Пасяджэнне Савета юрыдычнага факультэта БДУ 16 сакавіка 2020 г. (Пратакол № 7)

Пытанні, разгледжаныя на пасяджэнні Cавета юрыдычнага факультэта  16 сакавіка 2020 г. (пратакол № 7)

ПАРАДАК  ДНЯ:
1. Аб выкананні Плана мерапрыемстваў па рэалізацыі Канцэпцыі развіцця юрыдычнай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь да 2025 года.
Дакладчык − загадчык кафедры грамадзянскага працэсу і працоўнага права В.М. Раманава.

ПАСТАНАВІЛІ:
1.1. Прыняць інфармацыю Раманавай В.М. да ведама.2. Аб выніках правядзення Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды.
Дакладчыкі: загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права С.А. Калінін, дацэнт кафедры крымінальнага права А.В. Шыдлоўскі.

ПАСТАНАВІЛІ:
2.1. Лічыць Беларускую студэнцкую юрыдычную алімпіяду значным інтэрактыўна-эўрыстычным мерапрыемствам, якое праводзіцца юрыдычным факультэтам БДУ па даручэнні Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь.

2.2. Прызнаць здавальняючай работу Арганізацыйнага камітэта Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды-2020 (старшыня С.А. Балашэнка, намеснікі старшыні А.В. Шыдлоўскі, С.А. Калінін).

2.3. Вызначыць неабходнасць далейшага развіцця мэтанакіраванай падрыхтоўкі студэнтаў юрыдычнага факультэта да ўдзелу ў Алімпіядзе.

2.4. У межах падрыхтоўкі чарговай Алімпіяды

Арганізацыйнаму камітэту:

працягваць кансультацыі з парнёрамі Алімпіяды па ўдасканаленні фармата і заданняў Алімпіяды,

працягваць дзейнасць па прыцягненню партнёраў Алімпіяды і ее папулярызацыі ў прафесійных сродках масавай інфармацыі.

Дэканату юрыдычнага факультэта:

прадстаўляць неабходныя для правядзення Алімпіяды аўдыторыі,

пераносіць на іншы час мерапрыемствы, правядзенне якіх можа стварыць перашкоды для правядзення Алімпіяды,

працягваць работу па падрыхтоўцы студэнтаў да ўдзелу ў Алімпіядзе (А.А. Пухаў).

Загадчыкам кафедраў вызначаць найбольш кваліфікаваных выкладчыкаў для кансультавання студэнтаў, якія ўдзельнічаюць у Алімпіядзе.

Вучэбнай лабараторыі інфарматыкі і тэхнічных сродкаў адукацыі (Ю.А. Скарына, Т.А. Бронская, Л.В. Бяляева):

своечасова размяшчаць матэрыялы Алімпіяды і забяспечыць іх знаходжанне на галоўнай старонцы сайта юрыдычнага факультэта з мэтай сваечасовага азнаямлення ўдзельнікаў і зацікаўленых асоб;

своечасова праводзіць закупкі матэрыяльна-тэхнічных сродкаў, неабходных для правядзення Алімпіяды, і ажыццяўляць выкананне дагавораў аб аказанні спонсарскай дапамогі.

2.5. Кантроль за выкананнем дадзенай пастановы ўскласці на дэкана факультэта.

 

3. Выбранне па конкурсу.
Інфармацыя прафесара кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, доктра юрыдычных навук Т.І. Доўнар.

ПАСТАНАВIЛI:
3.1. Зацвердзiць заключэнне кафедры дзяржаўнага кіравання БДУ аб вучэбнай, навукова-метадычнай і навукова-даследчай дзейнасці дацэнта кафедры Карамышава А.У. у сувязі з выбраннем яго па конкурсу на пасаду дацэнта кафедры дзяржаўнага кіравання БДУ.

3.2. Занесцi ў бюлетэнь для тайнага галасавання Карамышава Аляксандра Уладзіміравіча для выбрання яго па конкурсу на пасаду дацэнта кафедры дзяржаўнага кіравання БДУ.

 

4. Аб рэкамендацыі дэкана юрыдычнага факультэта, доктара юрыдычных навук, прафесара Балашэнкі Сяргея Аляксандравіча на прысваенне ганаровага звання «Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь».
Інфармацыя загадчыка кафедры экалагічнага і аграрнага права Т.І. Макаравай.

ПАСТАНАВІЛІ:
4.1. Хадайнічаць перад Саветам БДУ аб рэкамендацыі дэкана юрыдычнага факультэта, доктара юрыдычных навук, прафесара, прафесара кафедры экалагічнага і аграрнага права Сяргея Аляксандравіча Балашэнкі на прысваенне ганаровага звання «Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь».

