БДУ аб'яўляе конкурс на замяшчэнне пасад (газета «УНІВЕРСІТЭТ» ад 22.04.2020г.)

Газета «УНІВЕРСІТЭТ» 22 красавiка 2020 года, № 6 (2228)

 

БЕЛАРУСКІ  ДЗЯРЖАЎНЫ  ЎНIВЕРСIТЭТ
А Б'Я Ў Л Я Е   К О Н К У Р С на замяшчэнне пасад:

Прафесараў кафедраў: крыміналістыкі, фінансавага права і прававога рэгулявання гаспадарчай дзейнасці.

Дацэнтаў кафедры крымінальнага працэсу і пракурорскага нагляду.

 

Тэрмін конкурсу – адзін месяц з дня апублікавання аб’явы.

Адрас: 220030, г. Мінск, вул. Бабруйская, 5а,

упраўленне па рабоце з персаналам, тэл. 209-54-36.

 

Апрацоўка: Раманава А.