Аспірантура і дактарантура

Пра аспірантуру і дактарантуру на сайте Белдзяржунiверсiтэта.


Аздел аспiрантуры і дактарантуры БДУ – Бабруйская, 9, к. 414, 419, тэлефоны: (017) 209-51-73, 209-50-24
Загадчык адзела: Фофанава Галіна Аляксандраўна, кандыдат псіхалагічных навук (Бабруйская, 9, к. 420, тэлефон: (017) 209-54-23)


Падрыхтоўка аспірантаў і дактарантаў у Беларускім дзяржаўным ўніверсітэце вядзецца з 20-х гадоў мінулага стагоддзя. Мінскі юрыдычны інстытут пасля вайны атрымаў права на падрыхтоўку аспірантаў у 1946 годзе.

Сёння юрыдычны факультэт Белдзяржуніверсітэта ажыццяўляе падрыхтоўку навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі па наступных спецыяльнасцях:

12.00.01 – тэорыя і гісторыя права і дзяржавы; гісторыя вучэнняў аб праве і дзяржаве (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.02 – канстытуцыйнае права; канстытуцыйнае працэс; муніцыпальнае права (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.03 – цывільнае права; прадпрымальніцкае права; сямейнае права; міжнароднае прыватнае права (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.04 – фінансавае права; падатковае права; бюджэтнае права (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.05 – працоўнае права; права сацыяльнага забеспячэння (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.06 – зямельнае права; прыродарэсурснае права; экалагічнае права; аграрнае права (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.08 – крымінальнае права і крыміналогія; крымінальна-выканаўчае права (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.09 – крымінальны працэс (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.10 – міжнароднае права, еўрапейскае права (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.11 – судовая дзейнасць, пракурорскі дзейнасць, праваабарончая і праваахоўная дзейнасць (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.12 – крыміналістыка; аператыўна-вышуковая дзейнасць (юрыдычныя навукі) (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.13 – інфармацыйнае права (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.14 – адміністрацыйнае права, адміністрацыйна-дэліктнае права, адміністрацыйны працэс (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту);
12.00.15 – грамадзянскі працэс; гаспадарчы працэс; арбітражны працэс (пытанні да экзамену для паступаючых у аспірантуру), (праграма-мінімум кандыдацкага іспыту).

На юрыдычным факультэце па пералічаных спецыяльнасцях реэалізуюцца адукацыйныя праграмы:
аспірантуры (у формах дзеннага, завочнага навучання і суіскальніцтва);
дактарантуры (у формах дзеннага навучання і суіскальніцтва).


Прыем у БДУ для падрыхтоўкі навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Палажэннем аб падрыхтоўке навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі, зацв. Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 01.12.2011 г. № 561.


На факультэце дзейнічаюць 2 саветы па абароне дысертацый па юрыдычных спецыяльнасцях, 1 савет па абароне дысертацый па паліталагічных спецыяльнасцях:

Д 02.01.04 (тэрмін паўнамоцтваў з 06.12.2021 па 05.12.2024) – па спецыяльнасцях 12.00.01, 12.00.02, 12.00.03, 12.00.15 (склад савета)
К 02.01.01 (тэрмін паўнамоцтваў з 06.12.2021 па 05.12.2024) – па спецыяльнасцях 12.00.06, 12.00.08, 12.00.12, 12.00.14 (склад савета)
Д 02.01.18 (тэрмін паўнамоцтваў з 10.04.2019 па 09.04.2022) – па спецыяльнасцях 23.00.01, 23.00.02, 23.00.05 (склад савета)