4.2. Зацвердзіць характарыстыку Балашэнкі С.А. у сувязі з рэкамендацыяй яго на прысваенне ганаровага звання «Заслужаны юрыст Рэспублікі Беларусь».

 

5. Аб прысваенні статуса навуковага кансультанта кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці доктару юрыдычных навук, прафесару Камянкову Віктару Сяргеевічу.

Інфармацыя дэкана факультэта С.А. Балашэнкі.

ПАСТАНАВІЛІ:
5.1. Прысвоіць статус навуковага кансультанта кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці доктару юрыдычных навук, прафесару, заслужанаму юрысту Рэспублікі Беларусь Камянкову Віктару Сяргеевічу.

5.2. Хадайнічаць перад рэктаратам БДУ аб заключэнні адпаведнага пагаднення паміж рэктарам (прарэктарам па навуковай рабоце) БДУ і Камянковым Віктарам Сяргеевічам і афармлення на яго імя пасведчання, якое пацвярджае статус навуковага кансультанта кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці БДУ.

 

6. Аб узнагароджанні загадчыка кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, доктара юрыдычных навук, прафесара, заслужанага юрыста Рэспублікі Беларусь Камянкова Віктара Сяргеевіча Ганаровым знакам юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта за служэнне Праву «Залаты Статут».
Інфармацыя дэкана факультэта С.А. Балашэнкі.

ПАСТАНАВІЛІ:
6.1. Узнагародзіць загадчыка кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, доктара юрыдычных навук, прафесара, заслужанага юрыста Рэспублікі Беларусь Ганаровым знакам юрыдычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта за служэнне Праву «Залаты Статут».7. Аб рэкамендацыі да дэпаніравання зборніка матэрыялаў навуковага семінара студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў «Актуальные проблемы нормотворческой деятельности и правоприменения в Беларуси (взгляд молодых учёных)».
Інфармацыя загадчыка кафедры канстытуцыйнага права Васілевіча Р.А.

ПАСТАНАВІЛІ:
7.1. Рэкамендаваць да дэпаніравання зборнік матэрыялаў навуковага семінара студэнтаў, магістрантаў і аспірантаў «Актуальные проблемы нормотворческой деятельности и правоприменения в Беларуси (взгляд молодых учёных)».


8. Аб рэкамендацыі да дэпаніравання зборніка круглага стала «Хорошее здоровье и благополучие – одна из целей устойчивого развития (правовые аспекты)».
Інфармацыя загадчыка кафедры канстытуцыйнага права Васілевіча Р.А.

ПАСТАНАВІЛІ:
8.1. Рэкамендаваць да дэпаніравання зборнік «Хорошее здоровье и благополучие – одна из целей устойчивого развития (правовые аспекты)».


9. Аб рэкамендацыі да зацвярджэння праграм вытворчай практыкі для студэнтаў магістратуры спецыяльнасці 1-24 80 01 (па прафілізацыях).
Інфармацыя намесніка дэкана па вучэбнай рабоце А.А. Міхасёвай.

ПАСТАНАВІЛІ:
9.1. Рэкамендаваць праграму практыкі для студэнтаў магістратуры спецыяльнасці 1-24 80 01 «Юриспруденция» прафілізацыі «Правовое обеспечение бизнеса» для зацвярджэння ва ўстаноўленым парадку.

9.2. Рэкамендаваць праграму практыкі для студэнтаў магістратуры спецыяльнасці 1-24 80 01 «Юриспруденция» прафілізацыі «Правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности» для зацвярджэння ва ўстаноўленым парадку.

9.3. Рэкамендаваць праграму практыкі для студэнтаў магістратуры спецыяльнасці 1-24 80 01 «Юриспруденция» прафілізацыі «Правовое обеспечение публичной власти» для зацвярджэння ва ўстаноўленым парадку.

9.4. Рэкамендаваць праграму практыкі для студэнтаў магістратуры спецыяльнасці 1-24 80 01 «Юриспруденция» прафілізацыі «Прокурорско-следственная деятельность» для зацвярджэння ва ўстаноўленым парадку.

9.5. Рэкамендаваць праграму практыкі для студэнтаў магістратуры спецыяльнасці 1-24 80 01 «Юриспруденция» прафілізацыі «Правовое обеспечение альтернативных способов урегулирования конфликтов и споров» для зацвярджэння ва ўстаноўленым парадку.

 

10. Аб выкананні работ часовымі навуковымі калектывамі, каляндарных планах выканання работ і складу камісіі па прыёмцы прамежкавых і канчатковых вынікаў дзейнасці ЧНК.
Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці А.А. Пухава.

