Аспирантура

Пра аспірантуру і дактарантуру на сайте Белдзяржунiверсiтэта
Аздел аспiрантуры БДУ - Бабруйская, 9, к. 414, 420
Тэлефон: (017) 209-51-73, 209-54-23 (загадчык адзела)


Падрыхтоўка аспірантаў у Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце вядзецца з 20-х гадоў мінулага стагоддзя.
Мінскі юрыдычны інстытут пасля вайны атрымаў права на падрыхтоўку аспірантаў у 1946 годзе.

Сёння юрыдычны факультэт Белдзяржуніверсітэта
ажыццяўляе падрыхтоўку навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі
па наступных спецыяльнасцях:

• 12.00.01 – тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя вучэнняў аб праве і дзяржаве

• 12.00.02 – канстытуцыйнае права; муніцыпальнае права

• 12.00.03 – цывільнае права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права; міжнароднае прыватнае права

• 12.00.05 – працоўнае права; права сацыяльнага забеспячэння

• 12.00.06 – прыродарэсурснае права; аграрнае права; экалагічнае права

• 12.00.08 – крымінальнае права і крыміналогія; крымінальна-выканаўчае права

• 12.00.09 – крымінальны працэс, крыміналістыка; аператыўна-вышуковая дзейнасць

• 12.00.11 – судовая ўлада, пракурорскі нагляд, арганізацыя праваахоўнай дзейнасці

• 12.00.14 – адміністрацыйнае права, фінансавае права, інфармацыйнае права

• 12.00.15 – грамадзянскі працэс; арбітражны працэс.

На юрыдычным факультэце па пералічаных спецыяльнасцях
реэалізуюцца адукацыйныя праграмы:
-- аспірантуры (у формах дзеннага, завочнага навучання і суіскальніцтва)
-- дактарантуры (у формах дзеннага навучання і суіскальніцтва).

Прыем у БДУ для падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Палажэннем аб падрыхтоўке навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі, зацв. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 01.12.2011 г. № 561.

На факультэце створаны два саветы па абароне дысертацый:
Д 02.01.01 – па спецыяльнасцях 12.00.01, 12.00.02, 12.00.10, 12.00.14 (склад савета)
Д 02.01.04 – па спецыяльнасцях 12.00.03, 12.00.08, 12.00.15 (склад савета)