающих концепцию правового регулирования примирительных процедур как средства повышения эффективности правосудия по гражданским и экономическим делам».

 

11. Аб рэкамендацыі правядзення навуковых мерапрыемстваў юрыдычным факультэтам у 2020 годзе.

Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Пухава А.А.

ПАСТАНАВІЛІ:

11.1. Рэкамендаваць для правядзення ў 2020 годзе наступныя навуковыя мерапрыемствы: Міжнародны круглы стол «GR: арганізацыя адносінаў з органамі дзяржаўнай улады» (люты 2020 г.);

- Міжнародны навукова-практычны круглы стол «Актуальныя праблемы прававога забеспячэння сучаснага развіцця эканомікі» (май 2020 г.);

- Міжнародная летняя школа ў рамках праекта «Мадэрнізацыя магістарскіх праграм для будучых суддзяў, пракурораў, следчых з улікам еўрапейскіх стандартаў у галіне правоў чалавека» (чэрвень 2020 г.);

- Міжнародны круглы стол «Праблемы павышэння эфектыўнасці дзяржаўнага кіравання: Рэспубліка Беларусь і замежны вопыт» (2 кастрычніка 2020 г.);

- Міжнародны круглы стол: «Сямейнае права: сучасныя праблемы тэорыі і практыкі» (16-17 кастрычніка 2020 г.);

- Міжнародная навуковая канферэнцыя студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў «Інавацыйнае развіццё права як аснова ўдасканалення дзяржаўных і грамадскіх інстытутаў» (30-31 кастрычніка 2020 г.);

- Міжнародны навукова-практычны круглы стол па фінансаваму праву «Фінансавае права ў эпоху лічбавай эканомікі» (лістапад 2020 г.).

 

12. Аб зацвярджэнні тэмы кандыдацкай дысертацыі аспіранту кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду Раузавай Дзіяне Іванаўне «Гласность в судебной деятельности».

Инфармацыя загадчыка кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду А.А. Данілевіча.

ПАСТАНАВІЛІ:

12.1. Зацвердзіць аспіранту кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду Раузавай Дзіяне Іванаўне тэму кандыдацкай дысертацыі «Гласность в судебной деятельности».

Старшыня Савета      С.А. Балашэнка

Сакратар Савета       Т.І. Доўнар

 

Тэлефоны:

209-55-82 (дэканат)

209-52-30 (прыёмная, факс)

 

Адрас:

220030,  г. Мінск, Ленінградская 8

E-mail:

dekanatlaw@bsu.by

law@bsu.by