ПАСТАНАВІЛІ:
10.1.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Кузьміч Ірынай Пятроўнай, кіраўніком ЧНК «732/92», у склад якога ўваходзяць:

№ пп

Фамілія, імя, імя па бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Кузьміч Ірына Пятроўна

дацэнт кафедры экалагічнага і аграрнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

2.

Чыж Ірына Міхайлаўна

дацэнт кафедры грамадзянска-прававых дісцыплін, к.ю.н., дацэнт

МИТСО

3.

Саскевіч Вераніка Васільеўна

дацэнт кафедры экалагічнага і аграрнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

4.

Шынгель Наталія Адамаўна

дацэнт кафедры экалагічнага і аграрнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем №14 от 31.01.2020 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 732/92) па тэме: «Совершенствование аграрного законодательства в контексте проведения согласованной агропромышленной политики в Евразийском экономическом союзе».

 

10.1.2. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 732/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «732/92» Кузьміч Ірынай Пятроўнай па тэме: «Совершенствование аграрного законодательства в контексте проведения согласованной агропромышленной политики в Евразийском экономическом союзе» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Обобщение и актуализация теоретических основ правового регулирования отношений в сфере государственной поддержки сельского хозяйства, правового обеспечения продовольственной безопасности, обращение на рынке ЕАЭС сельскохозяйственной и рыбной продукции.

02.03.2020

30.06.2020

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

2 156,15

2.

Формулировка предложений и рекомендаций по совершенствованию действующего аграрного законодательства Республики Беларусь с учетом норм права ЕАЭС, а также по совершенствованию правовых основ инновационного развития сельского хозяйства и сельскохозяйственного природопользования в Республике Беларусь в условиях межгосударственной интеграции

01.07.2020

31.12.2020

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 432,74

Итого:

4 588,89

10.1.3 Дагавор на выкананне навуковых даследаванняў з ЧНК «732/92» заключыць толькі пасля ўзгаднення з Заказчыкам асноўнага дагавора − Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

10.2.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Васілевічам Рыгорам Аляксеевічам, кіраўніком ЧНК «727/92», у склад якога ўваходзяць:

№ пп

Фамілія, імя, імя по бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Васілевіч Рыгор Аляксеевіч

загадчык кафедры кансцітуцыйнага права, д.ю.н., прафесар

БДУ

2.

Ладуцька Віялета Канстанцінаўна

кіраўнік Цэнтра дзяржаўнага будаўніцтва і права

Інстытут эканомікі Нацыянальнай акадэміі навук Рэспублікі Беларусь

3.

Абламейка Марыя Сяргееўна

дацэнт кафедры кансцітуцыйнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

4.

Кісялёва Таццяна Маратаўна

дацэнт кафедры кансцітуцыйнага права, к.ю.н

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 14 от 31.01.2020  к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016, па тэме: «Актуальные направления развития Республики Беларусь как социального государства в современных условиях» (№ 727/92).

 

10.2.2. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 727/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «727/92» Васілевічам Рыгорам Аляксеевічам па тэме: «Актуальные направления развития Республики Беларусь как социального государства в современных условиях» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж-

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Изучение теории и практики развития социального государства в сфере предоставления медицинских услуг, деятельности спортивной медицины, использования ИКТ в сфере здравоохранения, социального страхования и предоставления социальной поддержки населению.

02.03.2020

30.06.2020

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

2 300,73

2.

Изучение теории и практики развития социального государства в сфере получения медицинских услуг гражданами Союзного государства, социального обеспечения граждан, в том числе лиц, занимающихся физической культурой и спортом, оказании телемедецинских услуг, а также разработка предложений по совершенствованию законодательства по вопросам реализации принципа социального государства.

01.07.2020

31.12.2020

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 602,46

Итого:

4 903,19

10.2.3 Дагавор на выкананне навуковых даследаванняў з ЧНК «727/92» заключыць толькі пасля ўзгаднення з Заказчыкам асноўнага дагавора − Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

10.3.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Васілевічам Рыгорам Аляксеевічам, кіраўніком ЧНК «736/92», у склад якога ўваходзяць:

№ пп

Фамілія, імя, імя па бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Васілевіч Рыгор Аляксеевіч

загадчык кафедры канстытуцыйнага права, д.ю.н., прафесар

БДУ

2.

Шылін Дзмітрый Уладзіміравіч

cтаршы каардынатар праектнай дзейнасці

АБСЕ

3.

Мароз Дзмітрый Гергіевіч

дацэнт кафедры крымінальнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем№14 от 31.01.2020 г. к дагавору №  001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 736/92) па тэме: «Правовые и организационные направления предупреждения и искоренения коррупционных проявлений в государстве: теория, практика, зарубежный опыт».

