БДУ аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад (газета «УНІВЕРСІТЭТ» ад 14.10.2019г.)

Газета «УНІВЕРСІТЭТ» 14 кастрычніка 2019 года, № 12 (2218)

 

Беларускі  дзяржаўны ўнiверсiтэт

аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:

 

Дацэнтаў кафедраў:

грамадзянскага працэсу і працоўнага права, крымінальнага права, грамадзянскага права.

 

Старшых выкладчыкаў кафедраў:

грамадзянскага працэсу і працоўнага права; фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці.

 

Тэрмiн конкурсу - адзiн месяц з дня апублiкавання аб'явы.
Адрас: 220030, г.Мiнск, вул.Бабруйская‚5-а,
упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36.

Апрацоўка: Л.В.Бяляева