БДУ абвясціў конкурс на замяшчэнне пасад (газета «УНІВЕРСІТЭТ» ад 31.12.2019г.).

Газета «УНІВЕРСІТЭТ» 31 снежня 2019 года, № 16 (2222)

 

Беларускі  дзяржаўны  ўнiверсiтэт
аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:


Дацэнтаў кафедраў: тэорыі і гісторыі дзяржавы і права; грамадзянскага працэсу і працоўнага права; дзяржаўнага кіравання

Старшых выкладчыкаў кафедраў: канстытуцыйнага права; фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці.

 

Тэрмiн конкурсу − адзiн месяц з дня апублiкавання аб'явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,
упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36.

 

Апрацоўка: Л.В.Бяляева