 

10.3.2. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 736/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «736/92» Васілевічам Рыгорам Аляксеевічам па тэме: «Правовые и организационные направления предупреждения и искоренения коррупционных проявлений в государстве: теория, практика, зарубежный опыт» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Изучение теории и практики антикоррупционной деятельности, в том числе определение стратегических направлений противодействия коррупции в Республике Беларусь, соотношения уголовной и административно-деликтной ответственности за коррупционные нарушения, выявление коррупционных рисков в сфере сельского хозяйства.

02.03.2020

30.06.2020

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

2 156,15

2.

Разработка конкретных предложений по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в сфере предупреждения и борьбы с коррупционными правонарушениями в различных сферах и практики его применения

01.07.2020

31.12.2020

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 432,74

Итого:

4 588,89

10.3.3 Дагавор на выкананне навуковых даследаванняў з ЧНК «736/92» заключыць толькі пасля ўзгаднення з Заказчыкам асноўнага дагавора - Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

10.4.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Мяшчанавай Марыей Валянцінаўнай, кіраўніком ЧНК «730/92», у склад якога ўваходзяць:

№ пп

Фамілія, імя, імя па бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Мяшчанава Марыя Валянцінаўна

Загадчык кафедры грамадзянскага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

2.

Амяльчэня Юлія Аляксандраўна

дацэнт кафедры прававога забеспячэння  эканамічнай дзейнасці, дацэнт

Акадэмія кіравання пры Прэзідэнце Рэспублікі Беларусь

3.

Іванова Дзіяна Уладзіміраўна

дацэнт кафедры грамадзянскага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 14 от 31.01.2020 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 730/92) па тэме: «Проблемы реализации гражданской правосубъектности физических и юридических лиц в контексте гуманитарного развития белорусского общества».

 

10.4.2. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 730/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «730/92» Мяшчанавай Марыяй Валянцінаўнай па тэме: «Проблемы реализации гражданской правосубъектности физических и юридических лиц в контексте гуманитарного развития белорусского общества» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Предложения по совершенствованию законодательства о государственных закупках в части уточнения правового статуса заказчика, организатора, экспертов. Предложения по изменению содержания Раздела V Гражданского кодекса Республики Беларусь в связи с изменением подхода к правовому регулированию отношений, составляющих предмет права интеллектуальной собственности. Предложения по изменению содержания Раздела VII Гражданского кодекса Республики Беларусь в связи с разработкой концепции Закона Республики Беларусь «Об общих началах международного частного права».

02.03.2020

30.06.2020

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

2 244,15

2.

Предложения по совершенствованию законодательства о государственных закупках в части уточнения правового статуса потенциальных участников и участников процедур государственных закупок. Предложения по изменению содержания специальных законов в сфере интеллектуальной собственности в связи с разработкой предложений по изменению содержания Раздела V Гражданского кодекса Республики Беларусь. Предложения по изменению содержания Раздела VI Кодекса о браке и семье Республики Беларусь в связи с разработкой концепции Закона Республики Беларусь «Об общих началах международного частного права».

01.07.2020

31.12.2020

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 533,33

Итого:

4 777,48

10.4.3 Дагавор на выкананне навуковых даследаванняў з ЧНК “730/92” заключыць толькі пасля ўзгаднення з Заказчыкам асноўнага дагавора - Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь;

 

10.5.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Калініным Сяргеем Артуравічам, кіраўніком ЧНК «726/92», у склад якога ўваходзяць:

№ пп

Фамілія, імя, імя по бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Калінін Сяргей Артуравіч

загадчык кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

2.

Свадкоўская Алена Аляксандраўна

саветнік-кансультант, к.ю.н., дацэнт

экспертна-прававое ўпраўленне Сакратарыята Савета Рэспублікі Нацыянальнага Сходу Рэспублікі Беларусь

3.

Лагун Дзмітрый Анатольевіч

дацэнт кафедры тэорыі і гісторыі дзяржавы і права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 14 от 31.01.2020 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 726/92) па тэме: «Правовая политика Республики Беларусь: концептуальные, методологические и исторические закономерности развития белорусской государственности и права в условиях глобальной нестабильности».

 

10.5.2. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 726/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «726/92» Калініным Сяргеем Артуравічам па тэме: «Правовая политика Республики Беларусь: концептуальные, методологические и исторические закономерности развития белорусской государственности и права в условиях глобальной нестабильности» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Предметно-методологическое знание в юриспруденции и его экстраполяция на проблемы правового и технического регулирования

02.03.2020

30.06.2020

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

1 357,81

2.

