БДУ аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад (газета «УНІВЕРСІТЭТ» ад 13.12.2019г.).

Газета «УНІВЕРСІТЭТ» 13 снежня 2019 года, № 15 (2221)

 

Беларускі дзяржаўны ўнiверсiтэт
аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:

 

Дацэнтаў кафедраў: канстытуцыйнага права.

Старшых выкладчыкаў кафедраў: крымінальнага права.

 

Тэрмiн конкурсу − адзiн месяц з дня апублiкавання аб'явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,
упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36.

 

Апрацоўка: Л.В.Бяляева