Пасяджэнне Вучонага савета юрыдычнага факультэта БДУ 20 снежня 2011г.

20 снежня 2011 г., у 14.00, у аўдыторыі 609
адбудзецца пашыранае (з удзелам усіх членаў працоўнага калектыва)
пасяджэнне Вучонага савета юрыдычнага факультэта БДУ.

ПАРАДАК ДНЯ:
1. Выбары ў склад Савета юрыдычнага факультэта (тайнае галасаванне членаў працоўнага калектыва).

2. Выбары двух намеснікаў і сакратара Савета юрыдычнага факультэта (адкрытае галасаванне членаў Савета юрыдычнага факультэта).

3. Выбары прадстаўніка ад юрыдычнага факультэта ў склад Савета БДУ (адкрытае галасаванне членаў Савета юрыдычнага факультэта).

4. Вынікі навукова-даследчай работы прафесарска-выкладчыцкага складу юрыдычнага факультэта за 2011 год і задачы на 2012 год.
Дакладчыкі: намеснік дэкана юрыдычнага факультэта па адукацыйных інавацыях і вучэбна-метадычнай рабоце В.І. Чупрыс, загадчыкі кафедраў

5. Аб зацвярджэнні заключнай справаздачы навукова-даследчай работы па тэме «Актуальные проблемы развития конституционного права на современном этапе» (нумар дзяржрэгістрацыі 2007261, навуковы кіраўнік прафесар Васілевіч Р.А.).
Дакладчык – загадчык кафедры канстытуцыйнага права Р.А. Васілевіч

6. Аб стане і перспектывах развіцця сістэмы павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадраў прафесарска-выкладчыцкага складу юрыдычнага факультэта.
Дакладчыкі: намеснік дэкана юрыдычнага факультэта па адукацыйных інавацыях і вучэбна-метадычнай рабоце В.І. Чупрыс, загадчыкі кафедраў

7. Абранне па конкурсе.

8. Рознае.

Вучоны сакратар Вучонага савета, прафесар Доўнар Т.І.