 Концептуальные общетеоретические и отраслевые проблемы правовой политики Республики Беларусь

01.07.2020

31.12.2020

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

1 540,1

Итого:

2 897,91

10.5.3. Дагавор на выкананне навуковых даследаванняў з ЧНК «726/92» заключыць толькі пасля ўзгаднення з Заказчыкам асноўнага дагавора − Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

10.6.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Камянковым Віктарам Сяргеевічам, кіраўніком ЧНК «729/92», у склад якога ўваходзяць:

№ пп

Фамілія, імя, імя по бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Камянкоў Віктар Сяргеевіч

загадчык кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, д.ю.н., прафесар

БДУ

2.

Тамковіч Раман Раманавіч

дырэктар, к.ю.н.

юрыдычны дэпартамент ААА”Белінвестбанк”

3.

Кавалей Зінаіда Алегаўна

старэйшы выкладчык кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці

БДУ

4.

Піліпенка Аляксандр Анатольевіч

дацэнт кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 14 от 31.01.2020 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (фін. № 729/92) па тэме: «Проблемы правового регулирования отношений финанасового котроля в Республике Беларусь в контексте интеграционных процессов».

 

10.6.2. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 729/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «729/92» Камянковым Віктарам Сяргеевічам па тэме: «Проблемы правового регулирования отношений финанасового котроля в Республике Беларусь в контексте интеграционных процессов» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

 Теоретико-методологический анализ построения организационно-правового механизма финансового контроля.

02.03.2020

30.06.2020

Акт сдачи - приемки работы. Промежуточный отчет.

Индивидуальные отчеты членов ВНК.

2 244,15

2.

Разработка предложений и рекомендаций, направленных модификацию организационно-правового механизма финансового контроля на современном этапе.

01.07.2019

31.12.2019

Акт сдачи - приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 533,33

Итого:

4 777,48

10.6.3 Дагавор на выкананне навуковых даследаванняў з ЧНК «729/92» заключыць толькі пасля ўзгаднення з Заказчыкам асноўнага дагавора − Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

10.7.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Камянковым Віктарам Сяргеевічам, кіраўніком ЧНК «734/92», у склад якога ўваходзяць:

№ пп

Фамілія, імя, імя па бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Камянкоў Віктар Сяргеевіч

загадчык кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, д.ю.н., прафесар

БДУ

2.

Функ Ян Іосіфавіч

старшыня, д.ю.н., прафесар

Міжнародны арбітражны суд

3.

Куніцкая Вольга Міхайлаўна

дацэнт кафедры фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 14 от 31.01.2020 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 734/92) па тэме: «Вопросы гармонизации правового регулирования энергетической безопасности и надежности энергетических систем, в том числе в атомной энергетике, в Республике Беларусь в контексте интеграционных объединений».

 

10.7.2. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 734/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «734/92» Камянковым Віктарам Сяргеевічам па тэме: «Вопросы гармонизации правового регулирования энергетической безопасности и надежности энергетических систем, в том числе в атомной энергетике, в Республике Беларусь в контексте интеграционных объединений» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Разработать теоретические и практические рекомендации по нормативному закреплению новых механизмов гармонизации правового регулирования энергетической безопасности и надежности энергетических систем, обусловленных интеграционными процессами, в энергетическом праве (основные подходы, основанные на мировой практике)

02.03.2020

30.06.2020

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

2 181,29

2.

 Разработать теоретические и практические рекомендации по нормативному закреплению в энергетическом праве ЕАЭС новых механизмов гармонизации правового регулирования энергетической безопасности и надежности энергетических систем

01.07.2020

31.12.2020

Акт сдачи –приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 470,46

Итого:

4 651,75

10.7.3. Дагавор на выкананне навуковых даследаванняў з ЧНК «734/92» заключыць толькі пасля ўзгаднення з Заказчыкам асноўнага дагавора - Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

10.8.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Макаравай Тамарай Іванаўнай, кіраўніком ЧНК «733/92», у склад якога ўваходзяць:

№ пп

Фамілія, імя, імя па бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Макарава Тамара Іванаўна

загадчык кафедры экалагічнага і аграрнага права, д.ю.н., прафесар

БДУ

2.

Хацько Вольга Аляксандраўна

дацэнт кафедры транспартных сістэм і тэхналогій  БНТУ, к.ю.н., дацэнт

БНТУ

3.

Лізгара Вікторыя Яўгенаўна

дацэнт кафедры экалагічнага і аграрнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

4.

Мароз Алег Васільевіч

дацэнт кафедры экалагічнага і аграрнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем №14 от 31.01.2020 г. к дагавору №  001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 733/92) па тэме: «Эффективность экологического законодательства об охране окружающей среды в свете участия Республики Беларусь в интеграционных процессах».

