БДУ аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад (газета «УНІВЕРСІТЭТ» ад 3.02.2020г.).

Газета «УНІВЕРСІТЭТ» 3 лютага 2020 года, № 3 (2225)

 

Беларускі  дзяржаўны  ўнiверсiтэт
аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад:

Старшых выкладчыкаў кафедраў: дзяржаўнага кіравання. 

 

Тэрмiн конкурсу − адзiн месяц з дня апублiкавання аб'явы.
Адрас:  220030, г. Мiнск, вул. Бабруйская‚ 5а,
упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36.

 

Апрацоўка: Л.В.Бяляева