 

10.8.2. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 733/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «733/92» Макаравай Тамарай Іванаўнай па тэме:

«Эффективность экологического законодательства об охране окружающей среды в свете участия Республики Беларусь в интеграционных процессах» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

 выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Разработать направления повышения эффективности экологического права в условиях интеграционных процессов
с участием Республики Беларусь».

02.03.2020

30.06.2020

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

2 156,15

2.

Выработать рекомендации по совершенствованию законодательства об охране окружающей среды в условиях интеграционных процессов с участием Республики Беларусь

01.07.2020

31.12.2020

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 432,74

Итого:

4 588,89

10.8.3. Дагавор на выкананне навуковых даследаванняў з ЧНК «733/92» заключыць толькі пасля ўзгаднення з Заказчыкам асноўнага дагавора - Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

10.9.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Данілевічам Анатолем Аляксандравічам, кіраўніком ЧНК «735/92», у склад якога ўваходзяць:

№ пп

Фамілія, імя, імя по бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Данілевіч Анатоль Аляксандравіч

Загадчык кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду

БДУ

2.

Сухоцкая Марына Леанідаўна

кансультант упраўлення аналітычнай і прававой работы

Вышэйшая атэстацыйная камісія Рэспублікі Беларусь

3.

Самарын Вадзім Ігаравіч

дацэнт кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду,к.ю.н, дацэнт

БДУ

4.

Пятрова Вольга Валянцінаўна

дацэнт кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 14 от 31.01.2020 г. к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 735/92) па тэме: «Уголовно-процессуальные и организационные гарантии, и криминалистические технологии обеспечения прав личности в контексте интеграции правовых систем».

 

10.9.2. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 735/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «735/92» Данілевічам Анатолем Аляксандравічам па тэме: «Уголовно-процессуальные и организационные гарантии, и криминалистические технологии обеспечения прав личности в контексте интеграции правовых систем» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Представить концептуальные рекомендации по анализу и оптимизации основополагающих принципов уголовного процесса в свете интеграции правовых систем.

02.03.2020

30.06.2020

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

2 156,15

2.

Сформулировать конкретные направления развития уголовно-процессуальных норм, законодательства о судоустройстве и правовой регламентации применения криминалистических технологий. 

01.07.2020

31.12.2020

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 432,74

Итого:

4 588,89

10.9.3 Дагавор на выкананне навуковых даследаванняў з ЧНК «735/92» заключыць толькі пасля ўзгаднення з Заказчыкам асноўнага дагавора - Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

 

10.10.1. Лічыць мэтазгодным заключыць з Шаўцовым Юрыем Леанідавічам, кіраўніком ЧНК «737/92», у склад якога ўваходзяць:

№ пп

Фамілія, імя, імя по бацьку

Пасада

Месца працы

1.

Шаўцоў Юрый Леанідавіч

намеснік дэкана по завочнаму навучанню, к.ю.н., дацэнт

БДУ

2.

Дзіско Віталій Іванавач

кансультант аддзела канстытуцыйнага права Упраўлення канстытуцыйнага і міжнароднага права

Нацыянальны цэнтр заканадаўства і прававых дасследаванняў Рэспублікі Беларусь

3.

Пухаў Арцем Аляксандравіч

дацэнт кафедры крымінальнага права, к.ю.н., дацэнт

БДУ

дагавор на выкананне навуковых даследаванняў, прадугледжаных дадатковым пагадненнем № 14 от 31.01.2020 г.к дагавору № 001/2016-БГУ ад 08.02.2016 г., (№ 737/92) па тэме: «Тенденции развития уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и совершенствование правоприменительной практики в современных условиях».

 

10.10.2. Узгадніць каляндарны план па дагавору № 737/92П паміж БДУ і навуковым кіраўніком ЧНК «737/92» Шаўцовым Юрыем Леанідавічам па тэме: «Тенденции развития уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и совершенствование правоприменительной практики в современных условиях» у выглядзе:

Номер

этапа

Вид и наименование работы по этапу

Срок

выполнения

Вид отчетности по результатам

выполненной работы

Сумма вознаграж

дения,

руб.

Начало

Окончание

1

2

3

4

5

6

1.

Права человека и квалификация преступлений: теоретические и практические аспекты

02.03.2020

30.06.2020

Акт сдачи - приемки работы.

Промежуточный отчет. Индивидуальные отчеты членов ВНК

2 156,15

2.

Отдельные аспекты квалификации преступлений против конституционных прав и свобод человека и преступлений, связанных с распространением опасных инфекционных заболеваний человека

01.07.2020

31.12.2020

Акт сдачи -приемки работы.

Индивидуальные отчеты членов ВНК. Заключительный отчет

2 432,74

Итого:

4 588,89

10.10.3 Дагавор на выкананне навуковых даследаванняў з ЧНК «737/92» заключыць толькі пасля ўзгаднення з Заказчыкам асноўнага дагавора − Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь.

           

10.11. Зацвердзіць састаў камісіі па прыёмцы прамежкавых і канчатковых этапаў работ:            Старшыня − Пухаў А.А., намеснік дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці, к.ю.н., дацэнт;            члены камісіі:             Чарвякова Т.А., загадчык кафедры дзяржаўнага кіравання, к.ю.н., дацэнт;             Міхайлоўскі В.С., дацэнт кафедры паліталогіі, к.п.н., дацэнт.

 

11. Аб прадстаўленні да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў пераможцаў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіяды – 2020.
Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці А.А. Пухава.

ПАСТАНАВІЛІ:
11.1. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнтку 4 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 1-й ступені Азараву Марыю Андрэеўну;

11.2. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнта 3 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 1-й ступені Гаўрыленку Аляксея Ігаравіча;

11.3. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнтку 4 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 1-й ступені Кір’янаву Вераніку Мікалаеўну;

11.4. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнта 4 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 1-й ступені Рудзько Філіпа Віктаравіча;

11.5. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнтку 4 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 1-й ступені Сачаву Паліну Дзмітрыеўну;

11.6. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнта 3 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 1-й ступені Хашкоўскага Нікіту Уладзіміравіча;

11.7. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнта 4 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 1-й ступені Дзякава Уладзіслава Мікалаевіча;

11.8. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнтку 2 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 2-й ступені Грыбовіч Юлію Юр’еўну;

11.9. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнтку 4 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 2-й ступені Прыходзька Лізавету Уладзіміраўну;

11.10. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнтку 4 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 2-й ступені Раманчук Ангеліну Валер’еўну;

11.11. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнтку 4 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 2-й ступені Чаранкевіч Паліну Генадзьеўну;

11.12. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнта 2 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 3-й ступені Галёна Уладзіслава Аляксандравіча;

11.12. Рэкамендаваць да заахвочвання спецыяльным фондам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па сацыяльнай падтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў па выніках удзелу ў Беларускай студэнцкай юрыдычнай алімпіядзе – 2020 студэнта 2 курса Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, уладальніка дыплома 3-й ступені Галёна Уладзіслава Аляксандравіча.

 

12. Аб рэкамендацыі да друку III тома «Курса уголовного права» у пяці тамах / адказныя рэдактары: д.юр.н., прафесар І.А. Грунтоў, к.ю.н., дацэнт А.В. Шыдлоўскі.
Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці А.А. Пухава.

ПАСТАНАВІЛІ:
12.1. Рэкамендаваць да друку III том «Курса уголовного права» у пяці тамах / адказныя рэдактары: д.юр.н., прафесар І.А. Грунтоў, к.ю.н., дацэнт А.В. Шыдлоўскі.

 

13. Аб унясеннi змяненняў у рабочыя планы на 2020-2021 навучальны год.
Iнфармацыя Шаўцова Ю.Л., намесніка дэкана па завочным навучанні.

ПАСТАНАВІЛІ:
13.1 Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыяліста па спецыяльнасці «правазнаўства» на 2020-2021 навучальны год па завочнай форме навучання наступныя змяненні:

па вучэбнаму плану № Е24з-197/уч. от 30.05.2013 г.:

па вучэбнай дысцыпліне «Общая теория права» на 1 курсе ўсталяваць правядзенне кантрольнага тэсцiравання замест кантрольнай работы;

выкладаць вучэбную дысцыпліну «Уголовно-исполнительное право/Социальное и медицинское право» на 3 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 14/10/4 замест 14/14/0;

правяденне залiка па вучэбнай дысцыпліне «Гражданский процесс» усталяваць на 4 курсе (6 з.е.) замест 3 курса;

выкладаць вучэбную дысцыпліну «История политических и правовых учений» на 4 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 18/16/2 замест 2/0/2; на 3 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: – 0/0/0 замест 16/16/0;

выкладаць вучэбную дысцыпліну «Социология права/ Права человека» на 3 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 4/4/0 замест 8/4/4, на 4 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: – 4/0/4, правяденне залiка усталяваць на 4 курсе (2 з.е.) замест 3 курса;

выкладаць вучэбную дысцыпліну «Судебная бухгалтерия/ Юридическая психология» на 4 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 4/4/0 замест 8/8/0, на 5 курсе – 4/0/4;

выкладаць вучэбную дысцыпліну «Криминология» на 4 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 16/16/0 замест 16/14/2;

выкладаць вучэбную дысцыпліну «Противодействие коррупции» на 4 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 8/6/2. Агульны аб'ём гадзін – 54. Форма бягучай атэстацыі – залік;

па вучэбнай дысцыпліне « Гражданское право» на 2 курсе ўсталяваць 2,5 заліковыя адзінкі , на 3 курсе 9,5 заліковых адзінак у сувязі з прывядзеннем у адпаведнасць з навучальным планам дзённага аддзялення юрыдычнага факультэта па спецыяльнасці «правазнаўства» № Е24-175/уч от 30.05.2013 г.

правядзенне вучэбнай практыкі на 3 курсе (3 тыдня) усталяваць з 1 па 20 сакавiка 2021 года;

правядзенне вучэбнай практыкі на 4 курсе (3 тыдня) усталяваць з 1 па 20 лютага 2021 года.

 

14. Аб удзеле ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады.
Інфармацыя намесніка дэкана па навукова-даследчай і навукова-адукацыйнай дзейнасці Пухава А.А.

ПАСТАНАВІЛІ:
14.1. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Концептуальные основы дифференциации форм защиты прав и свобод личности в уголовном процессе Республики Беларусь с учетом современных тенденций социально-экономического развития общества».

14.2. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Белорусская государственность и право в условиях глобальной неопределенности и трансформации: концептуально-методологические, теоретические и исторические закономерности и предпосылки успешного функционирования».

14.3. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Правовые аспекты обеспечения налоговой безопасности в контексте современного этапа социально-экономического развития Республики Беларусь».

14.4. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Правовые проблемы реализации имущественных прав участников инвестиционных правоотношений и обеспечения защиты государственных и частных интересов с учетом современных тенденций социально-экономического развития общества и государства».

14.5. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Экологический правопорядок как основа формирования эколого-безопасного пространства: международный, межгосударственный, национальный аспекты».

14.6. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Информационная безопасность личности и государства в современном международном праве».

14.7. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Оптимизация механизмов реализации и защиты субъективных гражданских прав как гарантия устойчивого развития государства и общества».

14.8. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Этнокультурные отношения в контексте социально-политических процессов и политики идентичности».

14.9. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Правовые проблемы повышения эффективности государственного управления в контексте построения IT-страны».

14.10. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Тенденции совершенствования уголовного и уголовно-исполнительного законодательства и практики его применения в условиях цифровой трансформации общества и защиты прав человека».

14.11. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Приоритеты правового регулирования аграрных отношений в контексте обеспечения национальной продовольственной безопасности и устойчивого регионального развития».

14.12. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Актуальные проблемы достижения целей устойчивого развития в условиях цифровой трансформации государства и права в Республике Беларусь».

14.13. Рэкамендаваць да ўдзелу ў конкурсе праектаў заданняў ДПНД «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021−2025 гады праект «Проблемы социально-экономической эффективности частноправового регулирования общественных отношений в условиях цифровизации и интенсификации интеграционных процессов».

 

15. Аб рэкамендацыі да дэпаніравання рукапісу матэрыялаў Міжнароднага навукова-практычнага круглага стала, прысвечанага 45-годдзю кафедры грамадзянскага працэсу i працоўнага права i 100-годдзю з дня нараджэння прафесара С.В. Курылёва.
Інфармацыя загадчыка кафедры грамадзянскага працэсу i працоўнага права В.М.Раманавай.

ПАСТАНАВІЛІ:
15.1.  Рэкамендаваць да дэпаніравання рукапіс матэрыялаў Міжнароднага навукова-практычнага круглага стала «Право на судебную защиту как гарантия эффективности несудебных форм защиты», прысвечанага 45-годдзю кафедры грамадзянскага працэсу i працоўнага права i 100-годдзю з дня нараджэння прафесара С.В. Курылёва.

 

16. Аб унясеннi змяненняў у рабочыя планы на 2020-2021 навучальны год.
 Iнфармацыя Данілевіча А.А., намесніка дэкана па завочным навучанні (2-ая вышэйшая адукацыя).

ПАСТАНАВІЛІ:
16.1 Унесці ў рабочы план падрыхтоўкі спецыяліста па спецыяльнасці «правазнаўства» на 2020-2021 навучальны год па завочнай форме навучання наступныя змяненні:
па вучэбнаму плану № Е24- 275 з/уч. от 11.05.2017 г.:
выкладаць вучэбную дысцыпліну «Судебная бухгалтерия» на 4 курсе ў наступнай колькасці аўдыторных гадзін: 8/4/4 замест 8/6/2.

 

Старшыня Савета    С.А. Балашэнка
Сакратар Савета     Т.I. Доўнар

 

Апрацоўка: Л.В.Бяляева